Kavramdan Mahkeme Kararı Arama ipucu

Kavram  

A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

 • VAAD ALACAKLISININ SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE AYKIRI DAVRANMASI (1)

 • VAADESİNDE ÖDENMEYEN KDV BORCU (1)

 • VAAT ALACAKLISININ ZARARA UĞRAMASI (1)

 • VADE (2)

 • VADE DOLSA DAHİ 10 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BEKLENMESİ GEREĞİ (1)

 • VADE DURUMUNUN TESPİTİNE VE İCRA TAKİBİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • VADE FAKI İSTENEBİLMESİNİN ŞARTLARI (1)

 • VADE FARKI (4)

 • VADE FARKI ALACAĞI (9)

 • VADE FARKI ALACAĞINA UYGULANACAK FAİZ ORANI (1)

 • VADE FARKI ALACAĞININ HARCA ESAS DEĞER OLMASI (1)

 • VADE FARKI ALACAĞININ TAHSİLİ (8)

 • VADE FARKI ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN İCRA TAKİBİ (2)

 • VADE FARKI ALTINDA ELDE EDİLEN GELİRLER (1)

 • Vade farkı faturasından kaynaklanan alacağın tahsili talebi (1)

 • VADE FARKI İLE İLGİLİ TEAMÜLÜN BULUNMASI (1)

 • VADE FARKI İSTEME HAKKI (1)

 • VADE FARKI İSTENEBİLMESİNİN ŞARTLARI (5)

 • VADE FARKI İSTENMESİNİN ŞARTLARI (1)

 • VADE FARKI KAYDINA İTİRAZ EDİLMEMESİ (1)

 • VADE FARKI TALEBİ (6)

 • VADE FARKI TALEP EDİLEBİLMESİ KOŞULLARI (3)

 • VADE FARKI TALEP EDİLEBİLMESİNİN KOŞULLARI (14)

 • VADE FARKI TALEP EDİLEBİLMESİNİN ŞARTLARI (3)

 • VADE FARKI TALEP EDİLMESİNİN ŞARTLARI (2)

 • VADE FARKI TEMERRÜT FAZİ HÜKMÜNDE DEĞİLDİR (1)

 • VADE FARKI UYGULANACAĞINA DAİR SÖZLEŞME (1)

 • VADE FARKI VE TAZMİNAT TALEBİ (1)

 • VADE FARKINA AİT ANLAŞMA BULUNMAMASI (2)

 • VADE FARKINDAN KAYNAKLANAN ALACAĞIN BULUNMASI (1)

 • VADE FARKININ SAKLI TUTULMASI (1)

 • VADE İÇERMEYEN BONO (1)

 • VADE TARİHİ (2)

 • VADE TARİHİ BULUNAMAMASI (1)

 • VADE TARİHİ TANZİM TARİHİNDEN ESKİ SENET (1)

 • VADE TARİHİNDEN İTİBAREN HESAPLANAN GECİKME ZAMMININ İÇİNDE BULUNULAN YIL SONUNA KADAR ÖDENİP ÖDENMEDİĞİNİ ARAŞTIRARAK UYUŞMAZLIĞI ÇÖZÜMLEMESİ GEREKLİLİĞİ (1)

 • VADE TARİHİNDEN SONRAKİ BİR KEŞİDE TARİHİNİ TAŞIYAN SENET (1)

 • VADE TARİHİNİN BELİRTİLMEMESİ (1)

 • VADE TARİHİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ (1)

 • VADE TARİHİNİN KEŞİDE GÜNÜNDEN ÖNCEKİ BİR TARİHİ GÖSTERMESİ (1)

 • VADE TARİHİNİN TANZİM TARİHİNDEN ÖNCEKİ BİR TARİH OLMASI HALİNDE DE SENET BONO NİTELİĞİNİ TAŞIMAZ (1)

 • VADE TARİHİNİN TATİL GÜNÜNE DENK GELMESİ (1)

 • VADE TARİHLİ 500.000 EURO BEDELLİ SENETTE BORÇLU KISMINDA İMZASI BULUNAN E. T.'NİN ESKİ ORTAĞI OLUP DAVALIYLA ANLAŞARAK KARŞILIKSIZ SENET DÜZENLENDİĞİ DURUM (1)

 • VADE VE TANZİM TARİHLERİ BOŞ OLARAK VERİLEN SENET (1)

 • VADEDEN SONRA BONO TANZİM EDİLMESİ (1)

 • VADEDEN SONRA TEMERRÜDÜN GERÇEKLEŞMESİ (1)

 • VADEDEN SONRA YAPILAN ÖDEMELER (1)

 • VADEDEN SONRAKİ CİRO (1)

 • VADELİ BONOYA DAYALI İFLAS YOLUYLA TAKİP (1)

 • VADELİ BONOYA DAYALI OLARAK KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP YAPILDIĞI (1)

 • VADELİ ÇEK DÜZENLENEMEMESİ (1)

 • VADELİ ÇEKLERİN REESKONTA TABİ TUTULMASI (1)

 • VADELİ DÖVİZ HESABINDA BULUNAN PARANIN TAHSİLİ (1)

 • VADELİ HESAP (3)

 • VADELİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (1)

 • VADELİ MEVDUAT FAİZİ (1)

 • VADELİ MEVDUAT HESABI (1)

 • VADELİ MEVDUAT HESABINA ÖDEDİĞİ EN YÜKSEK FAİZ ORANI (1)

 • VADELİ MEVDUAT HESABINDAKİ PARARNIN BANKACA YALNIŞ KİŞİYE (1)

 • VADELİ MEVDUAT HÜKÜMLERİ (1)

 • VADELİ MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ (1)

 • VADENİN GEÇMESİNDEN SONRA YAPILAN CİRO VADEDEN ÖNCE YAPILAN BİR CİRONUN HÜKÜMLERİNİ DOĞURUR (1)

 • VADENİN SON GÜNÜNÜN RESMİ TATİL GÜNÜNE DENK GELMESİ (1)

 • VADENİN TEDİYE TARİHİ BÖLÜMÜNE YAZILMASI (1)

 • VADENİN VE TANZİM TARİHİNİN YANLIŞ YAZILMASI (1)

 • VADESİ GEÇMİŞ KİRA BEDELİ (1)

 • VADESİ GELMEMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BEDELLERİ (1)

 • VADESİ GELMEMİŞ KAMBİYO SENEDİNE İTİRAZ (1)

 • VADESİ GELMEYEN ALACAK HAKKINDA İHTİYATİ HACİZ KARARI ALINMASI (1)

 • VADESİ GELMEYEN BONOLARIN İPTALİNİ VE İPOTEĞİN FEKKİ (1)

 • VADESİ GELMEYEN BORÇ NEDENİYLE ÜZERİNDEN HARCA ESAS DEĞER GÖSTERİLEREK MENFİ TESPİT İSTEMİ (1)

 • VADESİ GELMEYEN KİRA BORCUNDAN SORUMLULUK (1)

 • VADESİ GELMEYEN KREDİ FAİZİ (1)

 • VADESİ GELMEYEN TAKSİTLERİN MUACCEL OLDUĞUNUN KABUL EDİLEMEYECEĞİ (1)

 • VADESİ GELMİŞ ALACAĞIN BORÇLUSUNUN İCRA DAİRESİNE MÜRACATI (1)

 • VADESİ GELMİŞ REHİNLE TEMİN EDİLMEMİŞ ALACAKLARDA İHTİYATİ HACİZ (1)

 • VADESİ GÖSTERİLMEMİŞ BONONUN TAKİBİ (1)

 • VADESİ SONRAKİ YILA SARKAN KREDİ (1)

 • VADESİNDE İBRAZ EDİLMEMESİ (1)

 • VADESİNDE ÖDENMEYEN AMME ALACAĞI (1)

 • VADESİNDE ÖDENMEYEN KDV (1)

 • VADESİNDE ÖDENMEYEN SU VE ATIKSU ÜCRETLERİ (1)

 • VADESİNDE ÖDENMEYEN VE ŞİRKETTEN TAHSİL OLANAĞI KALMAYAN VERGİLERİN KAMU ALACAĞI OLDUĞU (1)

 • VADESİNDE ÖDENMEYEN VERGİ BORCU (1)

 • VADESİZ ALACAKLI CARİ HESAP (1)

 • VADESİZ BONOLARIN TAKİBİ (1)

 • VADESİZ MEVDUAT (1)

 • VADESİZ MEVDUAT FAİZİ (1)

 • VADESİZ MEVDUAT HESABINA EKSİK TAHAKKUK ETTİRİLEN FAİZ (1)

 • VADESİZ MEVDUAT HESABINDAN BİLGİSİ OLMAKSIZIN HESABIN BOŞALTILMASINDAN BAHİSLE YAPILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ VE İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİ (1)

 • VADESİZ TİCARİ MEVDUAT HESABI (1)

 • VAGİNİSMUS (1)

 • VAHİM NİTELİKTE SİLAH (1)

 • VAİDE YILDIZ VD/TÜRKİYE DAVASI (2)

 • VAİSYETNAME DÜZENLEME HAKKININ ŞAHSEN KULLANILMASI (1)

 • VAİSYETNAMENİN İPTALİ (1)

 • VAKFA AİT DÜKKANIN KİRA PARASININ TESPİTİ (1)

 • VAKFA AİT GAYRİMENKUL SATIŞI (1)

 • VAKFA AİT İKTİSADİ İŞLETME (1)

 • VAKFA AİT SUYUN BELEDİYEYE DEVROLUNMASI (1)

 • VAKFA AİT TAŞINMAZ (3)

 • VAKFA AİT TAŞINMAZDA YAPILAN RUHSATSIZ İNŞAAT (1)

 • VAKFA AİT TAŞINMAZI KİRALAYAN DAVACILARIN TAZMİNAT TALEBİ (1)

 • VAKFA AİT TAŞINMAZIN SATIŞINA İZİN VERİLMESİ (1)

 • VAKFA AİT TAŞINMAZLAR (1)

 • VAKFA AKTARILAN KAZANÇ (1)

 • VAKFA BAĞIŞLANAN GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI (1)

 • VAKFA İLİŞKİN DAVALAR (2)

 • VAKFA İLİŞKİN DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME (2)

 • VAKFA ÖZGÜLENEN MAL VARLIĞI (1)

 • VAKFA ÖZGÜLENEN MAL VE HAKLARIN KAZANILMASI (10)

 • VAKFA ÖZGÜLENEN MALLAR (3)

 • VAKFA ÖZGÜLENEN TAŞINMAZLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ (1)

 • VAKFA PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN OLARAK YAPILAN MÜLAKATIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • VAKFA ÜYELİĞİN TESPİTİ (1)

 • VAKFA ÜYELİK (1)

 • VAKFA ÜYELİK TALEBİ (1)

 • VAKFA ÜYELİK YAPILMASI (1)

 • VAKFA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI (1)

 • VAKFA YAPILAN BAĞIŞIN TENKİSİ (1)

 • VAKFEDENİN MİRASÇILARI İLE ALACAKLILARININ DAVA HAKKI (3)

 • VAKFEDENİN VAKFİYEDEKİ İRADEYE GÖRE KULLANILMASI (1)

 • VAKFEDİLEN MAL (1)

 • VAKFEDİLEN MALAR ARASINDA BULUNMA GEREĞİ (2)

 • VAKFEDİLEN MALLAR ARASINDA BULUNMA GEREĞİ (1)

 • VAKFETME (1)

 • VAKFI FAALİYETTEN GEÇİCİ ALIKOYMA (1)

 • VAKFI KURUCU İRADE (1)

 • VAKFI KURUCU İRADENİN KORUNMASI (1)

 • VAKFI TEMSİL ETME (1)

 • VAKFIN ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ (2)

 • VAKFIN AĞIRLIKLI OLARAK KAMUSAL Nİ,TELİK TAŞIMASI (1)

 • VAKFIN AMACI (4)

 • VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİREMEYECEK OLMASI (1)

 • VAKFIN AMACININ DEĞİŞTİRİLMESİ (1)

 • VAKFIN AMACININ GERÇEKLEŞMESİNİN OLANAKSIZ HALE GELDİĞİ İDDİASI (1)

 • VAKFIN AMACININ İMKANSIZ HALE GELMESİ (1)

 • VAKFIN AMACININ OLANAKSIZ HALE GELMESİ (1)

 • VAKFIN AMAÇ VE BİR KISIM FAALİYET ALANI (2)

 • VAKFIN AMAÇLARININ GERÇEKLEŞMESİNİN OLANAKSIZ HALE GELMESİ (1)

 • VAKFIN BİNA VERGİSİNDEN MUAF OLMASI (1)

 • VAKFIN DAĞILDIĞININ TESPİTİ (1)

 • VAKFIN DAĞILMASI (5)

 • VAKFIN DAĞILMASI VE KEYFİYETİN TESCİLİ (1)

 • VAKFIN DAĞILMASINA KARAR VERİLMESİ (1)

 • VAKFIN DAĞITILMASI (1)

 • VAKFIN DAĞITILMASI VE YÖNETİCİNİN GÖREVDEN ALINMASI TALEBİ (2)

 • VAKFIN ELDE ETİİĞİ GELİRLERİN VERGİYE TABİ OLMASI (1)

 • VAKFIN EMEKLİ KESENEĞİ TOPLAMAK VE BU KESENEKLERDEN OLUŞAN FONU DEĞERLENDİRMEK SURETİYLE VAKIFTAN AYRILAN VEYA EMEKLİLİK HAKKI KAZANAN ÜYELERİNE TOPTAN ÖDEME YAPTIĞI (1)

 • VAKFIN EVLADINDAN OLDUĞUNUN TESBİTİ (1)

 • VAKFIN FİİLEN HAYRİ BİR HİZMETİNİN KALMAMASI (1)

 • VAKFIN GAYESİNİN TAHAKKUKU (1)

 • VAKFIN GELİR /GALLE FAZLASI (1)

 • VAKFIN GENEL SINIRLARI (3)

 • VAKFIN HAKKININ TAPUYA ŞERHİ (1)

 • VAKFIN HAKLI VE GEÇERLİ BİR NEDENİ BULUNMAKSIZIN KİŞİLERE DEFİN YERLERİNİ SATMASI (1)

 • VAKFIN HARÇTAN MUAF OLMASI (2)

 • VAKFIN HUKUKİ NİTELİĞİNİN SAPTANMASI (2)

 • VAKFIN KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA OLDUĞU İDDİASI (1)

 • VAKFIN KAMU KURUM ADI KULLANAMAMASI (1)

 • VAKFIN KENDİ ADINA MAL EDİNENEMESİ (1)

 • VAKFIN KURUCULAR KURULU ÜYESİ OLDUKLARININ TESPİTİ (1)

 • VAKFIN KURUCULAR KURULU ÜYESİ SIFATLARININ BULUNMAMASI (1)

 • VAKFIN KURUCULAR KURULUNDA ALINAN KARARIN İPTALİ (1)

 • VAKFIN KURULUŞ AMACI (1)

 • VAKFIN KURULUŞ ŞEKLİ (20)

 • VAKFIN KURULUŞU (2)

 • VAKFIN KURULUŞUNDA TEMYİZ VE İPTAL (8)

 • VAKFIN MAL VARLIĞI (1)

 • VAKFIN MAL VARLIĞININ AZALMASI (1)

 • VAKFIN MALLARININ VE BİRLEŞMİŞ İNTİFA HAKLARININ TESPİTİ (1)

 • VAKFIN MALVARLIĞI (2)

 • VAKFIN MALVARLIĞI VE GELİR DURUMU (1)

 • VAKFIN MALVARLIĞININ VAKIFLAR TÜZELKİŞİLİĞİNE DEVRİ (1)

 • VAKFIN MİRASÇILIĞI (3)

 • VAKFIN NİTELİĞİNİN UZMAN BİLİRKİŞİ TARAFINDAN TESPİTİ (1)

 • VAKFIN OLAĞANÜSTÜ KONGREYE İCBARI (1)

 • VAKFIN ORGANLARI (1)

 • VAKFIN RESULMAL MEVCUDU (1)

 • VAKFIN SAFİ GELİRİ (1)

 • VAKFIN SENEDİNDE ÖNGÖRÜLMESİ NEDENİYLE YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLERİN HİZMET NİTELİĞİNDE BULUNDUĞU (1)

 • VAKFIN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • VAKFIN SONA ERMESİ (14)

 • VAKFIN SONA ERMESİ VE SİCİLDEN SİLİNMESİ (1)

 • VAKFIN ŞEKLİ VE KURULUŞUNUN TESBİTİ (1)

 • VAKFIN TANIMI (28)

 • VAKFIN TAVİZE TABİ OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • VAKFIN TEFTİŞ VE DENETLEME GİDERLERİNE KATILMA PAYINI EKSİK ÖDEMESİ (1)

 • VAKFIN TEFTİŞ VE DENETLEME MASRAFLARINA KATILMA PAYI (1)

 • VAKFIN TEREKESİNE TEMSİLCİ ATANMASI (1)

 • VAKFIN TESCİL VE İLANI (5)

 • VAKFIN TESCİLİ (6)

 • VAKFIN TESCİLİ DAVASI (1)

 • VAKFIN TESCİLİ TALEBİ (1)

 • VAKFIN TESCİLİNE KARAR VERİLEMEYECEK HALLER (1)

 • VAKFIN TEŞKİLATI (1)

 • VAKFIN TÜRÜNÜN TESPİTİ (12)

 • VAKFIN VAKFİYESİ (2)

 • VAKFIN VASİYETLE MAL EDİNMESİ (1)

 • VAKFIN YABANCI PARA ÖZGÜLENEREK KURULMASI (1)

 • VAKFIN YARGI KARARIYLA DAĞITILMASI (1)

 • VAKFIN YÖNETİM BİÇİMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ (1)

 • VAKFIN YÖNETİM ORGANININ BULUNMASI ZORUNLULUĞU (10)

 • VAKFIN ZARARA UĞRATILMASI (1)

 • VAKFINDAN BAĞLANAN EMEKLİ MAAŞININ HACZİ (1)

 • VAKFİYE (2)

 • VAKFİYE KAPSAMINDA KALAN TAŞINMAZ (2)

 • VAKFİYE KAPSAMINDAKİ TAŞINMAZ (1)

 • VAKFİYE VE TEMESSÜK SENEDİ (1)

 • VAKFİYEDE GAİLE FAZLASININ VAKIF EVLADINDAN FAKİR VE MUHTAÇ OLANA BIRAKILMIŞ OLMASI (1)

 • VAKFİYEDEN DOĞAN ALACAK (1)

 • VAKFİYENİN KAPSAMI (2)

 • VAKFİYYE HÜKÜMLERİNE GÖRE ELATILAN YER (1)

 • VAKIA VEYA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ (1)

 • VAKIALARIN DAVA DİLEKÇESİNDE AÇIKLANMIŞ OLMASINA RAĞMEN DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİ (1)

 • VAKIALARIN DAVA DİLEKÇESİNDE SIRA NUMARASI ALTINDA ÖZET HALİNDE YER ALMASI GEREĞİ (1)

 • VAKIANIN ACİLİYET DURUMUNUN BELİRLENMESİ (1)

 • VAKIANIN DOĞRU OLMADIĞININ İSPATI (1)

 • VAKIANIN HANGİ DELİLLERLE İSPAT EDİLECEĞİNİN DAVA DİLEKÇESİNDE YER ALMASI GEREĞİ (1)

 • VAKIANIN İSPATINDA DELİLLERİN AÇIKÇA BELİRTİLMESİ VE GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞU (1)

 • VAKIF (14)

 • VAKIF ADINA OLUŞAN TAPU KAYDININ İPTALİ (1)

 • VAKIF ADINA TESCİL (3)

 • VAKIF ADINA TESCİLİ TALEP EDİLEN TAŞINMAZ (1)

 • VAKIF ADINA YOLSUZ TESCİL (1)

 • VAKIF ADIYLA BAĞDAŞMAYAN BAĞIŞ (1)

 • VAKIF ALEYHİNE AÇILACAK DAVALARDA YETKİLİ MAHKEME (1)

 • VAKIF ALEYHİNE AÇILAN DAVALARDA YETKİLİ MAHKEME (2)

 • VAKIF AMACI VE MALLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ (5)

 • VAKIF AMACININ DEĞİŞTİRİLMESİ (3)

 • VAKIF AMACININ VE YÖNETİM BİÇİMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ (1)

 • VAKIF ARAZİSİ (1)

 • VAKIF ARAZİSİ OLARAK BİLİNEN TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ ZEYTİNLİK (1)

 • VAKIF BAŞVURUSU (1)

 • VAKIF ÇALIŞANININ HİZMET SÖZLEŞMESİ (1)

 • VAKIF DENETLEME KURULU (1)

 • VAKIF EMEKLİLİK YÖNETMELİĞİ (2)

 • VAKIF ESERLERİ (1)

 • VAKIF EVLADI (3)

 • VAKIF EVLADI OLDUĞUNUN TESBİTİ (1)

 • VAKIF EVLADI OLDUĞUNUN TESPİTİ (4)

 • VAKIF EVLADINA GALLE FAZLASI VERİLMESİ (1)

 • VAKIF EVLADININ SÜKNA HAKKI (1)

 • VAKIF EVLADININ TESPİTİ (1)

 • VAKIF EVLADININ VAKIF GELİRLERİNDEN YARARLANDIRILMA TALEBİ (1)

 • VAKIF EVLATLARI (1)

 • VAKIF EVLATLARININ İNTİFA HAKLARI (3)

 • VAKIF EVLATLARININ İNTİFA HAKLARININ KAPSAM VE NİTELİĞİ (1)

 • VAKIF EVLATLARININ TAŞINMAZI KULLANMA HAKKI (1)

 • VAKIF EVLATLIĞININ TESPİTİ (1)

 • VAKIF GELİRLERİ (2)

 • VAKIF GELİRLERİNDEN PAY İSTEYEBİLME HAKKI (1)

 • VAKIF GELİRLERİNİN VAKIF SENEDİNDE YAZILI AMAÇLAR İÇİN HARCANMASI (1)

 • VAKIF GELİRLERİNİN VAKIF SENEDİNDEKİ AMACA UYGUN OLARAK HARCANDIĞININ TESPİTİ (1)

 • VAKIF GENEL KURUL KARARININ İPTALİ (1)

 • VAKIF GENEL KURULUNUN İPTALİ (1)

 • VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (1)

 • VAKIF GÖREVLİSİ (1)

 • VAKIF HAMAMI SUYUNUN ŞEHİR ŞEBEKE SUYUNA KATILMASI (1)

 • VAKIF HAMAMINDAN SU PARASI ALINMAMASI (1)

 • VAKIF İDARESİ (1)

 • VAKIF İDARESİNE GEÇEBİLİCEK MALLAR (1)

 • VAKIF İDARESİNİN HUKUKİ YARARI (1)

 • VAKIF KAYDININ YARGISAL YOLDAN İŞLENMESİ (1)

 • VAKIF KİRACILARININ YENİ SÖZLEŞME YAPMALARI (3)

 • VAKIF KURUCU ÜYELİĞİ (1)

 • VAKIF KURULABİLMESİ (1)

 • VAKIF KURULU TOPLANTISININ İPTALİ (1)

 • VAKIF KURULUŞ SENEDİ (2)

 • VAKIF KURULUŞUNDA MALVARLIĞI ŞARTI (2)

 • VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARININ DEVRİ (1)

 • VAKIF MALI (4)

 • VAKIF MALI NEDENİ İLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI (1)

 • VAKIF MALI OLAN TAŞINMAZLARIN MUTASARRIFLARININ MİRASÇISIZ ÖLMELERİ HALİNDE MAHLULEN VAKFINA DÖNMELERİ ASILDIR (1)

 • VAKIF MALIN TAPU SİCİLİNE GEÇİRİLMEMİŞ OLMASI (1)

 • VAKIF MALINDA OTURMA HAKKI (1)

 • VAKIF MALININ EKONOMİK ŞEKİLDE İŞLETİLMESİ (1)

 • VAKIF MALININ ZİLYETLİKLE İKTİSABI (2)

 • VAKIF MALLARI (5)

 • VAKIF MALLARI ÜZERİNDE ZİLYETLİK (1)

 • VAKIF MALLARINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ (2)

 • VAKIF MALLARININ İKTİSABI (2)

 • VAKIF MALLARININ İNTİKALİ (1)

 • VAKIF MALLARININ KAMU KURUMUNA GEÇMESİ (1)

 • VAKIF MALLARININ SATIŞINA İZİN VERİLMESİ TALEBİ (1)

 • VAKIF MALLARININ TAPU SİCİLİNE TESCİLİ (1)

 • VAKIF MALLARININ ZİLYETLİK YOLUYLA KAZANILAMAMASI (10)

 • VAKIF MALVARLIĞINI KATILIM PAYI ORANINDA TAMAMLAMA (1)

 • VAKIF MUHTAÇ AYLIĞI VE İMARET YÖNETMELİĞİ UYARINCA DAVACIYA BAĞLANAN YETİM AYLIĞININ KESİLMESİ NEDENİYLE YENİDEN BAĞLANMASI VE ARA DÖNEMDE ÖDENMESİ GEREKEN AYLIKLARIN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • VAKIF MÜTEVELLİ HEYET KARARININ İPTALİ (1)

 • VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ (1)

 • VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ KARARI (1)

 • VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİNİN İLK TOPLANTISI İÇİN ARANAN ÇOĞUNLUĞUN SAĞLANAMAMASI (1)

 • VAKIF MÜTEVELLİSİ (1)

 • VAKIF MÜTEVELLİSİ OLDUĞUNUN TESBİTİ (1)

 • VAKIF OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI (1)

 • VAKIF OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU KARARININ İPTALİ (1)

 • VAKIF ORGANLARI İLE İLGİLİ İŞLER (1)

 • VAKIF RESMİ SENEDİNDE DEGİŞİKLİK YAPILMASI (1)

 • VAKIF SENEDİ (5)

 • VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİĞİ (6)

 • VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİĞİNİN TESCİLİ (4)

 • VAKIF SENEDİ UYGULAMASINDAN DOĞAN DAVALAR (1)

 • VAKIF SENEDİ UYGULAMASINDAN DOĞAN DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME (1)

 • VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİĞİN TESCİLİ (1)

 • VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK (6)

 • VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK VE TESCİL (1)

 • VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI (1)

 • VAKIF SENEDİNDE VAKFIN AMACININ BELİRTİLMİŞ OLMASI (2)

 • VAKIF SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİĞİN TESCİLİ (2)

 • VAKIF SENEDİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN TESCİLİ (6)

 • VAKIF SENEDİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK (2)

 • VAKIF SENEDİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN TESCİLİ (1)

 • VAKIF SENEDİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN TESCİLİ İSTEMİ (3)

 • VAKIF SENEDİNDE, VAKIF ÜYELERİ ARASINDA DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLENECEĞİNE İLİŞKİN HÜKÜM BULUNMAMASI (1)

 • VAKIF SENEDİNDEKİ DEĞİŞİKLİĞİN TESCİLİ (4)

 • VAKIF SENEDİNDEKİ DEĞİŞİKLİK (1)

 • VAKIF SENEDİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER (1)

 • VAKIF SENEDİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN TERKİNİ (2)

 • VAKIF SENEDİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN TESCİLİ TALEBİ (1)

 • VAKIF SENEDİNDEKİ NOKSANLIKLARIN GİDERİLMESİ (10)

 • VAKIF SENEDİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜK (1)

 • VAKIF SENEDİNİN DEGİŞTİRİLMESİ (1)

 • VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE TESCİLİ (1)

 • VAKIF SENEDİNİN İÇERİĞİ (3)

 • VAKIF SENEDİNİN TESCİLİ (2)

 • VAKIF SENEDİNİN UYGULANMASINDAN DOĞAN DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME (1)

 • VAKIF STATÜSÜNE GÖRE EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMASI (1)

 • VAKIF SUYUNA ELATMANIN ÖNLENMESİ (1)

 • VAKIF ŞERHİ (5)

 • VAKIF ŞERHİ TAŞIYAN TAPU KAYITLARI (2)

 • VAKIF ŞERHİNE DAYALI TAVİZ BEDELİ (5)

 • VAKIF ŞERHİNE DAYANILARAK TAVİZ BEDELİ İSTENEBİLMESİ (2)

 • VAKIF ŞERHİNE DAYANILARAK TAVİZ BEDELİ İSTENMESİ (1)

 • VAKIF ŞERHİNE DAYANILARAK TAVİZ BEDELİ TALEP EDİLMESİ (1)

 • VAKIF ŞERHİNİ KALDIRMAK (1)

 • VAKIF ŞERHİNİN KALDIRILMASI (10)

 • VAKIF ŞERHİNİN KALDIRILMASI DAVASINDA HUSUMET (2)

 • VAKIF ŞERHİNİN KALDIRILMASI İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • VAKIF ŞERHİNİN KALDIRILMASI TALEBİ (7)

 • VAKIF ŞERHİNİN KALDIRILMIŞ OLMASI (2)

 • VAKIF ŞERHİNİN KAYDA İŞLENMESİ (1)

 • VAKIF ŞERHİNİN KONULMASI DAVASI (1)

 • VAKIF ŞERHİNİN PAY ORANINDA KALDIRILMASI GEREKMESİ (3)

 • VAKIF ŞERHİNİN SİCİLDEN TERKİNİ (1)

 • VAKIF ŞERHİNİN SİLDİRİLMESİ (1)

 • VAKIF ŞERHİNİN SİLİNMESİ (9)

 • VAKIF ŞERHİNİN SİLİNMESİ DAVASI (1)

 • VAKIF ŞERHİNİN SİLİNMESİ DAVASINDA ALINACAK HARÇ (1)

 • VAKIF ŞERHİNİN SİLİNMESİ NEDNİYLE TAVİZ BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ (1)

 • VAKIF ŞERHİNİN SİLİNMESİ TALEBİ (19)

 • VAKIF ŞERHİNİN SİLİNMESİ VE TAVİZ BEDELİNİN TAHSİLİ (1)

 • VAKIF ŞERHİNİN TAPU KAYDINA SONRA KONULMASI (1)

 • VAKIF ŞERHİNİN TAPU KAYDINA TESCİLİ (1)

 • VAKIF ŞERHİNİN TAPU KAYDINA TESCİLİ VE TERK TALEBİ (1)

 • VAKIF ŞERHİNİN TAPU SİCİLİNE YAZILMASI İSTEMİ (1)

 • VAKIF ŞERHİNİN TAPUYA İŞLENMESİ (2)

 • VAKIF ŞERHİNİN TAVİZ BEDELİ ÖDENMEK KOŞULUYLA KALDIRILMASI (2)

 • VAKIF ŞERHİNİN TERKİNİ (29)

 • VAKIF ŞERHİNİN TERKİNİ DAVASI (1)

 • VAKIF ŞERHLERİ İLE İLGİLİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ (1)

 • VAKIF ŞERHLERİNİN KALDIRILMASI (1)

 • VAKIF ŞERHLERİNİN TAPU KAYITLARINA YENİDEN İŞLENMESİ (1)

 • VAKIF TARAFINDAN SONRADAN KAZANILAN MAL VE HAKLAR (1)

 • VAKIF TAŞINMAZI (2)

 • VAKIF TAŞINMAZIN İDARE ADINA TESCİLİ (1)

 • VAKIF TAŞINMAZININ TEMLİKEN TESCİLE KONU EDİLEMEMESİ (1)

 • VAKIF TAŞINMAZLARA İLİŞKİN KİRA SÖZLEŞMESİ (1)

 • VAKIF TAŞINMAZLARI (4)

 • VAKIF TAŞINMAZLARIN MAHLULİYET VE METRUKİYET DAVALARI (1)

 • VAKIF TAŞINMAZLARINDA ZAMANAŞIMI (1)

 • VAKIF TAŞINMAZLARINDA ZİLYETLİKLE KAZANMA (1)

 • VAKIF TAŞINMAZLARININ KİRAYA VERİLME GENEL ŞARTNAMESİ (1)

 • VAKIF TAVİZ BEDELLERİNİN TAHAKKUK VE TAHSİLİ (1)

 • VAKIF TESCİL TALEBİ (1)

 • VAKIF TESCİL TALEBİNDE VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MÜTALAA YETKİSİ (1)

 • VAKIF TESCİLİ TALEBİ (1)

 • VAKIF TESCİLİ TALEBİNE İLİŞKİN BAŞVURU (1)

 • VAKIF TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ (24)

 • VAKIF TÜRÜNÜN TAVİZE TABİ OLMASI (1)

 • VAKIF TÜRÜNÜN TESPİTİ (4)

 • VAKIF TÜZEL KİŞİLİĞİ (3)

 • VAKIF TÜZEL KİŞİLİĞİNE YAPILAN BAĞIŞLARIN KAMU GELİRİ OLMAMASI (1)

 • VAKIF TÜZEL KİŞİLİĞİNİ KAZANILMASI (1)

 • VAKIF TÜZEL KİŞİLİĞİNİN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ (2)

 • VAKIF TÜZEL KİŞİSİ (1)

 • VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİ İLE DEVLET ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN TIBBİ MALZEME BEDELLERİNİN ÖDENMESİ NOKTASINDAKİ FARKI (1)

 • VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN YARDIMCI DOÇENTLERLE BELİRLİ SÜRELİ SÖZLEŞME YAPILMASI (1)

 • VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE SÖZLEŞME İLE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ÜYELERİ (1)

 • VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE DEVLET YARDIMI (2)

 • VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE YARDIM (1)

 • VAKIF ÜNİVERSİTELERİYLE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI (1)

 • VAKIF ÜNİVERSİTESİ HİZMETİNİN KDV YE TABİ OLDUĞU (1)

 • VAKIF ÜNİVERSİTESİNCE TESİS EDİLEN ÜNİVERSİTEDEN ÇIKARMA TASARRUFUNUN VE MADDİ TAZMİNAT DAVASININ İDARİ YARGI YERİNCE GÖRÜLMESİ GEREĞİ (1)

 • VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE GÖREV YAPALAR İÇİN DİSİPLİN (1)

 • VAKIF ÜNİVERSİTESİNE BAĞIŞTA BULUNMA (1)

 • VAKIF ÜNİVERSİTESİNE KAYIT (1)

 • VAKIF ÜNİVERSİTESİNİN RESMİ KURULUŞ TARİHİNDEN ÖNCE KAYIT KABUL ETMESİ NEDENİYLE ÜNİVERSİTEYE KAYDINI YAPTIRDIĞI (1)

 • VAKIF ÜYELERİNİN HAKLARI (1)

 • VAKIF ÜYELİĞİ (2)

 • VAKIF ÜYELİĞİ NEDENİ İLE HAK SAHİBİNE ÖDENMESİ GEREKEN MAAŞLARIN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • VAKIF ÜYELİĞİNDEN ÇIKARMA KARARI (1)

 • VAKIF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ (2)

 • VAKIF ÜYELİĞİNİN SUÇ VASFINA ETKİSİ (1)

 • VAKIF VE DERNEKLERDEN KİRALANAN GAYRİMENKULLER İÇİN TEVKİFAT (1)

 • VAKIF VE DERNEKLERE AİT GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI (1)

 • VAKIF VE DERNEKLERE ÖDENEK YAPILMAMASI (1)

 • VAKIF VE MİNVAL (1)

 • VAKIF YARARINA KESİNLEŞMİŞ TESCİL KARARI İLE MÜLKİYET VAKFA GEÇMİŞ OLUP KİŞİSEL HAK AYNİ HAKKA DÖNÜŞTÜĞÜ (1)

 • VAKIF YÖNETİCİLERİ (3)

 • VAKIF YÖNETİCİLERİNİN AZLEDİLMELERİ (1)

 • VAKIF YÖNETİCİLERİNİN AZLİ (2)

 • VAKIF YÖNETİCİLERİNİN GÖREVDEN ALINMALARI (2)

 • VAKIF YÖNETİCİLERİNİN GÖREVDEN ALINMASI (4)

 • VAKIF YÖNETİCİLERİNİN GÖREVDEN ALINMASI• (1)

 • VAKIF YÖNETİCİLERİNİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMALARI (1)

 • VAKIF YÖNETİCİLERİNİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI (3)

 • VAKIF YÖNETİCİLERİNİN GÖREVİNİ İYİ YAPMAMALARI (1)

 • VAKIF YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLERİNDEN UZAKLAŞTIRILMALARI (2)

 • VAKIF YÖNETİCİLİĞİ (1)

 • VAKIF YÖNETİCİSİNİN GÖREVDEN ALINMASI (2)

 • VAKIF YÖNETİCİSİNİN İDARİ PARA CEZASI ALMASI (1)

 • VAKIF YÖNETİM KURULU (1)

 • VAKIF YÖNETİM KURULU KARARI (1)

 • VAKIF YÖNETİM KURULU ÜYE SAYISININ ARTIRILMASI (1)

 • VAKIF YÖNETİM KURULUNDA SENET DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN ALINAN KARAR (1)

 • VAKIF YÖNETİM KUURLU ÜYELERİNİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI (1)

 • VAKIF YÖNETİM ORGANINCA VERİLECEK YILLIK RAPOR (4)

 • VAKIF YÖNETİMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ (9)

 • VAKIF YÖNETİMİNİN ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ YAPMASI (1)

 • VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İSTİHDAM EDİLEN AKADEMİK PERSONEL İLE KURUMU ARASINDA AKDEDİLECEK SÖZLEŞME İDARİ HİZMET SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİNDEDİR (1)

 • VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ EĞİTİM ÖĞRETİM ESASLARI (3)

 • VAKIFA AİT TAŞINMAZ (2)

 • VAKIFA ÜYE OLMA YASAĞI (1)

 • VAKIFÇA AÇILAN KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI (1)

 • VAKIFLA PERSONELİ ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARDAN KAYNAKLANAN DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME (1)

 • VAKIFLAR (9)

 • VAKIFLAR ALEYHİNE AÇILAN DAVALARDA YETKİLİ MAHKEME (1)

 • VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN HARCA TABİ OLMASI (1)

 • VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (1)

 • VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN SÖZLEŞME (1)

 • VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KAYDA İŞARET EDİLMİŞ VAKFIN TÜRÜ HAKKINDA BİLGİ ALINMASI GEREKLİLİĞİ (1)

 • VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAŞINMAZI KİRAYA VERMESİ (1)

 • VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMYİZ HAKKI (1)

 • VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YARGI HARCINDAN MUAF TUTULMASI (2)

 • VAKIFLAR İDARESİ (2)

 • VAKIFLAR İDARESİNE BİLDİRİM (2)

 • VAKIFLAR İDARESİNİN GÖREVLERİ (1)

 • VAKIFLAR KANUNU’NA TABİ TAŞINMAZ (1)

 • VAKIFLAR KANUNUNA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL İSTEĞİ (1)

 • VAKIFLAR KANUNUNUN VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI VE İMAR UYGULAMALARININ BİLDİRİLMESİ BAŞLIKLI 22. MADDESİNİN ANAYASAYA AYKIRILIĞI İDDİASI (1)

 • VAKIFLAR MÜDÜRLÜĞÜNE AİT YAKIT ÜCRETİNİN KURUM BÜTÇESİNDEN ÖDENMESİ (1)

 • VAKIFLAR VE DERNEKLERE AİT GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI (1)

 • VAKIFLARA AİT GAYRİMENKULLERİN KİRA BEDELLERİ (2)

 • VAKIFLARA AİT TAŞINMAZLARA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ (1)

 • VAKIFLARA TÜZEL KİŞİLİK TANINMASI (1)

 • VAKIFLARA ÜYELİK OLAMAYACAĞI (1)

 • VAKIFLARA VE DERNEKLERE AİT GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI (1)

 • VAKIFLARDA KURULUŞ İRADESİNİN KORUNMASI (2)

 • VAKIFLARDA MAL VE HAKLARIN KAZANILMASI (1)

 • VAKIFLARDA ÜYELİK (2)

 • VAKIFLARIN DENETİMİ (4)

 • VAKIFLARIN İKTİSADİ İŞLETMELERİ (1)

 • VAKIFLARIN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLERİ (1)

 • VAKIFLARIN TAŞINMAZ MAL EDİNMELERİ (3)

 • VAKIFLARIN YARGI HARCINDAN MUAF OLDUĞU HAKKI (1)

 • VAKIFLARIN YARGI HARCINDAN MUAF OLMADIĞI HAKKINDA (5)

 • VAKIFLARIN YARGI HARÇLARINDAM MUAF OLMADIĞI HAKKINDA (1)

 • VAKIFLARIN YARGI HARÇLARINDAN MUAF OLMADIĞI HAKKINDA (1)

 • VAKIFLARIN ZİLYETLERİN MAL İKTİSAPLARININ MÜMKÜN OLMAMASI (1)

 • VAKIFLARIN ZİLYETLİKLE MAL İKTİSABI (1)

 • VAKIFLARIN ZİLYETLİKLE MÜLK EDİNEMEMELERİ (1)

 • VAKIFLARIN ZİLYETLİKLE MÜLK EDİNMESİ (2)

 • VAKIFLARIN ZİLYETLİKLE TAŞINMAZ EDİNEMEMELERİ (1)

 • VAKIFLARIN ZİLYETLİKLE TAŞINMAZ İKTİSABI (1)

 • VAKIFNAMEDE HÜKÜM BULUNMASI KOŞULU (1)

 • VAKIFNAMEDE SÜKNA HAKKINDAN SÖZ EDİLMESİ GEREĞİ (1)

 • VAKIFNAMENİN KAMU MALI NİTELİĞİNDEKİ YAYLA SINIRLARI İÇERİSİNDE KALMASI (1)

 • VAKIFTA BATIN ŞARTI (3)

 • VAKIFTAN BAŞVURMA VE KARAR HARCI ALINMASI GEREKTİĞİ (1)

 • VAKIFTAN EMEKLİ OLMASI SEBEBİYLE ALMASI GEREKEN EMEKLİ AYLIĞININ OLDUĞU (1)

 • VAKIFTAN YARARLANACAK KİŞİLERİN TAYİNİ (1)

 • VAKİ ELATMANIN ÖNLENMESİ (1)

 • VAKİ İCRA DOSYASINDAN DOLAYI BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İLE SENEDİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • VAKİ İHTİYAÇ ARTTIRIMI (1)

 • VAKİ İTİRAZININ İPTALİ (1)

 • VAKİ MÜDAHALENİN MENİ (1)

 • VAKİ MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ (1)

 • VAKİ MÜDAHALESİNİN ÖNLENMESİ (1)

 • VAKTİNDEN ÖNCE AÇILMIŞ DAVA (1)

 • VALEYET GÖREVİNİ İHMAL (1)

 • VALİ İL ÖZEL İDARESİNİ KENDİSİ TEMSİL EDEMİYORSA, YETKİ VERİP KENDİ YERİNE GÖREVLENDİRECEĞİ KİŞİNİN BAROYA KAYITLI İL ÖZEL İDARESİNDE YA DA SERBEST ÇALIŞAN BİR AVUKAT OLMASI GEREKİR (1)

 • VALİ TARAFINDAN VERİLEN KARARLARA KARŞI YAPILAN İTİRAZLARDA GÖREVLİ MERCİİ (1)

 • VALİ TARAFINDAN VERİLEN SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA YETKİSİ (75)

 • VALİ VALİ YARDIMCILARI VE KAYMAKAMLARA YAPILAN EK ÖDEMELERİN VERGİDEN MUAF OLMASI (1)

 • VALİ VE KAYMAKAM KONUTLARI DONATIM (1)

 • VALİ VE KAYMAKAMLARA YAPILAN ÖDEMELERDEN GELİR VERGİSİ KESİLMESİ (1)

 • VALİ VE KAYMAKAMLARA YAPILAN ÖDEMELERDEN VERGİ ALINMASI (1)

 • VALİ VE KAYMAKAMLARA YAPILAN ÖDEMELERİN VERGİLENDİRİLMESİ (1)

 • VALİ VE KAYMAKAMLARIN SİCİL AMİRİ OLDUKLARI MEMURLAR (1)

 • VALİ VE VALİ YARDIMCILARINA ÖDENEN ÖDENEKLERDEN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILMADIĞI GEREKÇESİ İLE TAZMİN HÜKMÜ VERİLMESİ (1)

 • VALİ VE VALİ YARDIMCILARINA ÖDENEN ÖDENEKLERDEN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILMASI GEREĞİ (1)

 • VALİ VE VALİ YARDIMCILARINA VERİLEN ENCÜMEN ÖDENEĞİNDEN GELİR VERGİSİ KESİLMEMESİ SONUCU KAMU ZARARINA NEDEN OLMASI (1)

 • VALİ VE VALİ YARDIMCILARINA YAPILAN ÖDEMELERDEN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILMASI (1)

 • VALİ YARDIMCILARI VE KAYMAKAMLARA YAPILAN ÖDEMEDEN VERGİ KESİNTİSİ YAPILMASI GEREĞİ (1)

 • VALİ YARDIMCILARI VE KAYMAKAMLARA YAPILAN ÖDEMELERDEN VERGİ KESİNTİSİ YAPILMASI GEREĞİ (1)

 • VALİ YARDIMCILARINA ÖDENEN EK ÖDEMELERDEN VERGİ KESİNTİSİ YAPILMASI GEREĞİ (1)

 • VALİ YARDIMCILARINA ÖDENEN EK ÖDENEK ÜZERİNDEN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILMASI (1)

 • VALİ YARDIMCILARINA YAPILAN ÖDEMELERDEN GELİR VERGİSİ KESİLMEDİĞİ GEREKÇESİ İLE TAZMİN HÜKMÜ VERİLMESİ (1)

 • VALİ YARDIMCILIĞI GÖREVİ İÇİN EK ÖDEME VERİLMESİ İÇİN YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ (1)

 • VALİ YARDIMCISI HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ KARAINA İTİRAZ (1)

 • VALİ, VALİ YARDIMCILARI VE KAYMAKAMLARA YAPILAN ÖDEMELERİN VERGİLENDİRİLMESİ (1)

 • VALİDE AKKUŞ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • VALİLERİN HUKUKİ DURUMLARI, GÖREV VE YETKİLERİ (1)

 • VALİLERİN İL MEMURLARININ ATANMA VE GÖREVLENDİRİLMELERİ KONULARINDAKİ YETKİLERİ (1)

 • VALİLİK GÖRÜŞÜ ALINMADAN YAPILAN YAPI (1)

 • VALİLİK GÖRÜŞÜ İLE YIKIM (1)

 • VALİLİK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÖN İNCELEMEYE DAYANARAK EN UFAK BİR ARAŞTIRMA YAPILMADAN ŞİKAYET HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMESİ (1)

 • VALİLİKTEN ONAY ALINMADAN YAPILAN İNCELEME GEZİSİ BEDELİ (1)

 • VALİNİN İMZA YETKİSİNİ DEVRETMESİ (1)

 • VALİNİN SİLAH TAŞIMA İZNİ VERMESİ KOŞULLARI (1)

 • VALİNİN TAKDİR HAKKINI KÖTÜYE KULLANMASI (1)

 • VALİNİN ÜST YÖNETİCİ SIFATIYLA BAŞVURUSU ÜZERİNE DÜZENLENEN TEMYİZ KURULU İLAMI İLE KALDIRILMIŞ BULUNDUĞUNDAN KURULUMUZCA YAPILACAK İŞLEM OLMADIĞI (1)

 • VALİNİN VERDİĞİ GÖREV SAYISINA GÖRE BİRDEN FAZLA EK ÖDEME VERİLECEĞİ YÖNÜNDE DÜZENLEME BULUNMAMASI (1)

 • VALİYE VEKALET ETME (1)

 • VALİZİN KİLİT KISMINI KIRARAK İÇERİSİNDEN TABANCA VE ASKERİ KİMLİK KARTINI ALDIĞI (1)

 • VALÖR FARKI TALEBİ (2)

 • VAN DEPREMİNDE 4 ADET EVİNİN HASAR GÖRDÜĞÜ VE AFAD TARAFINDAN AZ HASARLI RAPORU VERİLDİĞİ VE GEREKLİ TADİLATLARIN YAPILDIĞI (1)

 • VAN DER MUSSELE/BELÇİKA DAVASI (1)

 • VAPUR İSKELESİ İÇİN TARH EDİLEN EMLAK VERGİSİ (1)

 • VAR OLAN SUÇ ÖRGÜTLERINI OLUŞTURDUKLARI KORKUTUCU GÜÇTEN YARARLANARAK YAĞMA SUÇU (1)

 • VAR OLDUĞU İDDİA EDİLEN İLİŞKİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE YAPILAN ÖDEMENİN TEMERRÜT FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • VAR OLDUĞUNA İNANDIĞI HAKKINI ALMAK (1)

 • VARDAR/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • VARDİYA PRİMİ (2)

 • VARDİYA PRİMİ ALACAĞI (4)

 • VARDİYA TAZMİNATI (1)

 • VARDİYA ZAMMI (1)

 • VARDİYALARIN İŞVERENCE TEK TARAFLI DEĞİŞTİRİLMESİ (1)

 • VARDİYALI ÇALIŞMA (10)

 • VARESTE TUTULMAK (1)

 • VARİS OLARAK İŞ DENEYİM BELGESİ ALINMASI (1)

 • VARLI VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • VARLIĞI BİLİNEN VEYA DAHA SONRA ORTAYA ÇIKACAK OLAN KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR VE TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI DEVLET MALI NİTELİĞİNDEDİR (1)

 • VARLIK SATIŞ SÖZLEŞMESİ (1)

 • VARLIK SATIŞI YOLUYLA DEVİR (1)

 • VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİNİN YARGILAMA HARÇLARINDAN MUAFİYETİ (2)

 • VARLIKLARININ RAYİÇ DEĞERİ BORÇLARINI KARŞILAMAYAN ŞİRKETİN İFLASINA KARAR VERİLİR (1)

 • VARNAVA VE DİĞERLERİ (1)

 • VAROLDUĞU BİLİNMEYEN KÜLTÜR VARLIĞININ BİLİNMESİ (1)

 • VARSAYILAN KIŞKIRTMA (1)

 • VARSAYIM VE KIYAS YOLUYLA VERGİ SALINMASI (1)

 • VARŞOVA KONVANSİYONU (1)

 • VARŞOVA KONVANSİYONU HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞININ TESPİTİ (1)

 • VARŞOVA KONVANSİYONUNA GÖRE SORUMLULUK (1)

 • VASIF DEĞİŞİKLİĞİ TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI (1)

 • VASIF VAHAMETİ (1)

 • VASIF YÖNÜNDEN VERİLEN BERAAT KARARI (1)

 • VASIFLI AĞAÇ KESME EYLEMİ (1)

 • VASIFLI BİR İŞÇİNİN ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞMASININ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA VE YAŞAM DENEYİMLERİNE UYGUN DÜŞMEYECEĞİ (1)

 • VASIFLI ELEMAN İHTİYACI İÇİN İŞTEN ÇIKARMA (1)

 • VASIFLI IZRAR SUÇUNDA KIYMET (1)

 • VASIFLI İKRAR (2)

 • VASIFLI İKRAR • (1)

 • VASIFLI İKRARDA İSPAT YÜKÜ (1)

 • VASIFLI İKRARDA İSPAT YÜKÜ VAKIAYI İLERİ SÜREN TARAFTA OLUP O VAKIAYI VASIFLI OLARAK İKRAR EDEN TARAFTA DEĞİLDİR (1)

 • VASIFLI İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRET FİYAT FARKININ HATALI HESAPLANMASI (1)

 • VASIFLI İŞGÜCÜ İHTİYACI (1)

 • VASIFLI MUVAZAADA MİRAS BIRAKANIN GERÇEKTEN SÖZLEŞME YAPMAK VE TAPULU TAŞINMAZINI DEVRETMEK İSTEMESİ (5)

 • VASIFLI PERSONEL İÇİN ÖDENMESİ GEREKEN FİYAT FARKININ HATALI ÖDENMESİ (1)

 • VASIFLI VE VASIFSIZ İŞÇİLERİN ASGARİ ÜCRETLE GÖSTERİLMESİ (1)

 • VASIFSIZ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLEN DAVACI (1)

 • VASIL OLDUĞU GAYEYE ULAŞAMAMAKTAN DUYDUĞU İNFİAL İLE İNSAN ÖLDÜRMEK (1)

 • VASIL OLDUĞU GAYEYE ULAŞMAK MAKSADIYLA AYRI AYRI SİLAHLA YARALAMA (1)

 • VASITA GİDER KAYBI (1)

 • VASITA SUÇ (1)

 • VASİ (6)

 • VASİ ADAYI ANNESİNİN AKIL ZAYIFLIĞI NEDENİYLE MALVARLIĞINI KÖTÜ YÖNETİMİ SEBEBİYLE KISITLANMASINI İSTEMİ (1)

 • VASİ ARACILIĞIYLA DAVA AÇMA (1)

 • VASİ ATAMASI (2)

 • VASİ ATANMA KOŞULLARI (2)

 • VASİ ATANMASI (9)

 • VASİ ATANMASI İSTEMİ (12)

 • VASİ ATANMASI TALEBİ (2)

 • VASİ ATANMASINA İLİŞKİN KARARIN ORTADAN KALDIRILMASI (1)

 • VASİ OLARAK ATANMASI İSTEMİ (1)

 • VASİ OLMADAN TAŞINMAZLARIN TEMLİKİ (1)

 • VASİ TARAFINDAN ALINAN HUSUMETE İZİN KARARI (1)

 • VASİ TARAFINDAN TAKİP EDİLEN DAVALAR (1)

 • VASİ TARAFINDAN TEMSİL (1)

 • VASİ TAYİN EDİLMESİ İSTEMİ (2)

 • VASİ TAYİNİ (41)

 • VASİ TAYİNİ GEREKMESİ (3)

 • VASİ TAYİNİ HUSUSUNDA AÇILAN DAVANIN HALEN DERDEST OLDUĞU (1)

 • VASİ TAYİNİ İÇİN SULH HUKUK MAHKEMESİNE BİLDİRİMDE BULUNULMASI (1)

 • VASİ TAYİNİ İSTEMİ (1)

 • VASİ TAYİNİ KARARININ TANIMA VE TENFİZİ TALEBİ (2)

 • VASİ TAYİNİ KARARININ TENFİZİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI (1)

 • VASİ TAYİNİNE GEREK OLMAMASI (1)

 • VASİ VE KAYYIM (1)

 • VASİ VE KAYYIM ATANMASI (8)

 • VASİ YA DA VELİNİN TAKİBE İTİRAZI (1)

 • VASİDEN VAKALETNAME İBRAZININ SAĞLANMASI (1)

 • VASİLEVA/DANİMARKA DAVASI (1)

 • VASİLİĞE ENGEL OLAN SEBEPLER (3)

 • VASİLİK (6)

 • VASİLİK GÖREV SÜRESİNİN UZATILIP UZATILMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • VASİLİK GÖREVİNİN FİİL EHLİYETİNİN YİTİRİLMESİ VE ÖLÜM İLE SONA ERMESİ (3)

 • VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ (2)

 • VASİLİK GÖREVİNİN SÜRENİN DOLMASI NEDENİYLE SONA ERMESİ (1)

 • VASİLİK SIFATININ SONA ERMESİ (1)

 • VASİLİK YETKİLERİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI (1)

 • VASİLİKTEN İTİRAZ (1)

 • VASİLİKTEN KAÇINAN KİŞİNİN GEÇİCİ GÖREVİ (1)

 • VASİLİKTEN KAÇINMA HAKKI (16)

 • VASİLİKTEN KAÇINMA SEBEPLERİ (2)

 • VASİNİN AÇTIĞI DAVA (1)

 • VASİNİN ATANMA USULÜ (14)

 • VASİNİN ATANMASI (2)

 • VASİNİN ATANMASI KOŞULLARI (3)

 • VASİNİN AZLİ (7)

 • VASİNİN DAVA AÇABİLME ŞARTI (1)

 • VASİNİN DAVA AÇMASI (3)

 • VASİNİN DAVADA YERALMASININ SAĞLANMASI (1)

 • VASİNİN DAVAYI SÜRDÜRMESİ (1)

 • VASİNİN DAVAYI TAKİP ETTİĞİNİ BİLDİRMESİ (1)

 • VASİNİN DEFTER TUTUMAMASI (1)

 • VASİNİN GÖREVDEN ALINMA SEBEPLERİ (17)

 • VASİNİN GÖREVDEN ALINMASI (8)

 • VASİNİN GÖREVE DEVAM ZORUNLULUĞU (1)

 • VASİNİN GÖREVİ (1)

 • VASİNİN GÖREVİ İHMALİ (1)

 • VASİNİN GÖREVİN SÜRESİ (2)

 • VASİNİN GÖREVİNİ İHMAL ETMESİ (4)

 • VASİNİN GÖREVİNİ YERİNE GETİRİRKEN KUSURLU DAVRANIŞIYLA VESAYET ALTINDAKİ KİŞİYE VERDİĞİ ZARAR NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • VASİNİN GÖREVLERİ (1)

 • VASİNİN HESAP VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (1)

 • VASİNİN İLERİ SÜRDÜĞÜ KAÇINMA SEBEPLERİ (2)

 • VASİNİN İTİZAR HAKKI (1)

 • VASİNİN İZNİ ŞARTI (1)

 • VASİNİN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI AÇMASI (1)

 • VASİNİN KISITLININ HAKLARINI KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (1)

 • VASİNİN KISITLIYI KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (2)

 • VASİNİN MALLARINA İHTİYATİ HACİZ KONULMASI VE TUTUKLANMASI (2)

 • VASİNİN ONAMADIĞI İŞLEMLERİN SONUCU (5)

 • VASİNİN ORGAN NAKLİNDE İZİN VERME YETKİSİNE HAİZ OLMADIĞI (1)

 • VASİNİN RIZASI (1)

 • VASİNİN SIFATINA İTİRAZ (2)

 • VASİNİN SIFATINA KARŞI YAPILAN İTİRAZ VE KAÇINMA SEBEPLERİ (1)

 • VASİNİN SIFATINA KARŞI YAPILAN İTİRAZIN VESAYET MAKAMI TARAFINDAN İNCELENMESİ (1)

 • VASİNİN SIFATINA KARŞI YAPILAN İTİRAZLAR (5)

 • VASİNİN ŞAHSINA İTİRAZ (1)

 • VASİNİN TASARRUFU (1)

 • VASİNİN TEMYİZDEN FERAGAT ETMESİ (1)

 • VASİNİN ÜCRETİ (4)

 • VASİNİN VEKİL ARACILIĞIYLA BEYANDA BULUNMASI (1)

 • VASİNİN VEKİLLE TEMSİLİ (1)

 • VASİNİN VERGİ BORCUNDAN SORUMLULUĞU (1)

 • VASİNİN VESAYET ALTINDAKİ KİŞİ ADINA DAVA AÇMASI (1)

 • VASİNİN VESAYET ALTINDAKİ KİŞİYE ZARAR VERMESİ (1)

 • VASİNİN VESAYET ALTINDAKİ KİŞİYİ TEMSİLİ (12)

 • VASİNİN VESAYET DAİRELERİNİN İZNİNİ ALMADAN YAPMIŞ OLDUĞU İŞLEMLER (2)

 • VASİNİN VESAYET MAKAMINDAN İZİN ALMASI (1)

 • VASİNİN VESAYET MAKAMINDAN YETKİ ALMASI (1)

 • VASİNİN VESAYETİ ALTINDAKİ KİŞİ ADINA DAVA AÇABİLMESİ (1)

 • VASİNİN YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER (1)

 • VASİNİN YETERSİZ OLMASI (1)

 • VASİNİN YETKİSİNİ KÖTÜYE KULLANMASI (2)

 • VASİNİN YÖNETİM VE HESAP TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (3)

 • VASİSİ OLDUĞU ANNESİNİN DAVALI BANKA İLE İMZALADIĞI KONUT KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN DOLAYI BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • VASİYE İZİN İSTEMİ (1)

 • VASİYE İZİN VERİLMESİ KARARI (1)

 • VASİYE TEBLİGAT YAPILMASI (1)

 • VASİYE TEBLİĞ (3)

 • VASİYE YAPILAN TEBLİGAT (2)

 • VASİYET (3)

 • VASİYET ALACAKLARI İÇİN ZAMANAŞIMI (1)

 • VASİYET ALACAKLI BELGESİ VERİLMESİ TALEBİ (1)

 • VASİYET ALACAKLILARI (1)

 • VASİYET ALACAKLILARININ İSTEM HAKKI (50)

 • VASİYET ALACAKLILARININ TALEBİ (1)

 • VASİYET ALACAKLILIĞININ GERÇEKLEŞMEMİŞ OLMASI (1)

 • VASİYET ALACAKLISI (3)

 • VASİYET ALACAKLISI OLABİLMEK İÇİN SAĞ OLMA KOŞULU (6)

 • VASİYET ALACAKLISININ DAVA HAKKINDA ZAMANAŞIMI (3)

 • VASİYET ALACAKLISININ İSTİHKAK TALEBİ (1)

 • VASİYET ALACAKLISININ KORUYUCU TEDBİR VE TEMİNAT TALEBİ (1)

 • VASİYET ALACAKLISININ TAZMİNAT TALEBİ (1)

 • VASİYET ALACAKLISININ TESCİL TALEBİ (1)

 • VASİYET ALCAKLISININ TERCİH HAKKI (1)

 • VASİYET DÜZENLEMENİN ŞEKLİ (10)

 • VASİYET EDİLEN KİMSENİN VASİYETİ YERİNE GETİRMEYEN MİRASÇILAR ALEYHİNE VASİYET EDİLEN ŞEYLERİN TESLİMİ İÇİN DAVA AÇABİLECEĞİ (1)

 • VASİYET EDİLEN MALIN TESLİMİ (2)

 • VASİYET EDİLEN TAŞINMAZ (1)

 • VASİYET EDİLEN TAŞINMAZIN DEĞERİ (1)

 • VASİYET HÜKMÜNDEKİ BAĞIŞLAMA (1)

 • VASİYET KONUSU TAŞINMAZIN TESCİLİ (1)

 • VASİYET TUTANAĞININ SULH HAKİMİNE TEVDİ (1)

 • VASİYET YOLUYLA TAŞINMAZIN PAYLAŞTIRILMASI (1)

 • VASİYETÇİNİN EHİL OLMADIĞI İDDİASINA DAYALI VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI (1)

 • VASİYETÇİNİN MİLLİ HUKUKUNUN TESPİTİ (1)

 • VASİYETÇİNİN OKUMA YAZMASI OLMADIĞI HALDE OKURYAZARMIŞ GİBİ VASİYET DÜZENLENDİĞİ GEREKÇESİYLE VASİYETNAMENİN İPTALİ TENKİS DAVASI (1)

 • VASİYETÇİNİN ÖLÜMÜ (1)

 • VASİYETÇİNİN SON ARZULARINI YABANCI DİLDE AKTARMASI (1)

 • VASİYETÇİNİN TANIKLARININ ONUN KONUŞTUĞU DİLİ ANLAMASI (1)

 • VASİYETÇİYİ BİZZAT DİNLEMEYEN NOTERİN İMZALAMASI (1)

 • VASİYETÇİYİ DİNLEYEN MEMURUN İMZASI (1)

 • VASİYETE KONU TAŞINMAZIN DEĞERİ (1)

 • VASİYETE KONU TAŞINMAZLARIN TAPUDA TESCİLİ TALEBİ (1)

 • VASİYETE KONU TAŞINMAZLARIN TEMLİK DIŞI TEREKE İÇİNDE GÖSTERİLMESİ (1)

 • VASİYETE YERİNE GETİRMEKLE YÜKÜMLÜLER (1)

 • VASİYETİ TENFİZ MEMURU (4)

 • VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ (5)

 • VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİNİN ATANMASI VE EHLİYETİ (7)

 • VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİNİN DENETLENMESİ (2)

 • VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ (2)

 • VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİNİN SORUMLULUĞU (1)

 • VASİYETİ YERİNE GETİRMEYEN VASİYET YÜKÜMLÜSÜ (1)

 • VASİYETİN MİRASBIRAKAN TARAFINDAN OKUNMAKSIZIN VE İMZALANMAKSIZIN DÜZENLENMESİ (4)

 • VASİYETİN REDDİ (5)

 • VASİYETİN TENFİZİ (2)

 • VASİYETİN VASİYETÇİNİN SON İSTEKLERİNE UYGUN OLMASI (1)

 • VASİYETİN YERİNE GETİRİLMESİ (1)

 • VASİYETLERİN TAADDÜDÜ (2)

 • VASİYETNAME (21)

 • VASİYETNAME DÖNÜLMESİ (1)

 • VASİYETNAME DÜZENLEDİKTEN SONRA MİRAS BIRAKANIN EVLENMESİ (1)

 • VASİYETNAME HÜKMÜ (1)

 • VASİYETNAME İÇERİĞİNE UYGUN OLMAYAN TANIK BEYANI (1)

 • VASİYETNAME İLE ATANMIŞ MİRASÇILAR İÇİN MİRAS BIRAKANIN TASARRUFUNUN KENDİLERİNE RESMEN BİLDİRİLDİĞİ TARİHTEN İŞLEMEYE BAŞLAR (1)

 • VASİYETNAME İLE İLGİLİ İŞLEMLER (1)

 • VASİYETNAME İLE PAYLAŞTIRMA (1)

 • VASİYETNAME İLE YAPTIĞI TEMLİKLER MUTLAK SURETLE TENKİSE TABİ OLUP SAKLI PAYLARIN İHLALİ ORANINDA TENKİS KARARI VERİLMESİNDE KURAL OLARAK BİR İSABETSİZLİK BULUNMAMAKTADIR (1)

 • VASİYETNAME İPTALİ (1)

 • VASİYETNAME NEDENİYLE SAKLI PAYLARININ İHLAL EDİLDİĞİ (1)

 • VASİYETNAME OKUNMASI İSTEMİ (1)

 • VASİYETNAME TANZİM TARİHİNDE MURİSİN EHLİYETİ (1)

 • VASİYETNAME YOLUYLA ATANMIŞ MİRASÇI OLARAK HAK SAHİBİ OLDUKLARI BİR PARÇA TAŞINMAZDA SATIŞ YOLUYLA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNİ (1)

 • VASİYETNAMEDE BAĞLANAN AYLIĞIN ARTIRIMI (1)

 • VASİYETNAMEDE DÜZENLEME YERİNİN BULUNMAMASI (1)

 • VASİYETNAMEDE ŞEKİL (3)

 • VASİYETNAMEDEN DÖNMEDE ŞEKİL (1)

 • VASİYETNAMEDEN DÖNÜLMESİ (1)

 • VASİYETNAMEDEN RÜCU (6)

 • VASİYETNAMELERDE ÖĞRENME GÜNÜ (1)

 • VASİYETNAMELERİN AÇILIP OKUNMASI GEREĞİ (1)

 • VASİYETNAMENİN AÇILDIĞI TARİH (1)

 • VASİYETNAMENİN AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİT EDİLMESİNİN AMACI MİRASÇILARI VE LEHİNE KAZANDIRMA YAPILAN KİŞİLERİ BİLGİLENDİRME VE YASAL HAKLARINI KULLANMAYI TEMİNE YÖNELİK İŞLEMDİR (1)

 • VASİYETNAMENİN AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • VASİYETNAMENİN AÇILIP OKUNMASI (2)

 • VASİYETNAMENİN AÇILMASI (52)

 • VASİYETNAMENİN AÇILMASI DAVASI (1)

 • VASİYETNAMENİN AÇILMASI VE İLGİLİLERE OKUNMASI (1)

 • VASİYETNAMENİN AMACA UYGUN YORUMU (2)

 • VASİYETNAMENİN AYNEN YERİNE GETİRİLMESİ (1)

 • VASİYETNAMENİN BASKI KORKUTMA SONUCU DÜZENLENDİĞİ İDDİASI VE SAKLI PAYLARININ İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASIYLA VASİYETNAMENİN İPTALİ OLMADIĞI TAKDİRDE TENKİS İSTEMİ (1)

 • VASİYETNAMENİN BUTLANININ DEFİ YOLUYLA İLERİ SÜRÜLMESİ (1)

 • VASİYETNAMENİN DÜZENLEME YERİ (2)

 • VASİYETNAMENİN DÜZENLENMESİ (2)

 • VASİYETNAMENİN DÜZENLENMESİNE KATILANIN AİLESİ LEHİNE TASARRUF (1)

 • VASİYETNAMENİN DÜZENLENMEYE KATILMA YASAĞI (1)

 • VASİYETNAMENİN EDASI (1)

 • VASİYETNAMENİN EHLİYETSİZLİK VE ŞEKİL EKSİKLİĞİ NEDENLERİ İLE İPTALİ İSTEMİ (1)

 • VASİYETNAMENİN GEÇERLİLİĞİ (1)

 • VASİYETNAMENİN GEÇERLİLİK ŞARTI (1)

 • VASİYETNAMENİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI (4)

 • VASİYETNAMENİN GEÇERSİZLİĞİ (1)

 • VASİYETNAMENİN GEÇERSİZLİĞİNİN DEFİ YOLUYLA İLERİ SÜRÜLMESİ (1)

 • VASİYETNAMENİN HÜKÜMSÜZ HALE GELMESİ (1)

 • VASİYETNAMENİN İFASI (1)

 • VASİYETNAMENİN İLGİLİLERE TEBLİĞ EDİLMEMESİ (1)

 • VASİYETNAMENİN İLGİLİLERE TEBLİĞİ (5)

 • VASİYETNAMENİN İLİŞKİN KISIMLARININ İLGİLİLERE TEBLİĞİ (16)

 • VASİYETNAMENİN İMHA KASDIYLA YIRTILMASI (1)

 • VASİYETNAMENİN İNFAZ KABİLİYETİ (1)

 • VASİYETNAMENİN İPTALİ (48)

 • VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI VE TEK VEKALET ÜCRETİ (1)

 • VASİYETNAMENİN İPTALİ EHLİYETSİZLİK VE MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENLERİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL OLMADIĞI TAKTİRDE TENKİS İSTEMİ (1)

 • VASİYETNAMENİN İPTALİ HÜKMÜNÜN NİSBİLİĞİ (1)

 • VASİYETNAMENİN İPTALİ İLE MİRAS PAYI ORANINDA ADINA TESCİLİİSTEMİ (1)

 • VASİYETNAMENİN İPTALİ İSTEMİ (4)

 • VASİYETNAMENİN İPTALİ SEBEPLERİ (1)

 • VASİYETNAMENİN İPTALİ TALEBİ (11)

 • VASİYETNAMENİN İPTALİ VEYA DÜZELTİLMESİ İSTEMİ (1)

 • VASİYETNAMENİN İPTALİ VEYA TENKİSİ İSTEMİ (1)

 • VASİYETNAMENİN KESİNLEŞMESİ (1)

 • VASİYETNAMENİN KISMEN İPTALİ (1)

 • VASİYETNAMENİN KISMEN TENFİZİ (1)

 • VASİYETNAMENİN KONUSUZ KALMASI (1)

 • VASİYETNAMENİN MİRASBIRAKANIN YERLEŞİM YERİ SULH HAKİMİ TARAFINDAN AÇILACAĞI (1)

 • VASİYETNAMENİN SULH HAKİMİNCE AÇILMASI (3)

 • VASİYETNAMENİN ŞEKİL EKSİKLİĞİNDEN İPTALİ (5)

 • VASİYETNAMENİN ŞEKİL ŞARTI (1)

 • VASİYETNAMENİN ŞEKLE AYKIRI YAPILDIĞI GİBİ MURİSİN GERÇEK İRADESİNİ YANSITMADIĞI NEDENİYLE ÖNCELİKLE VASİYETNAMENİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • VASİYETNAMENİN ŞEKLİ (1)

 • VASİYETNAMENİN TANIKLAR ÖNÜNDE OKUNMASI (4)

 • VASİYETNAMENİN TANZİM YERİ (1)

 • VASİYETNAMENİN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER (1)

 • VASİYETNAMENİN TENFİZİ (8)

 • VASİYETNAMENİN TENFİZİ DAVALARI NİSBİ HARCA TABİDİR (1)

 • VASİYETNAMENİN TENFİZİ DAVASI (2)

 • VASİYETNAMENİN TENFİZİ DAVASINDA HUSUMET (1)

 • VASİYETNAMENİN TENFİZİ İSTEMİ (3)

 • VASİYETNAMENİN TENFİZİ VASİYETNAMENİN AÇILIP İTİRAZA UĞRAMADIĞI VEYA YAPILAN İTİRAZLARIN SONUÇSUZ KALDIĞININ TESBİTİNDEN İBARETTİR (1)

 • VASİYETNAMENİN TENFİZİ VE DEFİ YOLUYLA TENKİS İSTEĞİ (1)

 • VASİYETNAMENİN TENKİSİ İSTEMİ (4)

 • VASİYETNAMENİN TENKİSİ TALEBİ (1)

 • VASİYETNAMENİN TESPİTİ VE SUNULMASI (1)

 • VASİYETNAMENİN UYGULANMASI (1)

 • VASİYETNAMENİN VARLIĞINA SON VEREN HUKUKİ İŞLEM (1)

 • VASİYETNAMENİN YERİNE GETİRİLMESİ (6)

 • VASİYETNAMENİN YERİNE GETİRİLMESİ TALEBİ (1)

 • VASİYETNAMENİN YERİNE GETİRİLMESİNE DAİR DAVADA YETKİ (1)

 • VASİYETNAMENİN YORUMU (4)

 • VASİYETNAMEYE EHLİYET (1)

 • VASİYETNAMEYE EKLENEN ŞART (1)

 • VASİYETNAMEYE İŞTİRAK (2)

 • VASİYETNAMEYE VE MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEĞİ (1)

 • VASİYETNAMEYİ HAZIRLADIĞI DÖNEMDE 86 YAŞINDA OLUP NEYE İMZA ATTIĞINI BİLEBİLECEK DURUMDA OLMADIĞI (1)

 • VASİYETNAMEYİ TESLİM GÖREVİ VE ALINACAK ÖNLEMLER (14)

 • VASİYETNAMEYİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİNİN VASİYETÇİ TARAFINDAN ATANABİLMESİ (1)

 • VASİYETNAMEYLE VAKIF KURMASI (1)

 • VASİYETNEME DÜZENLEMEYE KATILMA YASAĞI (3)

 • VASİYETTE TASARRUF EHLİYETİ (4)

 • VASİYETTEN DÖNME (1)

 • VASİYETTEN RÜCU (3)

 • VASİYETTEN ZIMNİ RÜCU (1)

 • VASİYİ GÖREVDEN ALINACAĞI KONUSUNDA UYARMA (1)

 • VATANDAŞ TARAFINDAN YABANCI ÜLKEDE İŞLENEN SUÇ (18)

 • VATANDAŞLIĞA ALINMA ÇEŞİTLERİ VE İKAMET (2)

 • VATANDAŞLIĞA ALINMA ŞARTLARI (1)

 • VATANDAŞLIĞA ALINMANIN İPTALİ (2)

 • VATANDAŞLIK (1)

 • VATANDAŞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESİ (2)

 • VATANDAŞLIK İÇİN YAPILAN BAŞVURUNUN MAKUL SÜRE GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILMASI (1)

 • VATANDAŞLIK KAZANMADIĞI HALDE USULSÜZ OLARAK NÜFUSA TESCİL (1)

 • VATANDAŞLIKTA MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ (1)

 • VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILAN KİŞİLERİN MALVARLIKLARININ TASFİYESİ (1)

 • VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILAN KİŞİNİN MALLARININ TASFİYESİ (1)

 • VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILAN KİŞİNİN MİRAS HAKKININ BULUNMAMASI (1)

 • VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILAN KİŞİNİN YAPTIĞI BAĞIŞIN GEÇERSİZ OLMASI (1)

 • VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMA (1)

 • VATANDAŞLIKTAN ÇIKMADAN ÖNCEKİ SÜRENİN BORÇLANABİLECEĞİ (1)

 • VATANDAŞLIKTAN ISKAT (2)

 • VATANİ GÖREV SIRASINDA YARALANANLARA MALULİYET AYLIĞI BAĞLANMASI (2)

 • VATANİ GÖREVİNİ İFA EDERKEN ASKERİ OPERASYON KAPSAMINDA ASKERİ ARACIN ŞARAMPOLE DEVRİLDİĞİ (1)

 • VAYİÇ/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • VAZGEÇİLEN DAVANIN BİR DAHA AÇILMASI (1)

 • VAZGEÇİLEN İMALATIN BEDELİNİN HESABINDA YÜKLENİCİNİN TEKLİF EKİNDE VERDİĞİ BİRİM FİYAT YERİNE YENİ FİYAT HESAPLANMASI (1)

 • VAZGEÇME (1)

 • VAZGEÇME VE AŞIRI SINIRLAMAYA KARŞI KİŞİLİĞİN KORUNMASI (16)

 • VAZGEÇMENİN 3. ŞAHISLARA ETKİSİNİN OLMAMASI (1)

 • VAZGEÇMENİN DAVA VE ŞİKAYETTEN VAZGEÇME NİTELİĞİNDE OLMASI (1)

 • VAZGEÇMENİN HUKUKİ SONUCU (1)

 • VAZGEÇMEYİ KABUL HUSUSUNUN SANIKTAN SORULMASI (1)

 • VAZİFE MALULİYETİNDEN YETİM AYLIĞI BAĞLANMAMASI İŞLEMİNİN İPTALİ DAVASI (1)

 • VAZİFE MALULLİYETİ (1)

 • VAZİFE MALULLÜĞÜ (2)

 • VAZİFE MALULLÜĞÜ AYLIĞI (1)

 • VAZİFE MALULLÜĞÜ AYLIĞI BAĞLANMAMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİYLE AÇTIĞI DAVADA VERİLEN KARAR NEDENİYLE SOSYAL GÜVENLİK HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİ (1)

 • VAZİFE MALULLÜĞÜ AYLIĞI BAĞLANMAMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİYLE AÇTIĞI DAVANIN REDDEDİLMESİ NEDENİYLE ADİL YARGILANMA VE HAK ARAMA HÜRRİYETİNİN İHLAL EDİLDİĞİ (1)

 • VAZİFE MALULLÜĞÜ AYLIĞI BAĞLANMASI (1)

 • VAZİFE MALULLÜĞÜ AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİYLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA MÜRACAATTA BULUNDUĞU İSTEMİNİN REDDEDİLMESİ KARŞISINDA ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNDE (AYİM) AÇTIĞI DAVANIN DA, ANILAN RAPORLAR DİKKATE ALINMAKSIZIN REDDEDİLDİĞİ (1)

 • VAZİFE MALULLÜĞÜ AYLIĞININ KESİLMESİ (1)

 • VAZİFE MALULLÜĞÜ TESPİT KURULU KARARININ İPTALİ (2)

 • VAZİFE MALULULLÜĞÜ AYLIĞI BAĞLANMASININ REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • VAZİFE MALULÜ AYLIĞI BAĞLANARAK EMEKLİYE AYIRMA İŞLEMİ (1)

 • VAZİFE MALULÜ AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • VAZİFE MALULÜ AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ (2)

 • VAZİFE MALULÜ KABUL EDİLEBİLMESİNİN ŞARTLARI (1)

 • VAZİFE MALULÜ OLARAK EMEKLİYE AYRILMA (1)

 • VAZİFE MALULÜ TALEBİ BAŞVURUSUNUN REDDİ (1)

 • VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI (2)

 • VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI BAĞLANMAMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ DAVASI (4)

 • VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ (1)

 • VAZİFE MALÜLÜ OLARAK EMEKLİYE AYRILAN KİŞİNİN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ALACAĞININ HESAPLANMASI (1)

 • VAZİFE MALÜLÜ SAYILMASI İÇİN GEREKLİ ŞART (2)

 • VAZİYET KARARLARI (1)

 • VE 6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK SUÇLARINDAN 27 AYRI MAHKÛMİYET HÜKMÜNÜN BULUNMASI (1)

 • VE CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇ (1)

 • VE SAİR DELİL (1)

 • VE SUÇTA KULLANILAN SİLAHIN MÜSADERESİNE KARAR VERİLİP VERİLEMEYECEĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİNDİR (1)

 • VEALET ÜCRETİ (1)

 • VEDAT BİNGÖL/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • VEDİA AKDİ (1)

 • VEDİA AKTİ (2)

 • VEDİA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT (2)

 • VEDİA SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAZMİNAT (1)

 • VEFA BEDELİ (1)

 • VEFA BEDELİNİN DEPO ETTİRİLMESİ (1)

 • VEFA BEDELİNİN TESBİTİ (1)

 • VEFA BEDELİNİN TESPİTİ (1)

 • VEFA HAKKI (3)

 • VEFA HAKKINDAN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEĞİ (1)

 • VEFAT EDEN 5434 İŞTİRAKÇİSİ EŞİNDEN DOLAYI DUL AYLIĞI ALMAKTA OLDUĞU (1)

 • VEFAT EDEN 5434 İŞTİRAKÇİSİ OLAN BABASINDAN DA YETİM AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ VE AKSİ YÖNDEKİ KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • VEFAT EDEN BABASINDAN DOLAYI SANDIKTAN YETİM AYLIĞI BAĞLANDIĞI (1)

 • VEFAT EDEN BABASINDAN DOLAYI YETİM AYLIĞI BAĞLANDIĞINI İLERİ SÜREREK NAFAKANIN İNDİRİLMESİ TALEBİ (1)

 • VEFAT EDEN EŞİ SEBEBİYLE DUL AYLIĞI ALMAKTA OLAN DAVACININ VEFAT ETMİŞ OLAN BABASI NEDENİYLE YETİM MAAŞI ALMAK İSTEMİ (1)

 • VEFAT EDEN EŞİNDEN DOLAYI İKİ ÇOCUĞUNDAN BİRİNİN MAHKEME KARARIYLA DÜZELTİLMİŞ DOĞUM TARİHİNİN ESAS ALINARAK DOĞUM BORÇLANMASI YAPMA HAKKININ BULUNDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • VEFAT EDEN EŞİNDEN ÖLÜM AYLIĞI ALAN DAVACININ SİGORTALI OLAN BABASINDAN DA HAK SAHİBİ KIZ ÇOCUĞU SIFATIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALIP ALAMAYACAĞI KONUSUNDA UYUŞMAZLIK (1)

 • VEFAT EDEN KIZININ TEDAVİSİNİ YAPAN DOKTORLARIN GÖREVLERİNİ TIP KURALLARININ GEREKTİRDİĞİ DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ İÇİNDE YÜRÜTMEYEREK İHMALLERİ İLE ÖLÜMÜNE SEBEBİYET VERDİKLERİ (1)

 • VEFAT EDEN KİŞİNİN MİRASÇILARINA ÖDENEN BEDELİN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • VEFAT EDEN MÜŞTERİNİN HESAPLARINDAN YAPILAN ÖDEME (1)

 • VEFAT EDEN MÜŞTERİYE AİT HESAPLAR (1)

 • VEFAT EDEN SİGORTALI BABASI ÜZERİNDEN ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASINA KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • VEFAT EDEN SİGORTALI BABASINDAN DOLAYI 506 SAYILI YASA KAPSAMINDA ASKERLİK BORÇLANMASI BEDELİNİ ÖDEDİĞİ AYI TAKİP EDEN AYBAŞINDAN İTİBAREN ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ (1)

 • VEFAT EDEN SİGORTALI EŞİNDEN DOLAYI YAŞLILIK AYLIĞI TAHSİS TALEP TARİHİNİ TAKİP EDEN AYBAŞINDAN İTİBAREN ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İSTEMİ (1)

 • VEFAT EDEN SİGORTALININ AYLIKLARININ ÇEKİLMEYE DEVAM EDİLMESİ (1)

 • VEFAT EDENİN HAK SAHİPLERİNE YAPILAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ÖDEMESİNİN RÜCUAN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • VEFAT EDENİN MİRASÇILARINDAN BİRİSİ MİRASI REDDEDERSE BUNUN HİSSESİ MURİSİN VEFATINDA HAYATTA DEĞİL İMİŞ GİBİ DİĞER MİRASÇILARA İNTİKAL EDER (1)

 • VEFAT İLE RİSKİN GERÇEKLEŞTİĞİ ANCAK SİGORTA ŞİRKETİNİN ÖDEME YAPMADIĞI (1)

 • VEFAT NEDENİYLE UĞRANILAN MADDİ VE MANEVİ ZARARIN TAHSİLİ TALEBİ (1)

 • VEFAT TAZMİNATININ ÖDENMESİ İÇİN YAPILAN MÜRACAATIN BEYAN YÜKÜMLÜĞÜNÜN KASITLI İHLALİ NEDENİYLE REDDEDİLDİĞİ (1)

 • VEFAT TEMİNATI SİGORTASI (1)

 • VEFATI İLE AİLESİNE YASAL HAKLARI ÖDENİRKEN TAŞERON ŞİRKETLERDE ÇALIŞIR GÖSTERİLDİĞİ DÖNEM İÇİN KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ YAPILMADIĞI (1)

 • VEHBİ ÜNAL/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • VEKALE AKDİNİN SONA ERMESİ (1)

 • VEKALET (14)

 • VEKALET AKDİ (9)

 • VEKALET AKDİ İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN AYIRD EDİLMESİNİN GEREKMESİ (1)

 • VEKALET AKDİ İŞ SÖZLEŞMESİ AYRIMI· (1)

 • VEKALET AKDİNDEN KAYNAKLANAN DAVALARDA ZAMANAŞIMI (1)

 • VEKALET AKDİNE AYKIRILIK NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • VEKALET AKDİNE DAYALI ÇALIŞMA (1)

 • VEKALET AKDİNİN İHLAL EDİLDİĞİNİN İSPATI (1)

 • VEKALET AKDİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI (3)

 • VEKÂLET AKDİNİN SONA ERMESİ (1)

 • VEKALET AKDİNİN ŞUMULÜ (1)

 • VEKALET AKTİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI (2)

 • VEKALET AYLIĞI (2)

 • VEKALET AYLIĞI ALINMASI (1)

 • VEKALET AYLIĞI ÖDENMESİ (1)

 • VEKALET AYLIĞI ÖDENMESİ YOLUNDAKİ BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN 2. HAVA KUVVETİ KOMUTANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • VEKALET AYLIĞININ HESABINA TABAN AYLIĞININ DA DAHİL EDİLDİĞİ GEREKÇESİYLE TAZMİN HÜKMÜ VERİLMESİ (1)

 • VEKALET EDEN KİŞİ İLE ASIL GÖREVLİ KİŞİ İÇİN AYNI GÜNE İLİŞKİN TAZMİNAT ÖDENMEMESİ (1)

 • VEKALET EDEN MÜDÜRLÜK GÖREVİ İÇİN ASİLDE ARANAN ŞARTLARI TAŞIMADIĞI HALDE VEKALET ÜCRETİ ÖDENDİĞİ GEREKÇESİYLE TAZMİN HÜKMÜ VERİLMESİ (1)

 • VEKALET EDENE TEMSİL TAZMİNATI ÖDENMESİ SURETİYLE KAMU ZARARINA SEBEP OLMAK (1)

 • VEKALET EDİLEN GÜNLER İÇİN HEM BAŞKAN ÖDENEĞİ HEM DE BAŞKAN YARDIMCILIĞI ÖDENEĞİ ALINMASIYLA OLUŞAN KAMU ZARARI (1)

 • VEKALET EDİLEN KADRODA GEÇEN SÜRE (1)

 • VEKÂLET EDİLEN KADRONUN GÖSTERGE VE EK GÖSTERGESİNİN ÖDENMESİ NEDENİYLE TAZMİN HÜKMÜ (1)

 • VEKÂLET EDİLEN KADRONUN ÖZEL HİZMET TAZMİNATI FARKININ VERİLMESİ NEDENİYLE TAZMİN HÜKMÜ (1)

 • VEKALET EHLİYETİ OLMAYAN KİŞİ TARAFINDAN AÇILAN DAVA (1)

 • VEKALET ETTİĞİ GÖREVİN KARŞILIĞI GELEN ÜCRETİN ÖDENMESİ GEREKİRKEN ÖDENMEDİĞİ (1)

 • VEKALET ETTİĞİ MÜDÜR KADROSUNA AİT ÖZEL HİZMET TAZMİNATININ ÖDENMESİ NEDENİYLE TAZMİN HÜKMÜ (1)

 • VEKALET GÖREVİ (2)

 • VEKALET GÖREVİ KÖTÜYE KULLANILARAK MURİSE AİT TAŞINMAZLARIN VEKİLİN KENDİ ANNESİNE SATIŞ GÖSTERMEK SURETİYLE AKTARDIĞI İDDİASI (1)

 • VEKALET GÖREVİ NEDENİYLE GÖREV TAZMİNATI ÖDENMESİ (1)

 • VEKALET GÖREVİ NEDENİYLE İL ÖZEL İDARESİ ÖDENEĞİNİN MÜKERRER OLARAK ÖDENMESİ SURETİYLE KAMU ZARARINA SEBEBİYET VERİLDİĞİ GEREKÇESİ İLE TAZMİN EDİLMESİ (1)

 • VEKALET GÖREVİ VE AYLIK VERİLMESİNİN ŞARTLARI (8)

 • VEKALET GÖREVİNDEN KAYNAKLANAN ZAM TAZMİNAT VE EK ÖDEME FARKLARININ ÖDENMESİ (1)

 • VEKALET GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANAN DİĞER DAVALIYA HAKSIZ VE SEBEPSİZ ÖDEME YAPILDIĞI (1)

 • VEKALET GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA (2)

 • VEKÂLET GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA (1)

 • VEKALET GÖREVİNİN FİİLEN YAPILMASI ŞARTI (1)

 • VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILDIĞI (1)

 • VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILDIĞI GEREKÇESİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL YA DA TAZMİNAT İSTEĞİ (1)

 • VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILDIĞINDAN BAHİSLE TAPU İPTAL TESCİL DAVASI (1)

 • VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILDIĞININ ANLAŞILMASI HALİNDE FERAGAT BEYANININ HUKUKİ NETİCE DOĞURMAYACAĞI (1)

 • VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILDIĞININ İSPAT EDİLEMEMESİ (1)

 • VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI (62)

 • VEKÂLET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI (5)

 • VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI İPTAL, TESCİL OLMADIĞI TAKDİRDE TAZMİNAT İSTEĞİ (1)

 • VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI PAY ORANINDA TAPU İPTAL VE TESCİL İSTEMİ (1)

 • VEKÂLET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL TESCİL İSTEMİ (1)

 • VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL (2)

 • VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL İSTEĞİ (1)

 • VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL İSTEMİ (4)

 • VEKÂLET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL İSTEMİ (1)

 • VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL TAZMİNAT İSTEĞİ (1)

 • VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL, OLMADIĞI TAKTİRDE TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TEREKEYE İADE İSTEMİ (1)

 • VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEĞİ (2)

 • VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ (5)

 • VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL OLMADIĞI TAKDİRDE BEDEL İSTEĞİ (1)

 • VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL OLMADIĞI TAKTİRDE TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ-TESCİL OLMADIĞI TAKDİRDE BEDEL, BİRLEŞEN DAVA İSE ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL TALEBİ (1)

 • VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI HUKUKSAL NEDENLERİNE DAYALI TAPU İPTALİ (1)

 • VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI HUKUKSAL NEDENLERİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDAN FERAGAT EDİLMESİ (1)

 • VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI İDDİASI (1)

 • VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL (9)

 • VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL (4)

 • VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL OLMADIĞI TAKDİRDE TAZMİNAT DAVASI (3)

 • VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI• (1)

 • VEKALET GÖREVİNİN ÖZEN, DOĞRULUK VE ONUR İÇİNDE YERİNE GETİRİLMESİ GEREĞİ (2)

 • VEKALET GÖREVİNİN SONA ERMESİ (2)

 • VEKALET GÖREVİNİN TAPU DEVİR İŞLEMİNDE KÖTÜYE KULLANILMASI (1)

 • VEKALET GÖREVİNİN TEMYİZ TARİHİNDEN ÖNCE SONA ERMESİ (8)

 • VEKALET GÖREVİNİN VEKİL EDENİN YARARINA KULLANILMASI (1)

 • VEKALET ĞCRETİ FONUNDA TOPLANAN LİMİT DIŞI VEKALET ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • VEKALET HÜKÜMLERİNE TABİ İŞ GÖRME SÖZLEŞMESİ (1)

 • VEKALET İLİŞKİSİ (7)

 • VEKÂLET İLİŞKİSİ (1)

 • VEKALET İLİŞKİSİ BİR BÜTÜN OLUP FESİH TARAFLAR ARASINDAKİ TÜM DAVA VE TAKİPLERE SİRAYET EDER (1)

 • VEKALET İLİŞKİSİ KAPSAMINDA DAVACIYA AİT TAŞINMAZIN SATIŞINDAN KAYNAKLANAN BEDELİN ÖDENMESİ (1)

 • VEKALET İLİŞKİSİ NEDENİYLE PARA ALACAĞINDAN KAYNAKLANAN DAVADA YETKİLİ MAHKEME (1)

 • VEKALET İLİŞKİSİNE AYKIRI DAVRANIŞ (1)

 • VEKALET İLİŞKİSİNİN İSTİFA İLE SON BULDUĞU HALLERDE ESKİ VEKİLE YAPILAN TEBLİGAT GEÇERSİZDİR (1)

 • VEKALET İLİŞKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI (1)

 • VEKALET İLİŞKİSİNİN ÖLÜMLE SON BULMASI (1)

 • VEKALET İLİŞKİSİNİN SONA ERDİRİLMESİ (2)

 • VEKALET İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ (1)

 • VEKALET ÖCRETİNEN EKLENEN KDV (1)

 • VEKALET PULU (3)

 • VEKALET SÖZLEŞMESİ (41)

 • VEKÂLET SÖZLEŞMESİ (1)

 • VEKALET SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA İŞ YAPILIP YAPILMADIĞI (1)

 • VEKALET SÖZLEŞMESİ ÖLÜM İLE SONA ERER (1)

 • VEKALET SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK (4)

 • VEKALET SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAKLAR BEŞ YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİDİR (1)

 • VEKALET SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAKLARIN BEŞ YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİ OLDUĞU (1)

 • VEKALET SÖZLEŞMESİNE DAYALI DAVALARDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ (3)

 • VEKALET SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAZMİNAT DAVASI (1)

 • VEKALET SÖZLEŞMESİNİ TEK TARAFLI SONA ERDİRME (5)

 • VEKALET SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ (1)

 • VEKALET SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI (1)

 • VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI (1)

 • VEKALET SÖZLEŞMESİNİN ÖLÜM, EHLİYETİN KAYBEDİLMESİ VE İFLAS SEBEBİYLE SONA ERMESİ (7)

 • VEKALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ (3)

 • VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN TANIMI (11)

 • VEKALET SÖZLEŞMESİNİN TEMLİK İLE BİRLİKTE SONA ERDİĞİ İDDİASI (1)

 • VEKALET SURETİYLE YAPILAN SATIŞ VAADİ (1)

 • VEKALET ÜCERTİNİN HARCIN YATIRILDIĞI DAVA DEĞERİ ÜZERİNDEN HESAPLANMASI (1)

 • VEKALET ÜCRET ALACAĞI (2)

 • VEKALET ÜCRETİ (279)

 • VEKÂLET ÜCRETİ (10)

 • VEKALET ÜCRETİ ALACAĞI (6)

 • VEKALET ÜCRETİ ALACAĞI DAVASI (3)

 • VEKALET ÜCRETİ ALACAĞI TALEBİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİ ALACAĞINDA MÜKERRER TAKİP İDDİASI (1)

 • VEKALET ÜCRETİ ALACAĞININ AZİL TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİ ALACAĞININ NİTELİĞİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİ ALACAĞININ ÖLÜMLE MUACCEL HALE GELMESİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİ ALACAĞININ TAHSİLİ (2)

 • VEKALET ÜCRETİ ALACAĞININ TAHSİLİ AMACIYLA BAŞLATILAN TAKİBE VAKİ İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİ ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİ ALACAĞININ TAHSİLİNE YÖNELİK BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (3)

 • VEKALET ÜCRETİ ALACAKLARININ TAHSİLİ İÇİN YAPILAN İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ VE İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİ HAKKINDAKİ HÜKME İLİŞKİN HATANIN YENİDEN YARGILAMA GEREKTİRMEMESİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİ HESAPLAMASI (1)

 • VEKALET ÜCRETİ HÜKMÜNÜN TAVZİH YOLU İLE DEĞİŞTİRİLMESİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİ İÇİN FAİZ (1)

 • VEKALET ÜCRETİ İLE HARCIN PAYLAR ORANINDA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ (2)

 • VEKALET ÜCRETİ ÖDENMEMESİ ÜZERİNE ANAYASAL HAKKIN İHLAL EDİLMESİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİ ÖDENMEYECEK DURUMLAR (2)

 • VEKALET ÜCRETİ SÖZLEŞMESİ (2)

 • VEKALET ÜCRETİ TAKDİR EDİLMEMESİ (2)

 • VEKALET ÜCRETİ TAKDİR EDİLMEMESİ GEREĞİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİ TAKDİR EDİLMESİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİ TAKDİR EDİLMESİ GEREĞİ (2)

 • VEKALET ÜCRETİ TAKDİRİ (29)

 • VEKALET ÜCRETİ TAKDİRİNDE USUL (3)

 • VEKALET ÜCRETİ TAYİN EDİLİP EDİLEMEYECEĞİNİN TESPİTİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİ TAYİN EDİLMEMESİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİ TAYİNİ (3)

 • VEKALET ÜCRETİ TESPİTİNDEN GÖZÖNÜNE ALINACAK HUSUSLAR (1)

 • VEKALET ÜCRETİ VE HARCIN HESAPLANMASI (1)

 • VEKÂLET ÜCRETİ VE MASRAFLAR (1)

 • VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİ (4)

 • VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERİNDEN SORUMLU TUTULMAMA (2)

 • VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERLERİ (11)

 • VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK (7)

 • VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERLERİNİ TAHSİLİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA MASRAFLARININ ÖDENMEDİĞİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİ YÖNÜNDEN TEMYİZ (1)

 • VEKALET ÜCRETİNDEN DOĞAN ALACAK (1)

 • VEKALET ÜCRETİNDEN DOĞAN ALACAK DAVASI (1)

 • VEKALET ÜCRETİNDEN KAYNAKLANAN ÇEKİŞMENİN GİDERİLMESİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK (1)

 • VEKALET ÜCRETİNDEN SORUMLULUK (5)

 • VEKALET ÜCRETİNE ASİL LEHİNE HÜKMOLUNMASI GEREĞİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİNE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ TALEBİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLEMEMESİ (8)

 • VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEME (3)

 • VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİ (35)

 • VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMİŞ OLMASI (1)

 • VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ (14)

 • VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ (9)

 • VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKLİLİĞİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİNE HÜKMOLUNMASI (2)

 • VEKALET ÜCRETİNE İLİŞKİN ALACAK TALEP EDİLMESİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİNE İLİŞKİN TAKİP (1)

 • VEKALET ÜCRETİNE İŞLETİLECEK FAİZ (3)

 • VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERİLMEMESİ (5)

 • VEKALET ÜCRETİNE KDV EKLENMESİ (10)

 • VEKALET ÜCRETİNE KDV UYGULANMAMASI (5)

 • VEKALET ÜCRETİNE KDV UYGULANMASI (3)

 • VEKALET ÜCRETİNE KDV’NİN İLAVE EDİLMESİ GEREĞİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİNE REDDEDİLEN TUTAR NEDENİYLE KARAR VERİLEMEYECEĞİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİNE TABİ OLMAMA (1)

 • VEKALET ÜCRETİNE TEKRAR İCRA VEKALET ÜCRETİ TALEP EDİLMESİ (3)

 • VEKALET ÜCRETİNİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE GÖRE TESBİTİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİNİN ASIL ALACAĞI GEÇMESİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİNİN ASIL BORÇ MİKTARI ÜZERİNDEN HESAPLANMASI GEREĞİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİNİN AVUKATLIK GÖREVİ İLE İLGİSİNİN BULUNMADIĞI (1)

 • VEKALET ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ (5)

 • VEKALET ÜCRETİNİN BELİRLENMESİNDE HATA (1)

 • VEKALET ÜCRETİNİN BELİRLENMESİNDE KAZANILMIŞ HAK (1)

 • VEKALET ÜCRETİNİN BELİRLENMESİNDE USÜL (7)

 • VEKALET ÜCRETİNİN BELİRLENMESİNE DAİR ESASLAR (1)

 • VEKALET ÜCRETİNİN DAĞITIMI SIRASINDA GELİR VERGİSİ ORANLARININ YANLIŞ UYGULANMASI (1)

 • VEKALET ÜCRETİNİN DAĞITIMINDA BELİRTİLEN LİMİTE UYULMAMASI SEBEBİYLE FAZLA ÖDEMEDE BULUNULDUĞU (1)

 • VEKÂLET ÜCRETİNİN DAĞITIMINDA DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA BELİRTİLEN LİMİTLERE UYULMADAN ÖDEMEDE BULUNULMASI NEDENİYLE TAZMİN HÜKMÜ (1)

 • VEKALET ÜCRETİNİN DAVANIN TARAFI LEHİNE HÜKMEDİLMESİ (2)

 • VEKALET ÜCRETİNİN DAVANIN TARAFLARI HAKKINDA KURULMASI (11)

 • VEKALET ÜCRETİNİN DOĞRUDAN DOĞRUYA AVUKATA ÖDENMESİNE HÜKMEDİLEMEMESİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİNİN HAKSIZ ÇIKANDAN ALINMASI (5)

 • VEKALET ÜCRETİNİN HESAPLANMASI (2)

 • VEKALET ÜCRETİNİN HÜKMOLUNAN PARA CEZASINI GEÇEMEMESİ (2)

 • VEKALET ÜCRETİNİN HÜKÜM ALTINA ALINMAMASININ KARAR DÜZELTME SEBEBİ OLMASI (1)

 • VEKALET ÜCRETİNİN İCRA DAİRESİNDEN TAHSİLİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİNİN İPTAL KONUSU YAPILAN PAY DEĞERLERİ ÜZERİNDEN TAKDİR EDİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİNİN KDV İLE BİRLİKTE TAHSİLİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİNİN KİMİN ADINA HÜKMEDİLECEĞİ (3)

 • VEKALET ÜCRETİNİN MİKTARI (2)

 • VEKALET ÜCRETİNİN MÜTESELSİLEN SORUMLULAR HAKKINDA TAKDİRİ (3)

 • VEKALET ÜCRETİNİN MÜTESELSİLEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • VEKÂLET ÜCRETİNİN NİSPÎ OLMASI GEREKİRKEN MAHKEMECE MAKTU VEKÂLET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ SEBEBİYLE BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE YAPILAN İTİRAZIN İPTALİ VE İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİNİN ÖDENMESİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİNİN RÜCUAN TALEBİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİ (3)

 • VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİ İÇİN BAŞLATMIŞ OLDUĞU İCRA TAKİBİNDE İTİRAZIN İPTALİ İCRA İNKAR TAZMİNATI VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİ İÇİN GİRİŞİLEN İCRA TAKİBİNE HAKSIZ OLARAK İTİRAZ ETTİKLERİNİ İLERİ SÜREREK İTİRAZIN İPTALİNE VE İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİ İSTEMİ (3)

 • VEKALET ÜCRETİNİN TAKDİRİ (15)

 • VEKÂLET ÜCRETİNİN TARAF LEHİNE HÜKMEDİLMESİ (3)

 • VEKALET ÜCRETİNİN TESBİTİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİNİN TESPİT EDİLMESİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİNİN TESPİTİ (3)

 • VEKALET ÜCRETİNİN TESPİTİNDE USUL (1)

 • VEKALET ÜCRETİNİN TİCARİ ALACAK NİTELİĞİNDE OLMAMASI (1)

 • VEKALET ÜCRETİNİN VEKALET ÜCRET SÖZLEŞMESİ TARİHİNDEN SONRA BELİRLENMESİNİN SÖZLEŞMEYİ GEÇERSİZ KILMASI (1)

 • VEKALET ÜCRETİNİN VEKİL LEHİNE HÜKMEDİLMESİ (2)

 • VEKALET ÜCRETİNİN YANLIŞ HESAPLANMASI (1)

 • VEKALET ÜCRETİNİN YANLIŞ HESAPLANMASI SEBEBİYLE KANUN YARARINA TEMYİZ İSTEMİ (1)

 • VEKALET ÜCRETİNİN YARGILAMA GİDERLERİNDEN OLDUĞU (1)

 • VEKALET ÜCRETİNİN YARGILAMA GİDERLERİNDEN OLMASI (13)

 • VEKALET ÜCRETİNİN YENİDEN HESAPLANMASI TALEBİ (1)

 • VEKALET ÜCRETLERİNDE BİRİKİMLİ GELİR VERGİSİ MATRAHINA DİKKAT EDİLMEYEREK ÖDEME YAPILMASI NEDENİYLE TAZMİN HÜKMÜ VERİLMESİ (1)

 • VEKALET ÜCRETLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ (1)

 • VEKALET ÜCRETLERİNİN ÖDENMEDİĞİ (1)

 • VEKALET VERENE ZARAR VERME AMACIYLA HAREKET EDİLMESİ (1)

 • VEKALET VERENİ ZARARA UĞRATMA (1)

 • VEKÂLET VERENİN BORÇLARI (3)

 • VEKALET VERENİN KÖR OLMASI (1)

 • VEKALET VERENİN ÖLMESİ (1)

 • VEKALET VERENİN YARARI (1)

 • VEKALET YETKİSİ (2)

 • VEKALET YETKİSİNİN AŞILMASI YOLUYLA YAPILAN TEMLİKLER (1)

 • VEKALET YETKİSİNİN KASTEN VEKİL EDENİN ZARARINA KULLANILMASI (1)

 • VEKALETE DAYANAN KOOPERATİF ÜYELİĞİNİN VEKİLİN ÖLÜMÜ İLE SONA ERMESİ (1)

 • VEKALETE DAYANILARAK TAŞINMAZLARIN VEKİLİN BABASINA DEVREDİLDİĞİ İDDİASIYLA İPTAL VE TESCİL İSTEMİ (1)

 • VEKALETEN ATAMA (1)

 • VEKALETEN ATANDIĞI VE İLGİLİ ŞAHSA ASİLDE ARANAN ŞARTLARI TAŞIMADIĞI HALDE BU VEKALET GÖREVİNDEN ÖTÜRÜ ZAM VE TAZMİNAT FARKLARININ ÖDENMESİ NEDENİYLE TAZMİN HÜKMÜ (1)

 • VEKALETEN ÇEK KESME (1)

 • VEKÂLETEN ÇEK KEŞİDE ETME (1)

 • VEKALETEN GÖREV YAPMA (1)

 • VEKÂLETEN GÖREVLENDİRİLEN DAVACI TARAFINDAN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMELERİNİN VEKÂLETEN YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVİN KATSAYISI ÜZERİNDEN HESAPLANMASI YOLUNDAKİ BAŞVURUSUNUN REDDİ (1)

 • VEKALETEN GÖREVLENDİRME HUSUSUNDA İDAREYE VERİLEN TAKDİR HAKKININ KULLANILMASI (1)

 • VEKALETEN MİRASATAN FERAGAT (1)

 • VEKALETEN TEMSİL GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANMA (1)

 • VEKALETEN TEMSİL YETKİSİ (2)

 • VEKALETEN YAPILAN GÖREVE İLİŞKİN AYLIK VE ÖZLÜK HAKLARINDAN YARARLANDIRILMASI TALEBİNİN REDDİNE DAİR İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • VEKALETEN YAPILAN SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ (1)

 • VEKALETEN YAPILMIŞ TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİ (1)

 • VEKALETEN YÜRÜTÜLEN KAYMAKAMLIK GÖREVİNDE EK ÖDEME (1)

 • VEKALETİ KÖTÜYE KULLANARAK DAİRELERİ EŞİNE DEVRETTİĞİ VE ÜCRETİ DE VERMEDİĞİ (1)

 • VEKALETİ KÖTÜYE KULLANMA (1)

 • VEKALETİ OLMADAN BAŞKASI ADINA TASARRUF (2)

 • VEKALETİ OLMADAN BAŞKASI ADINA YAPILAN TASARRUF (1)

 • VEKALETİ OLMADAN BAŞKASI HESABINA TASARRUF (5)

 • VEKALETİ SON BULAN AVUKATA TEBLİGAT (1)

 • VEKALETİN BAĞLAYICILIĞI (1)

 • VEKALETİN BAŞLADIĞI TARİHTEN, TEMLİKLE VEKALETİN SON BULDUĞU TARİHE KADAR AVUKATLIK ÜCRETİNİN HESAPLANMASI GEREĞİ (1)

 • VEKALETİN DEVAMI İÇİN TAKİBE MUVAFAKATLARI GÖSTEREN BELGELERİN İBRAZI (1)

 • VEKALETİN FERAGAT YETKİSİNİ İÇERMESİ (2)

 • VEKALETİN GEÇERLİ OLDUĞU DÖNEMDE YETKİLİLERCE YAPILAN İTİRAZ (1)

 • VEKALETİN GEREĞİ GİBİ İFA EDİLEMEMESİ (2)

 • VEKALETİN GEREĞİ GİBİ ÖZEN VE SADAKATLA İFA EDİLMEMESİNE DAYALI TAZMİNAT ALACAĞI (1)

 • VEKALETİN HİLE İLE ALINDIĞI İDDİASI (1)

 • VEKALETİN HİLE İLE ALINDIĞI VE VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILDIĞI İDDİASINA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL İSTEMİ (1)

 • VEKALETİN HİTAMI (2)

 • VEKALETİN İBRAZI (1)

 • VEKALETİN İSTİRDADI (1)

 • VEKÂLETİN KAPSAMI (9)

 • VEKALETİN KAPSAMININ İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE TESPİTİ (1)

 • VEKALETİN KÖTÜYE KULLANILMASI (24)

 • VEKALETİN KÖTÜYE KULLANILMASI NEDENİYLE AÇILAN DAVANIN SÜREYE TABİ OLMAMASI (1)

 • VEKALETİN KÖTÜYE KULLANILMASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL (1)

 • VEKALETİN KÖTÜYE KULLANILMASI SURETİYLE TAŞINMAZA MALİK OLUNDUĞU İDDİASI (1)

 • VEKALETİN ÖLÜMLE SONA ERMESİ (3)

 • VEKALETİN SONA ERMESİ (6)

 • VEKÂLETİN SÜREKLİLİĞİ (1)

 • VEKALETİN ŞUMULÜ (1)

 • VEKALETİN ŞÜMULÜ (6)

 • VEKALETİN TARİFİ (1)

 • VEKALETNAME (13)

 • VEKALETNAME ASLI VEYA ÖRNEĞİNİ VERMEYEN VEKİL (1)

 • VEKALETNAME ASLI VEYA ÖRNEĞİNİN İBRAZI (7)

 • VEKALETNAME ASLINA BARO PULU YAPIŞTIRILMASI (1)

 • VEKALETNAME EKLENEREK DOSYANIN MAHKEMESİNE GERİ ÇEVRİLMESİ (8)

 • VEKALETNAME EKSİKLİĞİ (2)

 • VEKALETNAME İBRAZ EDEMEME (2)

 • VEKALETNAME İBRAZI (3)

 • VEKALETNAME İL EYETKİ BELGESİNİN İBRAZ EDİLMİŞ OLMASI (1)

 • VEKALETNAME İLE SATIŞ (1)

 • VEKALETNAME İLE TİCARİ FAALİYETLERİ NEDENİYLE BANKALARDAN KULLANACAĞI KREDİLERİN TEMİNATI OLARAK MALİKİ BULUNDUĞU TAŞINMAZDA İPOTEK TESİS YETKİSİ VERDİĞİ (1)

 • VEKÂLETNAME İLE VERİLEN YETKİNİN KULLANILMASI (1)

 • VEKALETNAME OLMADAN DAVA AÇILMASI (1)

 • VEKALETNAME OLMADAN VEKİLİN DAVA AÇABİLMESİ (1)

 • VEKALETNAME OLMAKSIZIN DAVA AÇILMASI (1)

 • VEKALETNAME ÖZEL YETKİ BULUNMADAN TAHLİYE TAAHHÜDÜ YAPILMASI (1)

 • VEKALETNAME ŞARTI (1)

 • VEKALETNAME VE GÖREVLENDİRME YAZISI OLMADAN SORUŞTURMA EVRAKININ İNCELENEMEMESİ (1)

 • VEKALETNAME VE TAKİP TALİMATI VERİLMEMESİ (1)

 • VEKALETNAME VE TEMLİK TARİHİNDE DAVACININ HUKUKİ EHLİYETİNİN BULUNMADIĞI (1)

 • VEKALETNAME VERDİĞİ KİŞİ TARAFINDAN YÜKLENİCİ KİŞİYE TAPUDA DEVİR EDİLDİĞİNİ İLERİ SÜREREK TAPU KAYDININ İPTALİ İLE ADINA TESCİLİ İSTEMİ, BİLAHARE TAŞINMAZIN BAŞKASINA SATILMASI ÜZERİNE DE BEDELİNİN ÖDENMESİNİ TALEP VE DAVA (1)

 • VEKALETNAME VERİLEN TARİHTE BORÇLUNUN AKIL HASTASI OLMASI (1)

 • VEKALETNAME VERME ZORUNLULUĞU VE VERMEMEDEN SORUMLULUK (47)

 • VEKALETNAME VEYA YETKİ BELGESİ İBRAZI (4)

 • VEKALETNAME VEYA YETKİ BELGESİ OLMAKSIZIN TEMYİZ (1)

 • VEKALETNAMEDE AÇIK FERAGAT YETKİSİ BULUNMASI (4)

 • VEKALETNAMEDE AÇIK YETKİ OLMASI (1)

 • VEKALETNAMEDE ADRESİN BULUNMASI (1)

 • VEKALETNAMEDE BONO DÜZENLEME YETKİSİNİN BULUNMASI (1)

 • VEKALETNAMEDE BU YÖNDE YETKİ BULUNMAMASINA RAĞMEN DAVA DIŞI ŞİRKETİN BORÇLARI İÇİN DAVALI YARARINA İPOTEK TESİS ETTİRDİĞİ (1)

 • VEKALETNAMEDE DAVADAN FERAGAT YETKİSİNİN BULUNDUĞU (1)

 • VEKALETNAMEDE FERAGAT YETKİSİ BULUNMAMASI (1)

 • VEKALETNAMEDE FOTOĞRAFIN OLMASI ZORUNLULUĞU (1)

 • VEKALETNAMEDE KREDİ KULLANDIRILMASI İÇİN AÇIKÇA YETKİ VERİLMEMESİ (1)

 • VEKALETNAMEDE MURİSİN AÇIK KİMLİĞİNİN YER ALMAMASI (1)

 • VEKALETNAMEDE ÖZEL YETKİ (3)

 • VEKALETNAMEDE ÖZEL YETKİ BULUNMASI (5)

 • VEKALETNAMEDE SAHTECİLİK (1)

 • VEKÂLETNAMEDE TAŞINMAZ SATIŞI İÇİN ÖZEL YETKİNİN YER ALMASI (1)

 • VEKALETNAMEDE TAŞINMAZ SATIŞINA DAİR YETKİ BULUNMAMASI (1)

 • VEKALETNAMEDE TÜM ŞİRKETLERİN VEKİL VE TEMYİL YETKİSİNE HAİZ OLUNMASI (1)

 • VEKALETNAMEDEKİ ADRES (1)

 • VEKALETNAMEDEKİ İMZANIN DAVACIYA AİT OLMAMASI (1)

 • VEKALETNAMEDEKİ TANIKLARIN DİNLENMESİ GEREĞİ (1)

 • VEKALETNAMEDEKİ TEMSİL YETKİSİ DIŞINDA HAREKET EDİLMESİ (1)

 • VEKALETNAMELERE BARO PULU YAPIŞTIRILMASI (1)

 • VEKALETNAMELERE PUL YAPIŞTIRILMASI ZORUNLULUĞU (1)

 • VEKALETNAMELERE PUL YAPIŞTIRMA ZORUNLULUĞU (1)

 • VEKALETNAMENİN ASLINI VEYA ÖRNEĞİNİ VERMEYEN VEKİL DAVA AÇAMAZ VE YARGILAMA İLE İLGİLİ HİÇBİR GÖREV YAPAMAZ FAKAT KENDİSİNE VEKALETNAMEYİ GETİRMEK ÜZERE KESİN MEHİL VERİLMİŞ OLMASI GEREKİR (1)

 • VEKALETNAMENİN ASLININ İSTENMESİ VE İTİRAZ (3)

 • VEKALETNAMENİN DAVA DOSYASINDA BULUNMAMASI (1)

 • VEKALETNAMENİN DOSYAYA İBRAZ EDİLMEMESİ (1)

 • VEKALETNAMENİN GEÇERLİLİĞİ (3)

 • VEKALETNAMENİN GERÇEK OLDUĞUNUN TESPİTİ (1)

 • VEKALETNAMENİN HİLE İLE ALINIP KÖTÜYE KULLANILMASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL (1)

 • VEKALETNAMENİN İBRAZI (3)

 • VEKÂLETNAMENİN İBRAZI (3)

 • VEKALETNAMENİN İBRAZI İÇİN SÜRE TANINMASI (1)

 • VEKALETNAMENİN İBRAZI ŞARTI (2)

 • VEKALETNAMENİN İKİ TANIK HUZURUNDA YAPILMASI (1)

 • VEKALETNAMENİN İPTALİ DAVASI (1)

 • VEKALETNAMENİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • VEKALETNAMENİN KANUNUN ARADIĞI ŞARTLARA SAHİP OLMADIĞI VE BEDELİN ÖDENMESİĞİ İDDİASI (1)

 • VEKALETNAMENİN KAPSAMI (1)

 • VEKÂLETNAMENİN KAPSAMI AŞILARAK LİMİTİN ÜSTÜNDE TESİS EDİLEN İPOTEK (1)

 • VEKALETNAMENİN KAPSAMININ TESPİTİ (1)

 • VEKALETNAMENİN KOMİSERLER YÖNETMELİĞİNE AYKIRI OLMASI (1)

 • VEKALETNAMENİN KÖTÜYE KULLANILMASI (4)

 • VEKALETNAMENİN ONAYLANMASI VE DOSYAYA KONULMASI (3)

 • VEKALETNAMENİN ÖLÜM İLE SONA ERMESİ (1)

 • VEKALETNAMENİN ÖZEL OLARAK KAMBİYO TAAHHÜDÜNDE BULUNMA YETKİSİ İÇERMESİ (1)

 • VEKALETNAMENİN ÖZEL OLARAK KAMBİYO TAAHÜDÜNDE BULUNMA YETKİSİ İÇERMESİ (1)

 • VEKALETNAMENİN PULSUZ OLMASI (1)

 • VEKALETNAMENİN SAHTELİĞİ (2)

 • VEKALETNAMENİN SONA ERMESİ (8)

 • VEKALETNAMENİN SUÇUN İŞLENMESİNDE KOLAYLIK SAĞLAMASI (1)

 • VEKALETNAMENİN SÜRESİ VE GEÇERLİLİĞİ (1)

 • VEKALETNAMENİN TİCARET SİCİLİNDE İLANININ ZORUNLU OLMAMASI (1)

 • VEKALETNAMENİN VERİLDİĞİ TARİHTE MURİSİN HUKUKİ EHLİYETE HAİZ OLMASI (1)

 • VEKALETNAMESİNDE TEMYİZDEN FERAGATLE YETKİLİ OLDUĞUNUN ANLAŞILDIĞI (1)

 • VEKALETNAMESİNİ VERMEYEN VEKİL (2)

 • VEKALETNAMESİZ AVUKATIN TEMYİZİ (1)

 • VEKÂLETNAMESİZ DAVA AÇILMASI VE İŞLEM YAPILMASI (7)

 • VEKALETNAMESİZ VEKİL (1)

 • VEKALETNAMEYE BARO PULU YAPIŞTIRILMAMASI (6)

 • VEKALETNAMEYE BARO PULU YAPIŞTIRILMASI (4)

 • VEKALETNAMEYE YAPIŞTIRILACAK PUL BEDELLERİ (1)

 • VEKALETNAMEYİ DÜZENLEYEN NOTER VE İŞLEMİN TARAFLARINDAN RÜCUEN TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • VEKALETNAMEYİ KULLANMAKSIZIN TAŞINMAZI İHALEYLE KENDİ ADINA SATIN ALDIĞI (1)

 • VEKÂLETSİZ İŞGÖRENİN İŞİN GÖRÜLMESİ BORCU (25)

 • VEKALETSİZ EŞ TARAFINDAN DAVA AÇILMA (1)

 • VEKALETSİZ İŞ GÖREME (2)

 • VEKALETSİZ İŞ GÖREMEDE İŞ BEDELİ (2)

 • VEKALETSİZ İŞ GÖRME (41)

 • VEKALETSİZ İŞ GÖRME DURUMU (1)

 • VEKALETSİZ İŞ GÖRME GEREĞİ YAPILAN İŞLERİN DAVALININ YARARINA OLUP OLMADIĞI (1)

 • VEKALETSİZ İŞ GÖRME HÜKÜMLERİ (1)

 • VEKALETSİZ İŞ GÖRME HÜKÜMLERİ İLE İŞ BEDELİNİN TESPİTİ (1)

 • VEKALETSİZ İŞ GÖRME HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA HİZMETİN YERİNE GETİRİLEREK İŞ İÇİN İDAREDEN ALACAKLARININ OLUŞTUĞUNU İLERİ SÜREREK TAHSİLİ İSTEMİ (1)

 • VEKALETSİZ İŞ GÖRME HÜKÜMLERİ UYARINCA ALACAĞIN TESPİTİ (1)

 • VEKALETSİZ İŞ GÖRME HÜKÜMLERİNE GÖRE ALACAK DAVASI (1)

 • VEKALETSİZ İŞ GÖRME HÜKÜMLERİNE GÖRE MASRAFLARIN ÖDENMESİ ZORUNLULUĞU (1)

 • VEKALETSİZ İŞ GÖRME HÜKÜMLERİNE GÖRE TAHSİL (1)

 • VEKALETSİZ İŞ GÖRMEDE ZAMANAŞIMI (2)

 • VEKALETSİZ İŞ GÖRMEDE ZORUNLU GİDERLERİN İSTENEBİLMESİ (1)

 • VEKALETSİZ İŞ GÖRMEDEN KAYNAKLANAN ALACAK (2)

 • VEKALETSİZ İŞGÖRENİN SORUMLULUĞU (1)

 • VEKALETSİZ İŞGÖRME (10)

 • VEKALETSİZ İŞGÖRMEDE İŞİN İŞ SAHİBİNİN MENFAATİNE YAPILMASI (1)

 • VEKALETSİZ TASARRUF (1)

 • VEKALETSİZ TASARRUF HÜKÜMLERİ (2)

 • VEKALETTE ÖZEL YETKİNİN BULUNMASI (1)

 • VEKALETTE VERİLEN YETKİLER (1)

 • VEKALETTEN AZİL (6)

 • VEKALETTEN AZLEDİLEN KİŞİNİN GÖREVİ AZİLNAMENİN ADI GEÇENE TEBLİĞ TARİHİ İTİBARİYLE SONA ERER (1)

 • VEKALETTEN AZLETME (2)

 • VEKALETTEN DOĞAN BORÇLARIN İFASI (1)

 • VEKALİT ÜCRETİNE KDV EKLENMESİ (1)

 • VEKALİTSİZ İŞ GÖRMEDE İŞİ YAPANIN HAKLARI (1)

 • VEKIF SENEDİNDE BAĞIŞIN VAKIF GELİRLERİ ARASINDA SAYILMASI (1)

 • VEKİL (1)

 • VEKİL ARACILIĞI İLE EVLAT EDİNME (1)

 • VEKİL ARACILIĞI İLE TEMSİL EDİLME (4)

 • VEKİL ARACILIĞIYLA DAVANIN AÇILMASI VE TAKİBİ (6)

 • VEKİL ARACILIĞIYLA MİRASI RED BEYANI (1)

 • VEKİL ARACILIĞIYLA ŞİKAYETTE BULUNULMASI (1)

 • VEKİL ARACILIĞIYLA TEMSİL (2)

 • VEKİL ARACILIĞIYLA TEMSİL EDİLME (1)

 • VEKİL ARACILIĞIYLA YAPILAN İŞE İADE TALEBİ (1)

 • VEKİL ARACILIĞIYLA YAPILAN TAKİPLERDE VEKALET ÜCRETİ TAKDİRİ (1)

 • VEKİL AZANIN AZLEDİLMESİ (1)

 • VEKİL BİRDEN ÇOK İSE BUNLARDAN BİRİNE TEBLİGAT YAPILMASI YETERLİDİREĞER TEBLİGAT BİRDEN FAZLA VEKİLE YAPILMIŞSA BUNLARDAN İLKİNE YAPILAN TEBLİĞ TARİHİ ASIL TEBLİĞ TARİHİDİR (1)

 • VEKİL EDENİN ÖLMESİ (1)

 • VEKİL EDENİN ÖLÜMÜ (2)

 • VEKİL EDENİN SÖZLEŞME İLE BAĞLI SAYILMAMASI (1)

 • VEKİL EDENİN SÖZLEŞME İLE BAĞLI SAYILMAYACAĞI HALLER (1)

 • VEKİL EDENİN SÖZLEŞME İLE BAĞLILIĞI (1)

 • VEKİL EDENİNE AİT İKİ KATLI YAPI BULUNAN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇERÇEVESİNDE TOKİ TARAFINDAN KAMULAŞTIRILDIĞINI AÇIKLAYARAK TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ YAPININ AİT OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • VEKİL EN AZ KUSURUNDAN BİLE SORUMLUDUR (1)

 • VEKİL GENEL VEKALETNAME İLE İHALEYE KATILABİLİR (1)

 • VEKİL HAMİL OLARAK ZARARDAN SORUMLU TUTULABİLMENİN ŞARTLARI (1)

 • VEKİL HEMŞİRE OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDEN YARARLANDIRILMASI YOLUNDAKİ BAŞVURUSU (1)

 • VEKİL HEMŞİRENİN EK ÖDEME İSTEMİ (1)

 • VEKİL İLE ÇIKAR VE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLMA (1)

 • VEKİL İLE MÜVEKKİL ARASINDA ÇIKAN UYUŞMAZLIK (2)

 • VEKİL İLE SÖZLEŞME YAPAN 3. KİŞİ (1)

 • VEKİL İLE SÖZLEŞME YAPAN KİŞİ (1)

 • VEKİL İLE SÖZLEŞME YAPAN KİŞİ İYİ NİYETLİ İSE YANİ VEKİLİN VEKALET GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANDIĞINI BİLMİYOR VEYA KENDİSİNDEN BEKLENEN ÖZENİ GÖSTERMESİNE RAĞMEN BİLMESİNE OLANAK YOKSA VEKİL İLE YAPTIĞI SÖZLEŞME GEÇERLİDİR VE VEKİL EDENİ BAĞLAR (1)

 • VEKİL İLE TAKİP EDİLEN DAVALARDA KANUNA GÖRE TAKDİR OLUNACAK VEKALET ÜCRETİ TARAF LEHİNE HÜKMEDİLİR (1)

 • VEKİL İLE TAKİP EDİLEN İŞLER (1)

 • VEKİL İLE TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGATIN VEKİLE YAPILMASI ZORUNLULUĞU (1)

 • VEKİL İLE TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGATIN VEKİLE YAPILMASININ ZORUNLU OLDUĞU (1)

 • VEKİL İLE TAKİP EDİLEN İŞLERDE VEKİLE TEBLİĞ ZORUNLULUĞU (1)

 • VEKİL İLE TEMSİL (10)

 • VEKİL İLE TEMSİL EDİLEN TARAF LEHİNE AVUKATLIK ÜCRETİ TAKDİRİ (41)

 • VEKİL İLE TEMSİL EDİLEN TARAF LEHİNE AVUKATLIK ÜCRETİ TAKDİRİ ( (1)

 • VEKİL İLE TEMSİL EDİLME (18)

 • VEKİL İLE TEMSİL EDİLMEME (1)

 • VEKİL İLE TEMSİL EDİLMEYEN LEHİNE VEKALET ÜCRETİ TAKDİRİ (5)

 • VEKİL İLE YAPILAN SÖZLEŞME (5)

 • VEKİL İŞ GÖRÜRKEN AMAÇLANAN SONUCUN ELDE EDİLMEMESİNDEN DEĞİL BU SONUCA KAVUŞMAK İÇİN YAPTIĞI ÇALIŞMALARIN ÖZENLE GÖRÜLMEMESİNDEN SORUMLUDUR (1)

 • VEKİL İŞÇİ GİBİ ÖZENLE DAVRANMAK ZORUNDA OLUP EN HAFİF KUSURUNDAN BİLE SORUMLUDUR (1)

 • VEKİL MÜVEKKİLİNE KARŞI VEKALETİ HÜSNÜNİYETLE İFA İLE MÜKELLEFTİR (1)

 • VEKİL MÜVEKKİLİNE KARŞI VEKALETİ İYİ BİR SURETLE İFA İLE MÜKELLEFTİR (1)

 • VEKİL MÜVEKKİLİNİN MENFAATLERİNİ KORUMAK VE HUKUKİ BİLGİ VE TECRÜBESİNİ VE MÜVEKKİLİNİN YARARINA TAHSİS ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR (1)

 • VEKİL SIFATIYLA HAREKET ETMEYEN AVUKATA YAPILAN TEBLİGATIN USULSÜZ OLMASI (1)

 • VEKİL TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGATIN VEKİLE YAPILMASI ZORUNLULUĞU (1)

 • VEKİL TARAFINDAN İBRAZ EDİLEN VEKALETNAMEDE BARO PULU BULUNMAMASI (1)

 • VEKİL TARAFINDAN YAPILAN İTİRAZ (1)

 • VEKİL TEMSİL EDİLME (1)

 • VEKİL ÜCRETİ (1)

 • VEKİL ÜSTLENDİĞİ İŞ VE HİZMETLERİ VEKALET VERENİN HAKLI MENFAATLERİNİ GÖZETEREK SADAKAT VE ÖZENLE YÜRÜTMEKLE YÜKÜMLÜDÜR (1)

 • VEKİL ÜSTLENDİĞİ İŞ VE HİZMETLERİ VEKÂLET VERENİN HAKLI MENFAATLERİNİ GÖZETEREK SADAKAT VE ÖZENLE YÜRÜTMEKLE YÜKÜMLÜDÜR (1)

 • VEKİL VASITASIYA TAKİP EDİLEN İŞLER (1)

 • VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN DAVALARDA TEBLİGATIN VEKİLE YAPILMASI GEREKİR (1)

 • VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLER (2)

 • VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT VEKİLE YAPILIR (1)

 • VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGATIN VEKİLE YAPILMA ZORUNLULUĞU (6)

 • VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGATIN VEKİLE YAPILMASI GEREKLİDİR (1)

 • VEKİL VEKİL EDENİN YARARINA VE İRADESİNE UYGUN HAREKET ETME ONU ZARARLANDIRICI DAVRANIŞLARDAN KAÇINMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINDADIR (2)

 • VEKİL VEKİL EDENİN YARARINA VE İRADESİNE UYGUN HAREKET ETME VE ONU ZARARLANDIRICI DAVRANIŞLARDAN KAÇINMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINDADIR (1)

 • VEKİL VEKİL EDENİN YARARINA VE İRADESİNE UYGUN HAREKET ETME VE ZARARLANDIRICI DAVRANIŞLARDAN KAÇINMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINDADIR (1)

 • VEKİL VEYA TİCARİ MÜMESSİL SIFATIYLA ÇEKLERİN İMZA EDİLİP EDİLMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI (1)

 • VEKİL YAPTIĞI İŞ SIRASINDA VEKİL EDENİNİN ÜZERİNE GEÇEN BÜTÜN HAKLARINI ÖDEMEK VE YARARINA YAPTIĞI TÜM İŞLERDEN HESAP VERME ZORUNLULUĞU VARDIR (1)

 • VEKİL YERİNE ASİLE TEBLİGAT YAPILMASI (1)

 • VEKİL YERİNE ASİLE YAPILAN TEBLİGAT (2)

 • VEKİL YERİNE MÜŞTEKİYE TEBLİGAT YAPILMASI (1)

 • VEKİL YÖNÜNDEN DE İZMA İNCELEMESİ YAPILMASI GEREĞİ (1)

 • VEKİL ZİMMETİNDE KALAN PARANIN FAİZİNİ DE VERMEYE MECBURDUR (1)

 • VEKİL, VEKİL EDENİN YARARINA VE İRADESİNE UYGUN HAREKET ETME, ONU ZARARLANDIRICI DAVRANIŞLARDAN KAÇINMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINDADIR (1)

 • VEKİLDEN BİLGİ HAKKI (1)

 • VEKİLE ASİLİ DURUŞMADA BULUNDURMASI HUSUSUNDA SÜRE VERİLMESİ (1)

 • VEKİLE BANKADAN PARA ÇEKME YETKİSİ VERİLMEMESİ (1)

 • VEKİLE FERAGAT YETKİSİ VERİLMESİ (1)

 • VEKİLE GÖNDERİLEN TEBLİGATLAR (1)

 • VEKİLE İLAM TEBLİĞ (1)

 • VEKİLE İPOTEK TESİSİ İÇİN ÖZEL YETKİ VERİLMESİ (1)

 • VEKİLE ÖZEL YETKİ VERİLMESİ (3)

 • VEKİLE ÖZEL YETKİ VERİLMESİ ZORUNLULUĞU (2)

 • VEKİLE ÖZEL YETKİ VERİLMESİNE GEREK OLMAMASI (1)

 • VEKİLE TEBLİGAT (5)

 • VEKİLE TEBLİGAT YAPILMAMASI (1)

 • VEKİLE TEBLİGAT ZORUNLULUĞU (2)

 • VEKİLE TEBLİĞ (1)

 • VEKİLE TEBLİĞ EDİLMEMESİNİN İHALENİN FESHİ NEDENİ OLMASI (2)

 • VEKİLE TEBLİĞ YAPILMADIĞI HALDE ÖNGÖRÜLEN SÜRE İÇİNDE İTİRAZ EDİLMESİ (1)

 • VEKİLE TEBLİĞ ZORUNLULUĞU (5)

 • VEKİLE TEBLİĞİN GEÇERSİZ OLMASI (2)

 • VEKİLE VE KANUNİ MÜMESİLE TEBLİGAT (115)

 • VEKİLE YAPILAN TEBLİĞ (2)

 • VEKİLE YAPILAN TEBLİĞİN USULSÜZLÜĞÜ (1)

 • VEKİLE YAPILMAYAN İHTARIN GEÇERSİZLİĞİ (1)

 • VEKİLE YAPILMAYAN TEBLİGAT (1)

 • VEKİLE YEMİN KABUL VEYA REDDİ İÇİN ÖZEL YETKİ VERİLMES (1)

 • VEKİLE YEMİN KABUL VEYA REDDİ İÇİN ÖZEL YETKİ VERİLMESİ (1)

 • VEKİLİ AYNI İSTEMLE İKİNCİYE ADLİ YARGI YERİNDE DAVA AÇMIŞTIR (1)

 • VEKİLİ AZLİ (1)

 • VEKİLİN ASİL ADINA YAPTIĞI İŞLEM (1)

 • VEKİLİN ASİLDE ARANAN ŞARTLARI TAŞIMASI (1)

 • VEKİLİN AYNI İŞTE MENFAATİ OLAN ZIT TARAFLARA AVUKATLIK ETMESİ (1)

 • VEKİLİN AZİL (1)

 • VEKİLİN AZLEDİLMESİ (1)

 • VEKİLİN AZLEDİLMESİNİN KARŞI TARAFA BİLDİRİLMESİ (1)

 • VEKİLİN AZLİ (19)

 • VEKİLİN AZLİ DURUMUNDA AVUKATLIK ÜCRETİ (1)

 • VEKİLİN AZLİ VE İSTİFASININ ŞEKLİ (11)

 • VEKİLİN BEYANINDAN DOLAYI ASİLİN CEZALANDIRILAMAMASI (1)

 • VEKİLİN BEYANINDAN SANIĞIN SORUMLU TUTULAMAYACAĞI (1)

 • VEKİLİN BORCA İTİRAZI (1)

 • VEKİLİN BORÇLARI (2)

 • VEKİLİN BORÇLARININ ÇOĞU BU GÜVEN UNSURUNDAN ONUN VEKİL EDENİN YARARINA VE İRADESİNE UYGUN DAVRANIŞ YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN DOĞAR (1)

 • VEKİLİN ÇEK TANZİM ETME YETKİSİ (1)

 • VEKİLİN DAVA AÇABİLMESİ İÇİN ÖZEL YETKİ ŞARTI (1)

 • VEKİLİN DAVA AÇMA HAKKI (1)

 • VEKİLİN DAVADAN FERAGATA YETKİSİ BULUNMASI (1)

 • VEKİLİN DAVADAN FERAGATE YETKİSİNİN OLMASI (1)

 • VEKİLİN DAVADAN FERAGATİ (1)

 • VEKİLİN DAVAYA KATILMASI (1)

 • VEKİLİN DAVAYI KABUL BEYANI (1)

 • VEKİLİN DAVAYI KABUL EDEBİLMESİ İÇİN DAVAYI KABUL YETKİSİNİN AÇIKÇA VERİLMİŞ OLMASI GEREKİR (1)

 • VEKİLİN DİLEKÇEDE İMZASININ BULUNMAMASI (1)

 • VEKİLİN DURUŞMA İÇİN MAZERET DİLEKÇESİ SUNMASI (1)

 • VEKİLİN DURUŞMAYA GELMEMESİ (1)

 • VEKİLİN DURUŞMAYA KATILMA ZORUNLULUĞUNUN OLMAMASI (1)

 • VEKİLİN DÜRÜST DAVRANMA BORCU (1)

 • VEKİLİN GEREKÇE GÖSTERMEKSİZİN AZLEDİLDİĞİ İDDİASIYLA VEKALET ÜZCRETİ İSTEMİ (1)

 • VEKİLİN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI (2)

 • VEKİLİN HÂKİMLERİN FİİLLERİ SEBEBİYLE DEVLET ALEYHİNE TAZMİNAT DAVASI AÇMASI (1)

 • VEKİLİN HAKSIZ AZLİ (2)

 • VEKİLİN HAMİL DURUMUNDA OLMASI (1)

 • VEKİLİN HASTALIK NEDENİYLE DURUŞMAYA KATILAMAMASI (1)

 • VEKİLİN HESAP GÖRME BORCU (1)

 • VEKİLİN HESAP VERME SORUMLULUĞU (2)

 • VEKİLİN HESAP VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (11)

 • VEKİLİN İCRA TAKİBİNDEN FERAGAT YETKİSİ (1)

 • VEKİLİN İFA MÜKELLEFİYETİ (1)

 • VEKİLİN İFLASI NEDENİYLE VEKALET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ (1)

 • VEKİLİN İHMALİNDEN SANIĞIN SORUMLU TUTULAMAMASI (1)

 • VEKİLİN İKTİSABETTİĞİ HAKLARIN MÜVEKKİLİNE İNTİKALİ (1)

 • VEKİLİN İSMİNE KARAR BAŞLIĞINDA YER VERİLMEMESİ (1)

 • VEKİLİN İSTİFASI (10)

 • VEKİLİN İSTİFASI VE USULSÜZ TEBLİĞ (1)

 • VEKİLİN İSTİFASININ TEBLİĞİN USULSÜZLÜĞÜNE ETKİSİ (1)

 • VEKİLİN İSTİFASININ VEYA AZLİNİN KARŞI TARAFA TEBLİĞİ (16)

 • VEKİLİN KAMBİYO TAAHHÜDÜNDE BULUNABİLMESİ İÇİN ÖZEL YETKİYE HAİZ OLMASI GEREKLİLİĞİ (1)

 • VEKİLİN KAMBİYO TAAHHÜDÜNDE BULUNABİLMESİNİN ŞARTI (1)

 • VEKİLİN KAMBİYO TAAHHÜDÜNDE BULUNMA YETKİSİ (1)

 • VEKİLİN KAMULAŞTIRMA TEBLİGATINI ALMAYA YETKİLİ OLUP OLMAMASI (1)

 • VEKİLİN KENDİ ADINA TAKİP YAPAMAMASI (1)

 • VEKİLİN KİRA SÖZLEŞMESİ YAPMASI (1)

 • VEKİLİN MAZERET DİLEKÇESİ VERMESİ (4)

 • VEKİLİN MAZERET DİLEKÇESİNİN DİKKATE ALINMAMASI (1)

 • VEKİLİN MESLEKİ MAZERET NEDENİYLE DURUŞMAYA GELMEMESİ (1)

 • VEKİLİN MESULİYETİ, UMUMİ SURETTE İŞÇİNİN MESULİYETİNE AİT HÜKÜMLERE TABİDİR. (1)

 • VEKİLİN MÜVEKKİLİ ADINA ÇEK DÜZENLEMESİ (1)

 • VEKİLİN MÜVEKKİLİNİ DURUŞMADA HAZIR ETMESİ (1)

 • VEKİLİN MÜVEKKİLİNİ HAZIR ETME ZORUNLULUĞU BULUNMAMASI (1)

 • VEKİLİN ÖZEL YETKİYE SAHİP OLMASI GEREĞİ (1)

 • VEKİLİN ÖZEN BORCU (1)

 • VEKİLİN ÖZEN BORCUNA AYKIRI DAVRANMASI (2)

 • VEKİLİN ÖZEN VE SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ (1)

 • VEKİLİN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (2)

 • VEKİLİN ÖZENLE İFADA BULUNDUĞUNUN KABULÜ İÇİN TEDBİRLİ VE BASİRETLİ ŞEKİLDE HAREKET ETMESİ GEREKLİDİR (1)

 • VEKİLİN PARA CEZASI İLE SORUMLU TUTULAMAMASI (1)

 • VEKİLİN PARA CEZASI İLE SORUMLU TUTULMASI (1)

 • VEKİLİN PARA CEZASI İLE YÜKÜMLÜ TUTULAMAMASI (1)

 • VEKİLİN PARANIN KENDİSİNE ÖDENMESİNİ TALEP ETMESİ (1)

 • VEKİLİN SADAKAT BORCU (1)

 • VEKİLİN SADAKAT VE ÖZEN BORCU (18)

 • VEKİLİN SADAKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (1)

 • VEKİLİN SORUMLULUĞU (14)

 • VEKİLİN SORUMLULUKLARI (4)

 • VEKİLİN SÖZLEŞMEDEN SORUMLULUĞU (1)

 • VEKİLİN ŞAHSEN İFA, SADAKAT VE ÖZEN GÖSTERME BORCU (31)

 • VEKİLİN ŞİKAYET YETKİSİNİN GEÇERSİZ OLMASI (1)

 • VEKİLİN ŞİKAYETTE BULUNMASI (1)

 • VEKİLİN TANIK OLARAK DİNLENMESİ (1)

 • VEKİLİN TEDİYE BORCU (1)

 • VEKİLİN TEMERRÜT İHTARININ GEÇERSİZLİĞİ (1)

 • VEKİLİN TEMLİKLERİ VEKALET GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANARAK GERÇEKLEŞTİRMESİ (2)

 • VEKİLİN TEMSİL YETKİSİ (1)

 • VEKİLİN USULÜNE UYGUN DÜZENLENMİŞ VEKALETNAME SUNMAMASI (1)

 • VEKİLİN ÜCRETE HAK KAZANABİLMESİ (1)

 • VEKİLİN ÜCRETE HAK KAZANMASI (1)

 • VEKİLİN ÜSTLENDİĞİ İŞ VE HİZMETLERİ VEKALET VERENİN HAKLI MENFAATLERİNİ GÖZETEREK SADAKAT VE ÖZENLE YÜRÜTMEKLE YÜKÜMLÜLÜĞÜ (1)

 • VEKİLİN VEKALET ETTİĞİ KADRONUN ZAM VE TAZMİNATLARINDAN YARARLANABİLMESİ (1)

 • VEKİLİN VEKALET GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANARAK DAVALI İLE EL VE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE TEMLİKİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ (1)

 • VEKİLİN VEKALET GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI (5)

 • VEKİLİN VEKALETNAMESİNDE KAMBİYO TAAHHÜDÜNDE BULUNMA YETKİSİ VARSA ASİL ADINA ÇEK TANZİM EDEBİLİR (1)

 • VEKİLİN VEKALETNAMESİNİN DOSYADA BULUNMAMASI (2)

 • VEKİLİN VEKİL EDENE SADAKAT VE ÖZEN BORCU (1)

 • VEKİLİN YAPTIĞI YEDİEMİNLİK SÖZLEŞMESİNİN BAĞLAYICILIĞI (1)

 • VEKİLİN YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLU TUTULMASI (1)

 • VEKİLİN YARGILAMA SIRASINDA MÜVEKKİLİ YANINDAKİ BEYANI (1)

 • VEKİLİN YEMİN TEKLİF ETME YETKİSİ (1)

 • VEKİLİN YEMİN TEKLİFİNİ MÜVEKKİLİNE BİLDİRMESİ (1)

 • VEKİLİN YETKİ SINIRLARI DIŞINDA DAVRANMASI (1)

 • VEKİLİN YETKİSİNİ KÖTÜYE KULLANMASI (2)

 • VEKİLİN YETKİSİZ OLMASI (1)

 • VEKİLİN YÜKÜMLÜ TUTULMASI (1)

 • VEKİLİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (2)

 • VEKİLİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ (17)

 • VEKİLİN, VEKİL EDENİN İRADESİ DOĞRULTUSUNDA İŞLEM GERÇEKLEŞTİRMESİ (1)

 • VEKİLLE TAKİP EDEN DAVALILAR YARARINA ÜCRETİ VEKALETE HÜKMEDİLMESİ (1)

 • VEKİLLE TAKİP EDİLEN DAVALARDA KANUN GEREĞİNCE TAKDİR OLUNACAK VEKALET ÜCRETİ YARGILAMA GİDERLERİ ARASINDA SAYILIR (1)

 • VEKİLLE TAKİP EDİLEN DAVALARDA TEBLİGAT (4)

 • VEKİLLE TAKİP EDİLEN DAVALARDA TEBLİGAT VEKİLE YAPILIR (1)

 • VEKİLLE TAKİP EDİLEN İŞLER (3)

 • VEKİLLE TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT (2)

 • VEKİLLE TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGATIN VEKİLE YAPILMA ZORUNLULUĞU (1)

 • VEKİLLE TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGATIN VEKİLE YAPILMA ZOUNLULUĞU (2)

 • VEKİLLE TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGATIN VEKİLE YAPILMASI GEREĞİ (2)

 • VEKİLLE TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGATIN VEKİLE YAPILMASI GEREKİR (1)

 • VEKİLLE TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGATIN VEKİLE YAPILMASI GEREKTİĞİ (1)

 • VEKİLLE TAKİP EDİLEN İŞLERDE VEKALET ÜCRETİ TAYİN VE TAKDİRİ (1)

 • VEKİLLE TAKİP EDİLEN İŞLERDE VEKİLE TEBLİGAT ZORUNLU OLMASI (1)

 • VEKİLLE TAKİP EDİLEN İŞLERDE VEKİLE TEBLİGAT ZORUNLUDUR (1)

 • VEKİLLE TAKİP EDİLEN İŞLERDE VEKİLE TEBLİĞ YAPILMASI (1)

 • VEKİLLE TEMSİ EDİLME HAKKI (1)

 • VEKİLLE TEMSİL (4)

 • VEKİLLE TEMSİL EDİLEN YARARINA VEKALET ÜCRETİ TAKDİRİ (2)

 • VEKİLLE TEMSİL EDİLME (1)

 • VEKİLLE TEMSİL EDİLMEMESİ (1)

 • VEKİLLE TEMSİL ETTİREN SANIKLAR LEHİNE MAKTU VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • VEKİLLE TEMSİLDE BİLDİRİM (1)

 • VEKİLLE TEMSİLDE TEBLİGAT (2)

 • VEKİLLERE TEBLİGAT YAPILMASI (1)

 • VEKİLLİK İLİŞKİSİ (1)

 • VEKİLLİK SÖZLEŞMESİ (3)

 • VEKİLLİK SÖZLEŞMESİNE DAYANAN TEMSİL (1)

 • VEKİLLİK ÜCRETİ (1)

 • VEKİLLİKTEN AZİL (5)

 • VEKİLLİKTEN ÇEKİLME DİLEKÇESİNİN DAVACIYA TEBLİĞ EDİLMEMESİ (1)

 • VEKİLLİKTEN ÇEKİLME TALEBİ (2)

 • VEKİLLİKTEN İSTİFA (4)

 • VEKİLLİKTEN İSTİFA VE AZİL (2)

 • VEKİL-MÜVEKKİL İLİŞKİSİNİN TARAFLARIN KUSURU OLMAKSIZIN SON BULMASI (1)

 • VEKİLSİZ İŞGÖREN (1)

 • VEKLATİ OLMADAN BAŞKASI ADINA YAPILAN TASARRUF (1)

 • VELALETNAMELERE YAPIŞTIRILAN PULUN HARÇ OLMADIĞI (1)

 • VELAYET (87)

 • VELAYET ALTINA ALINMA (3)

 • VELAYET ALTINDA BIRAKILMALARINA KARAR VERİLEN ÇOCUKLAR (1)

 • VELAYET ALTINDA BULUNAN ÇOCUĞUN YERLEŞİM YERİ (1)

 • VELAYET ALTINDA BULUNMAYAN KÜÇÜK (2)

 • VELAYET ALTINDA BULUNMAYAN KÜÇÜKLERİN VESAYET ALTINA ALINMASI (1)

 • VELAYET ALTINDA OLMA GEREĞİ (1)

 • VELAYET ALTINDAKİ ÇOCUĞUN FİİL EHLİYETİ (4)

 • VELAYET ALTINDAKİ ÇOCUK (2)

 • VELAYET ALTINDAKİ KİMSENİN MALI (1)

 • VELAYET BIRAKILAN EŞİN YENİ BİRİYLE EVLENMESİ (1)

 • VELAYET DAVASI (16)

 • VELAYET DAVASINDA ÇOCUKLARIN DİNLENMESİ GEREĞİ (1)

 • VELAYET DAVASINDA YETKİ İTİRAZINDA BULUNULMASI (1)

 • VELAYET DEVAM ETTİĞİ SÜRECE ZAMANAŞIMININ İŞLEMEMESİ (1)

 • VELAYET DÜZENLEMESİ YAPILIRKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTULMASI GEREKEN TEMEL İLKE ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARIDIR (1)

 • VELAYET GÖREVİ (1)

 • VELAYET GÖREVİNİ GEREĞİ GİBİ YERİNE GETİREMEME (1)

 • VELAYET GÖREVİNİN GEREĞİ GİBİ YERİNE GETİRİLMEMESİ (3)

 • VELAYET GÖREVİNİN İHMALİ (5)

 • VELAYET GÖREVİNİN İHMALİNİN İSPATI (1)

 • VELAYET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI (3)

 • VELAYET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİLİ İSTEMİ (1)

 • VELAYET GÖREVİNİN SAVSAKLANMASI (1)

 • VELAYET GÖREVİNİN YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİNİN İSPATI (1)

 • VELAYET GÖREVİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ (3)

 • VELAYET GÖREVİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE İHMAL (1)

 • VELAYET GÖREVİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE ENGEL (2)

 • VELAYET GÖREVİNİN YERİNE GETİRİLMESİNİN ENGELLENMESİ (1)

 • VELAYET HAKKI (26)

 • VELÂYET HAKKI (1)

 • VELAYET HAKKI KÜÇÜĞÜN REŞİT OLMASI İLE SONA ERECEĞİNDEN BU TARİHTE İŞTİRAK NAFAKASININ SONA ERECEĞİ TABİDİR (1)

 • VELAYET HAKKI SAHİBİNİN DAVAYA KATILMASI (1)

 • VELAYET HAKKI VESAYET VEYA KAYYIMLIĞA AİT BİR HİZMETTE BULUNMAKTAN YOKSUNLUĞUN KENDİ ALTSOYU YÖNÜNDEN KOŞULLU SALIVERİLME TARİHİNE KADAR SÜRECEĞİ (1)

 • VELAYET HAKKINA DAYANARAK ÇOCUK ADINA VEKALET VERME (1)

 • VELAYET HAKKINA SAHİP ANNE BABA ÇOCUĞUN TAŞINIR MALLARI ÜZERİNDE HAKİMDEN İZİN ALMADAN TASARRUFİ İŞLEMLER YAPABİLİRLER (1)

 • VELAYET HAKKINA SAHİP ANNENİN ÖLMESİ (1)

 • VELAYET HAKKINDAN VESAYET VE KAYYIMLIĞA AİT BİR HİZMETTE BULUNMAKTAN YOKSUNLUĞUN SADECE SANIĞIN KENDİ ALTSOYU YÖNÜNDEN KOŞULLU SALIVERME TARİHİNE KADAR SÜRECEĞİ (1)

 • VELAYET HAKKINDAN VESAYET VEYA KAYYIMLIĞA AİT BİR HİZMETTE BULUNMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA GÜVENLİK TEDBİRİNİN KENDİ ALT SOYU ÜZERİNDEKİ YETKİLERİ YÖNÜNDEN KOŞULLU SALIVERMEYE KADAR UYGULANABİLECEĞİ (1)

 • VELAYET HAKKINI ELİNDE BULUNDURAN BABANIN ÖLÜMÜ (1)

 • VELAYET HAKKINI ENGELLEYECEK NİTELİKTE ŞAHSİ İLİŞKİ (2)

 • VELAYET HAKKININ ANA VE BABA TARAFINDAN BİRLİKTE KULLANILMASI (1)

 • VELAYET HAKKININ ANNE VE BABAYA TANINMASI (2)

 • VELAYET HAKKININ DEĞİŞTİRİLMESİ (2)

 • VELAYET HAKKININ ENGELLENMESİ (2)

 • VELAYET HAKKININ İHLALİ (2)

 • VELAYET HAKKININ İHMALİ (1)

 • VELAYET HAKKININ KALDIRILMASI (3)

 • VELAYET HAKKININ KALDIRILMASININ, ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKINIDA ORTADAN KALDIRMAMASI (1)

 • VELAYET HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI (2)

 • VELAYET HAKKININ KULLANILMASI (4)

 • VELAYET HAKKININ KULLANILMASINDA EŞLERİN ÇOCUK ADINA DAVA AÇMASI (1)

 • VELAYET HAKKININ KULLANILMASININ YASAKLANMASINA KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ (1)

 • VELAYET HAKKININ KULLANIMI (5)

 • VELAYET HAKKININ KULLANIMININ ENGELLENMESİ (2)

 • VELAYET HAKKININ NEZ’İ (2)

 • VELAYET HAKKININ SONA ERMESİ (1)

 • VELAYET HUSUSUNDA ÇOCUĞUN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI (1)

 • VELAYET KALDIRILMADAN VESAYET ALTINA ALINAMAMA (1)

 • VELAYET KAPSAMINDA ÇOCUĞUN DİNİ EĞİTİMİNİ BELİRLEME HAKKI (1)

 • VELAYET KAPSAMINDA ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ (8)

 • VELAYET KENDİSİNDE OLAN BABANIN BAŞKASIYLA EVLENMESİ (1)

 • VELAYET KENDİSİNE BIRAKILMAYAN TARAFIN NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (1)

 • VELAYET KENDİSİNE TEVDİ EDİLMEYEN TARAF EKONOMİK İMKANLARI ÖLÇÜSÜNDE MÜŞTEREK ÇOCUĞUNUN GİDERLERİNE KATILMAKLA YÜKÜMLÜDÜR (1)

 • VELAYET KENDİSİNE VERİLMEMİŞ OLAN TARAF (2)

 • VELAYET KİŞİSEL İLİŞKİ VE İŞTİRAK NAFAKASI TALEBİ (1)

 • VELAYET KONUSUNDA ANA BABANIN YARARIYLA ÇOCUĞUN YARARI ÇATIŞTIĞI TAKDİRDE ÇOCUĞUN YARARINA ÜSTÜNLÜK TANINMASI GEREKİR (1)

 • VELAYET KONUSUNDA ÇOCUĞUN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI (1)

 • VELAYET KOŞULLARI (38)

 • VELAYET NEDENİYLE ANA BABAYA YÜKLENEN ÖDEVLER (1)

 • VELAYET TALEBİ (1)

 • VELAYET VE İŞTİRAK NAFAKASI TALEBİ (1)

 • VELAYET VE İŞTİRAK NAFAKASININ SONA ERME TARİHİ (1)

 • VELAYET VE NAFAKA KONUSUNDA UYUŞMA SAĞLANAMAMASI (1)

 • VELAYET VERİLMESİNDE ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARI (1)

 • VELÂYET VESAYET VE KAYYIMLIK YETKİLERİ İLE İLGİLİ HAK YOKSUNLUĞUN SADECE KENDİ ALT SOYU YÖNÜNDEN KOŞULLU SALIVERİLME TARİHİNE KADAR SÜRER (1)

 • VELÂYET YETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI (1)

 • VELAYET, VESAYET VE KAYYIMLIK YETKİLERİNİN KISITLANAMAMASI (7)

 • VELAYETE İLİŞKİN DAVA KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLUP RE'SEN ARAŞTIRMA İLKESİ UYGULANIR (1)

 • VELAYETE İLİŞKİN DÜZENLEME (1)

 • VELAYETE İLİŞKİN İLAMIN İÇERİĞİ (1)

 • VELAYETE İLİŞKİN KARARLAR (1)

 • VELAYETE SAHİP ANA (1)

 • VELAYETE TALİP OLDUĞUNU AÇIKLAMASI HALİNDE BU KONUDA AİLE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMASI İÇİN SÜRE VERİLMESİ GEREKLİLİĞİ (1)

 • VELAYETE YÖNELİK DAVALARDA YETKİLİ MAHKEME (1)

 • VELAYETE YÖNELİK KURULAN KARARIN TEDBİR NİTELİĞİNDE OLMASI (1)

 • VELAYETEN AÇILAN DAVA (2)

 • VELAYETEN AÇILAN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DAVASI (1)

 • VELAYETEN DAVA AÇILMASI (1)

 • VELAYETEN SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ (1)

 • VELAYETEN YAPILAN SATIM (1)

 • VELAYETI (1)

 • VELAYETİ ALAN ANNENİN ÖLÜMÜ (3)

 • VELAYETİ ANA VE BABANIN BERABER KULLANMASI (1)

 • VELAYETİ ANA VE BABANIN BİRLİKTE KULLANMASI (1)

 • VELAYETİ ANNEDE OLAN ÇOCUĞUN BABASI İLE KİŞİSEL İLİŞKİSİ (1)

 • VELAYETİ ANNEYE VERİLEN ÇOCUKLAR BAKIMINDAN İŞTİRAK NAFAKASINA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ (1)

 • VELAYETİ ANNEYE VERİLEN TARAFLARIN MÜŞTEREK ÇOCUĞUNUN 2012 DOĞUMLU VE ÇOK KÜÇÜK OLDUĞU (1)

 • VELAYETİ BABADA OLAN KÜÇÜĞÜ TEMSİL YETKİSİ (1)

 • VELAYETİ DAVACI ANNEYE BIRAKILAN MÜŞTEREK ÇOCUĞUN YARGILAMA SÜRESİNCE DAVALI BABANIN AİLESİ İLE BİRLİKTE YAŞADIĞI (1)

 • VELAYETİ ELİNDE BULUNDURAN BABANIN ÖLÜMÜ (1)

 • VELAYETİ ELİNDE BULUNDURAN EŞİN SABIKALI BİR ŞAHISLA EVLİ OLMASI (1)

 • VELAYETİ KENDİSİNDE OLAN ANNENİN EVLENMESİ (1)

 • VELAYETİ KENDİSİNE BIRAKILMAYAN ÇOCUK YARARINA İŞTİRAK NAFAKASI ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ TUTULMASI (1)

 • VELAYETİ KENDİSİNE VERİLMEMİŞ TARAFIN GİDERLERE KATLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (1)

 • VELAYETİ KENDİSİNE VERİLMEMİŞ TARAFIN İŞTİRAK NAFAKASI ÖDEMESİ (1)

 • VELAYETİ ÜSTLENEN ANNE VEYA BABANIN TEKRAR EVLENMİŞ OLMASININ VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİNE ETKİSİ (1)

 • VELAYETİN ANNE BABA TARAFINDAN BİRLİKTE KULLANILMASI (1)

 • VELAYETİN ANNE OLMAYAN BİR KİMSEYE VERİLMESİ (1)

 • VELAYETİN ANNE YADA BABAYA VERİLMESİ ZORUNLULUĞU (1)

 • VELAYETİN ANNEDE OLMASI (1)

 • VELAYETİN ANNEDEN ALINARAK BABAYA VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • VELAYETİN ANNEDEN ALINMASI (2)

 • VELAYETİN ANNENİN 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLMASI SEBEBİYLE BABAYA VERİLMESİ (1)

 • VELAYETİN ANNEYE BIRAKILMASI GEREĞİ (1)

 • VELAYETİN ANNEYE KENDİLİĞİNDEB GEÇMEMESİ (1)

 • VELAYETİN ANNEYE VERİLMESİ (2)

 • VELAYETİN ANNEYE VERİLMESİ DURUMUNDA MEYDANA GELEBİLECEK ÇOCUĞA YÖNELİK BİR YAKIN TEHLİKENİN VARLIĞININ İSPAT EDİLMEDİĞİ (1)

 • VELAYETİN ANNEYE VERİLMESİ TALEBİ (2)

 • VELAYETİN ANNEYE VERİLMESİNİN ÇOCUĞUN MENFAATİNE UYGUN DÜŞECEĞİNİN BİLDİRİLDİĞİ (1)

 • VELAYETİN ASKIDA OLMASI (1)

 • VELAYETİN BABAYA VERİLMESİ (11)

 • VELAYETİN BABAYA VERİLMESİ MECBURİYETİ (1)

 • VELAYETİN BELİRLENMESİNDE ÇOCUĞUN BEYANI (1)

 • VELAYETİN BIRAKILMASI (1)

 • VELAYETİN BIRAKILMASI DAVASI (1)

 • VELAYETİN BİRLİKTE KULLANILMAMASI (1)

 • VELAYETİN BİRLİKTE KULLANILMASI (2)

 • VELAYETİN BİRLİKTE KULLANIMI (1)

 • VELAYETİN DEĞİŞTİRİLME NEDENLERİ (1)

 • VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ (32)

 • VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI (3)

 • VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ (2)

 • VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ (3)

 • VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE İŞTİRAK NAFAKASI İSTEMİ (1)

 • VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİNİN REDDİ (1)

 • VELAYETİN DEĞİŞTİRMESİ DAVASI (2)

 • VELAYETİN DÖNÜŞ VE GEÇİŞİ (1)

 • VELAYETİN DÜZENLENMESİ (8)

 • VELAYETİN DÜZENLENMESİ TALEBİ (2)

 • VELAYETİN DÜZENLENMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ (1)

 • VELAYETİN DÜZENLENMESİNDE ASIL OLAN KÜÇÜĞÜN YARARINI KORUMAK VE GELECEĞİNİ GÜVENCE ALTINA ALMAKTIR (1)

 • VELAYETİN DÜZENLENMESİNE YÖNELİK DAVALAR (1)

 • VELAYETİN EŞLERDEN BİRİNDEN ALINARAK DİĞERİNE VERİLMESİ DAVASINININ ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞİ OLMASI (1)

 • VELAYETİN EYLEMLİ OLARAK KULLANILMASI (1)

 • VELAYETİN GEÇİCİ OLARAK ANNEYE VERİLMESİ (1)

 • VELAYETİN GERİ VERİLMESİ (7)

 • VELAYETİN İFA EDİLMEMESİ (1)

 • VELAYETİN KALDIRILMASI (78)

 • VELAYETİN KALDIRILMASI DAVASI (3)

 • VELAYETİN KALDIRILMASI DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME (1)

 • VELAYETİN KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • VELAYETİN KALDIRILMASI SEBEBİNİN OLMAMASI (1)

 • VELAYETİN KALDIRILMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ (1)

 • VELAYETİN KALDIRILMASI VE VASİ ATANMASINA YÖNELİK YABANCI İLAMIN TANINMASI VE TENFİZİ (1)

 • VELAYETİN KALDIRILMASINI GEREKTİRECEK KADAR İLGİSİZ OLMA (1)

 • VELAYETİN KAMU DÜZENİ İLE İLGİLİ OLMASI (2)

 • VELAYETİN KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLMASI (1)

 • VELAYETİN KAPSAMI (13)

 • VELAYETİN KENDİLİĞİNDEN ANNEYE GEÇEMEMESİ (1)

 • VELAYETİN KENDİLİĞİNDEN GEÇMEMESİ (1)

 • VELAYETİN KULLANILMASI (4)

 • VELAYETİN KULLANILMASI KENDİSİNE VERİLMEYEN EŞ ÇOCUĞUN BAKIM VE EĞİTİM GİDERLERİNE GÜCÜ ORANINDA KATILMAK ZORUNDADIR (1)

 • VELAYETİN KULLANILMASI KENDİSİNE VERİLMEYEN EŞİN ÇOCUĞUN BAKIM VE EĞİTİM GİDERLERİNE GÜCÜ ORANINDA KATILMASI GEREĞİ (1)

 • VELAYETİN KULLANILMASI KENDİSİNE VERİLMEYEN EŞİN ÇOCUĞUN BAKIM VE EĞİTİM GİDERLERİNE KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ MALİ GÜCÜ VARSA SÖZ KONUSUDUR (1)

 • VELAYETİN MAHKEMECE VERİLMESİ (1)

 • VELAYETİN NEZ’İ (3)

 • VELAYETİN NEZ’İ DAVASI (1)

 • VELAYETİN NEZİ (1)

 • VELAYETİN NEZ'İ DAVASI (1)

 • VELAYETİN SAĞ KALAN EŞE GEÇMESİ (1)

 • VELAYETİN SAĞ KALANA AİT OLMASI (1)

 • VELAYETİN SONA ERMESİ (2)

 • VELAYETİN TAYİNİ (1)

 • VELAYETİN TEVDİİ (6)

 • VELAYETİN VERİLMESİNE İLİŞKİN DAVA BULUNMAMASI (1)

 • VELAYETİN YARGITAY TARAFINDAN İNCELENMESİ (1)

 • VELAYETİNİN KALDIRILARAK ÇOCUĞA VASİ ATANMASI (1)

 • VELAYETİNİN TEVDİİ (1)

 • VELAYEYTİN DÜZENLENMESİNDE EKONOMİK KOŞULLAR (1)

 • VELİ OLAN ANNNENİN ÖLMESİ (1)

 • VELİ UYGUN/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • VELİ UYSAL/TÜRKİYE DAVASI (2)

 • VELİ VEYA VASİYE TEBLİGAT (1)

 • VELİ YA DA VASİYE TESLİMDE İHTAR (1)

 • VELİ YALÇIN/ TÜRKİYE DAVASI (1)

 • VELİ YALÇIN/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • VELİLERE MALİ YÜKÜMLÜLÜK GETİRME (1)

 • VELİLERİNİN SOYADI DEĞİŞTİRİLMEDEN KÜÇÜK B'NİN SOYADININ DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ (1)

 • VELİNİN RIZASI (1)

 • VELİNİN SORUMLULUĞU (2)

 • VELİSİ OLAN ANNESİNİN DE BABANIN SANIK OLMASI NEDENİYLE MAĞDURU TEMSİLDE MENFAAT ÇATIŞMASI BULUNACAĞINDAN KAYYIMI ATANMASI VE BU KAYYIMIN TEMSİL ETMESİ GEREKMEKTEDİR (1)

 • VELİSİNİN İZNİYLE ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN KÜÇÜK (1)

 • VELYETİN KULLANILMASI (1)

 • VERASET (9)

 • VERASET BELGESİ (20)

 • VERASET BELGESİ İPTALİ DAVASI (1)

 • VERASET BELGESİ SUNULAN KİŞİLERLE KAYYIM ATANAN KİŞİLERİN AYNI KİŞİLER OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • VERASET BELGESİ VERİLMESİ (1)

 • VERASET BELGESİ VERİLMESİ TALEBİ (2)

 • VERASET BELGESİ VERİLMESİNİN ÖLENİN MİLLİ HUKUKUNA TABİ OLMASI (1)

 • VERASET BELGESİNDE YAZILI PAY ORANLARI (1)

 • VERASET BELGESİNDEKİ HİSSESİNİN DAVA TARİHİNDEKİ RAYİÇ DEĞERİNİN FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ (1)

 • VERASET BELGESİNİN İBRAZI (1)

 • VERASET BELGESİNİN İPTALİ (2)

 • VERASET BELGESİNİN İPTALİ DAVALARI HASIMLI OLARAK AÇILMASI ZORUNLU BULUNDUĞUNDAN ÇEKİŞMESİZ YARGIDAN ÇIKIP ÇEKİŞMELİ YARGI HALİNE GELDİĞİ (1)

 • VERASET BELGESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • VERASET DAVASI (7)

 • VERASET İLAMI (31)

 • VERASET İLAMINA GÖRE BORÇLUNUN TAŞINMAZDAKİ HİSSESİNİN BELİRLENMESİ (1)

 • VERASET İLAMINA İTİRAZ EDİLMESİ (1)

 • VERASET İLAMINDAKİ PAY ORANI (2)

 • VERASET İLAMINDAKİ PAY ORANINDA TAPU İPTALİ VE TESCİLE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ (1)

 • VERASET İLAMINDAKİ PAYLARI ORANINDA ADLARINA ZİLYETLİK ŞERHİ VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • VERASET İLAMINDAN MİRASÇILARIN ANLAŞILMAMASI (1)

 • VERASET İLAMININ DOSYADA OLMAMASI (2)

 • VERASET İLAMININ DOSYAYA KONULMASI (3)

 • VERASET İLAMININ GEÇERLİLİĞİ (1)

 • VERASET İLAMININ GETİRTİLMESİ GEREĞİ (4)

 • VERASET İLAMININ İBRAZI MECBURİYETİ (1)

 • VERASET İLAMININ İPTALİ (13)

 • VERASET İLAMININ İPTALİ DAVASI (2)

 • VERASET İLAMININ KESİNLEŞİP KESİNLEŞMEDİĞİNİN TESPİTİ (1)

 • VERASET İLAMLARI ARASINDA MİRAS PAYLARI BAKAMINDAN FARKLILIK OLMASI (1)

 • VERASET İLAMLARININ BİRBİRİYLE ÇELİŞKİLİ OLMASI (2)

 • VERASET İLAMLARININ ÇELİŞKİLİ OLMASI (1)

 • VERASET İNTİKAL VERGİSİ (3)

 • VERASET İNTİKAL VERGİSİ MATRAHI VE İLK TARHİYAT (1)

 • VERASET İNTİKAL VERGİSİNİN MATRAHI (1)

 • VERASET İNTİKAL VERGİSİNİN MATRAHI VE İLK TARHİYAT (1)

 • VERASET İNTİKALİNDE BEYANNAME VERİLME MÜDDETİ (1)

 • VERASET İNTKAL VERGİNİN MATRAHI (1)

 • VERASET MAKAMI (1)

 • VERASET MAKAMINA İHBAR GEREĞİ (1)

 • VERASET SORUMLULUĞU (1)

 • VERASET UYUŞMAZLIĞI (2)

 • VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ (3)

 • VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ MATRAHI (1)

 • VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ MÜKELLEFİYETİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ (1)

 • VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARHI (1)

 • VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARHİYATI (1)

 • VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE EK SÜRE (1)

 • VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE MUAFİYET (1)

 • VERASET VE VERASETİN İPTALİ (1)

 • VERASET YOLUYLA İNTİKAL (1)

 • VERASET YOLUYLA İNTİKAL EDEN ARSA (1)

 • VERASET YOLUYLA İNTİKAL EDEN TİCARİ ARAÇLARA VE TİCARİ ÖZSERMAYEYE İLİŞKİN OLARAK TAKDİR KOMİSYONU KARARININ ESAS ALINDIĞI (1)

 • VERASET YOLUYLA KAZANIM (1)

 • VERASETEN İNTİKAL (3)

 • VERASETİN İLAMININ İPTALİ DAVASI (1)

 • VERASETİN İPTALİ (9)

 • VERASETİN İPTALİ DAVASI (5)

 • VERASETİN İPTALİ İLE YENİDEN VERİLMESİ (1)

 • VERASETTE İŞTİRAK HALİ (2)

 • VERASETTEN İŞTİRAK (2)

 • VEREN MAHKEMECE REDDİ (1)

 • VERESİYE FİŞİ NEDENİYLE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • VERESİYE FİŞLERİ (2)

 • VERESİYE FİŞLERİNDEKİ İMZALARIN AİDİYETİNİN TESPİTİ (1)

 • VERESİYE FİŞLERİNE DAYALI ALACAĞIN İCRA TAKİBİ İLE TAHSİLİ (7)

 • VERESİYE FİŞLERİNE DAYALI İCRA TAKİBİ (8)

 • VERESİYE FİŞLERİNE DAYALI TAKİP (2)

 • VERESİYE FİŞLERİNE KARŞILIK SENETLE ÖDEME YAPILDIĞI İDDİASI (1)

 • VERESİYE FİŞLERİNİN İİK. MADDE 68 BELİRTİLEN NİTELİKTE BİR BELGE OLMAMASI (1)

 • VERESİYE SATIM (1)

 • VERESİYE SATIŞ (7)

 • VERESİYE SATIŞ FİLŞLERİ DÜZENLENDİĞİ İDDİASI (3)

 • VERESİYE SATIŞ FİŞLERİ DÜZENLENDİĞİ İDDİASI (2)

 • VERESİYE TESLİM FİŞİNDEKİ İMZANIN İNCELENMESİ GEREĞİ (2)

 • VERGDE PİŞMANLIK VE ISLAH (1)

 • VERGİ BENZERİ MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖDEVLER HAKKINDA DANIŞTAY İLE SAYIŞTAY KARARLARI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARDA DANIŞTAY KARARLARI ESAS ALINIR (1)

 • VERGİ AFFI (2)

 • VERGİ AFFI KANUNU (1)

 • VERGİ ALACAĞI (4)

 • VERGİ ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ (1)

 • VERGİ ALACAĞININ İADE EDİLMEYEREK BAŞKA BORÇLARA MAHSUBUNA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • VERGİ ALACAĞININ NİTELİĞİ (3)

 • VERGİ ALACAĞININ SIRA CETVELİNDEKİ YERİ (1)

 • VERGİ ALACAĞININ TAHSİLİ (1)

 • VERGİ ALACAĞININ TAYİNİ (7)

 • VERGİ ALACAĞININ VERGİ DAİRESİ HESABINA AKTARILMAMASI (1)

 • VERGİ ALACAKLARI İÇİN MALIN SATIŞINDAN ÖNCE HACİZ KONULMASI (1)

 • VERGİ ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİ (1)

 • VERGİ ASILLARINDAN KAYNAKLANAN BORÇTAN SORUMLULUK (1)

 • VERGİ BARIŞI (6)

 • VERGİ BARIŞI KANUNU (2)

 • VERGİ BARIŞI KANUNU KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELER (1)

 • VERGİ BARIŞI KANUNUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI (1)

 • VERGİ BARIŞI KANUNUNDAN FAYDALANMAK (2)

 • VERGİ BARIŞI KANUNUNDAN YARARLANMAK (7)

 • VERGİ BARIŞI YASASINA GÖRE KAMU DAVASININ ORTADAN KALDIRILMASI (1)

 • VERGİ BEYANI (1)

 • VERGİ BEYANININ KIYMET TAKDİRİNDE DİKKATE ALINMASI (1)

 • VERGİ BEYANININ KIYMET TAKDİRİNDE GÖZÖNÜNDE TUTULMASI (2)

 • VERGİ BEYANNAMELERİNİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ NEDENİYLE KESİLEN USULSÜZLÜK CEZASI (1)

 • VERGİ BEYANNAMESİNİN ALTINDA HAZİNE ARAZİSİ YAZILMASI (1)

 • VERGİ BEYANNAMESİNİN POSTA YOLUYLA GÖNDERİLMESİ (1)

 • VERGİ BEYANNAMESİNİN SÜRESİ İÇİNDE VERİLMEMESİ (1)

 • VERGİ BEYANNAMESİNİN VERİLMEMESİ (1)

 • VERGİ BOCUNUN TAHSİLİ (1)

 • VERGİ BORCU (4)

 • VERGİ BORCU KAYNAKLI TASARRUFUN İPTALİ (1)

 • VERGİ BORCU MAHSUBU TALEBİ (1)

 • VERGİ BORCU NEDENİYLE ARAÇ ÜZERİNDE HACİZ BULUNMASI (1)

 • VERGİ BORCU NEDENİYLE HACİZ (3)

 • VERGİ BORCU NEDENİYLE HAKKINDA YAPTIKLARI İCRA TAKİBİ SIRASINDA BORCUNA YETECEK MALININ BULUNMADIĞINI ANCAK ALACAKLILARDAN MAL KAÇIRMAK AMACI İLE KENDİLERİNE AİT TAŞINMAZ PAYLARINI SATTIKLARINI ÖNE SÜREREK YAPILAN TASARRUFLARIN İPTALİNİ TALEP (1)

 • VERGİ BORCU NEDENİYLE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI (1)

 • VERGİ BORCU NEDENİYLE YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI (2)

 • VERGİ BORCU OLMADIĞININ TESPİTİ (2)

 • VERGİ BORCU TAKSİDİNİN ÖDENMEMESİ (2)

 • VERGİ BORCU TAKSİTLERİNİN ÖDENMEMESİ (2)

 • VERGİ BORCU VE BUNA BAĞLI ALACAKLARDA TEMSİLCİLERİN KİŞİSEL MALVARLIĞIYLA SORUMLULUĞU (1)

 • VERGİ BORCUNA İTİRAZ (1)

 • VERGİ BORCUNDAN DOĞAN KAMU ALACAĞI (1)

 • VERGİ BORCUNDAN DOLAYI YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI (1)

 • VERGİ BORCUNDAN GAYRİMENKUL ÜZERİNDE HACİZ İŞLEMİ (1)

 • VERGİ BORCUNU ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (3)

 • VERGİ BORCUNUN KARARDAN ÖNCE TAHSİLİ (1)

 • VERGİ BORCUNUN KATMA DEĞER VERGİSİ ALACAĞINDAN MAHSUBU (1)

 • VERGİ BORCUNUN MÜTESELSİL SORUMLUSU (1)

 • VERGİ BORCUNUN ÖDENMESİ NEDENİYLE SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASI (1)

 • VERGİ BORCUNUN TAHSİLİ (7)

 • VERGİ BORCUNUN TAHSİLİ AMACIYLA ARAÇ ÜZERİNE KONULAN HACZİN KALDIRILMASI (1)

 • VERGİ BORCUNUN VADE TARİHİ (1)

 • VERGİ BORCUNUN VE GECİKME ZAMMININ TAHSİLİ (2)

 • VERGİ BORÇLANMASININ VERGİ KAYDINA GÖRE YENİDEN BELİRLENİP YENİDEN VERGİ BORÇLANMASI YAPILDIĞI VE DAVACIYA FAZLA PRİM ÖDEMELERİNİ ALABİLECEĞİNİN BİLDİRİLDİĞİ (1)

 • VERGİ BORÇLARI NEDENİYLE YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ DAVASI (1)

 • VERGİ BORÇLARINA MAHSUBU (1)

 • VERGİ BORÇLARINDA ÖDEME SÜRESİ (1)

 • VERGİ BORÇLARINDA ÖDEME SÜRESİNİN UZATILMASI (1)

 • VERGİ BORÇLARINI ÖDEMEMESİ (1)

 • VERGİ BORÇLARININ DÜZELTİLEREK TERKİN EDİLMESİ (1)

 • VERGİ BORÇLARININ GECİKME FAİZİYLE BİRLİKTE TAHSİLİ (1)

 • VERGİ BORÇLARININ KDV’DEN DOĞAN ALACAKLARIN MAHSUBU (1)

 • VERGİ BORÇLARININ MAHSUBU İLE RET VE İADESİ (1)

 • VERGİ BORÇLARININ RÜÇHANLI ALACAK SAYILMAMASI (1)

 • VERGİ BORÇLARININ SİLİNMESİ (1)

 • VERGİ BORÇLARININ TAHSİLİ (14)

 • VERGİ BORÇLARININ TAHSİLİ AMACIYLA DÜZENLENEN ÖDEME EMİRLERİNDE BAŞVURU SÜRESİNİN GÖSTERİLMESİ (1)

 • VERGİ BORÇLARININ TAHSİLİ AMACIYLA GAYRİMENKUL SATIŞI (1)

 • VERGİ BORÇLARININ TAHSİLİ AMACIYLA MOTORLU TAŞIT VE TAŞINMAZLARA HACİZ UYGULANDIĞI (1)

 • VERGİ BORÇLARININ TAHSİLİ AMACIYLA ORTAK SIFATIYLA DÜZENLENEN ÖDEME EMİRLERİNİN İPTALİ (1)

 • VERGİ BORÇLARININ TAHSİLİ AMACIYLA ÖDEME EMİRİ (1)

 • VERGİ BORÇLARININ TAHSİLİ AMACIYLA ÖDEME EMRİ (1)

 • VERGİ BORÇLARININ TAHSİLİNE YÖNELİK ÖDEME EMRİ (1)

 • VERGİ BORÇLARININ TAKSİTLENDİRİLMESİ (4)

 • VERGİ BORÇLARININ TERKİNİ (1)

 • VERGİ BORÇLARININ YATIRILMASI İÇİN HESABA GÖNDERİLEN PARALARIN İLGİLİ YERE YATMAMASI NEDENİYLE ZARARA UĞRADIKLARI (1)

 • VERGİ BORÇLUSU SIFATI (1)

 • VERGİ BORÇLUSU ŞİRKET (1)

 • VERGİ BORÇLUSU ŞİRKETİN KANUNİ TEMSİLCİSİNİN VARLIĞINA HACİZ UYGULANABİLMESİNİN ŞARTLARI (1)

 • VERGİ CEZA İHBARNAMELERİNDE YETKİLİ UZLAŞMA KOMİSYONUNUN YAZILMASI (1)

 • VERGİ CEZA İHBARNAMELERİNİN TEBLİĞİ (1)

 • VERGİ CEZA İHBARNAMELERİNİN TEBLİĞİNDEKİ TEBLİĞ ALINDISI (1)

 • VERGİ CEZA İHBARNAMESİNİN TEBLİĞİ (3)

 • VERGİ CEZA İHBARNAMESİNİN USULSÜZ TEBLİĞİ (1)

 • VERGİ CEZALARI (9)

 • VERGİ CEZALARI VE GECİKME FAİZİ (1)

 • VERGİ CEZALARINDA PİŞMANLIK VE ISLAH (3)

 • VERGİ CEZALARINDA ZAMANAŞIMI (2)

 • VERGİ CEZALARININ KESİNLEŞMESİ (1)

 • VERGİ CEZALARININ ÖDENME ZAMANI (1)

 • VERGİ CEZALARININ ÖDENME ZAMANI (1)

 • VERGİ CEZALARININ TERKİNİ (1)

 • VERGİ CEZASI BORÇLARININ TAHSİLİ (1)

 • VERGİ CEZASI KESME YETKİSİ (1)

 • VERGİ CEZASINDA SORUMLULUK (2)

 • VERGİ CEZASINDAN MUHASEBECİNİN SORUMLULUĞU (1)

 • VERGİ CEZASININ İPTALİ (1)

 • VERGİ CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • VERGİ DAİRELERİNİN YETKİLERİ (1)

 • VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ (1)

 • VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ VEYA DEFTERDARLIĞIN MÜTALAA (1)

 • VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ YARGI YETKİSİ (1)

 • VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ, PERSONELİN GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ İDARİ DAVALARDA TARAF OLAMAYACAĞI (1)

 • VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNCE DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN DAVADA TARAF OLAMAMASI (1)

 • VERGİ DAİRESİ TARAFINDAN BORÇLUYA TEBLİGAT YAPILARAK BİR AYLIK ÖDEME SÜRESİ VERİLMESİ GEREĞİ (1)

 • VERGİ DAİRESİ TARAFINDAN KONULAN HACZİN GEÇERLİ OLMASI (1)

 • VERGİ DAİRESİNCE KONULAN HACİZ (3)

 • VERGİ DAİRESİNCE TERKİN (1)

 • VERGİ DAİRESİNE BİLDİRME MECBURİYETİ (1)

 • VERGİ DAİRESİNE MESLEK KURULUŞUNA VE ESNAF SANATKAR SİCİL MEMURLUĞUNA KAYITLI OLMANIN ÇALIŞMAYI DOĞRULAYAN BİR ŞEKİL ŞARTINDAN İBARET OLDUĞU (1)

 • VERGİ DAİRESİNİN İNCELEME YAPMASI (1)

 • VERGİ DAİRESİNİN RESMİ MERCİ NİTELİĞİ (1)

 • VERGİ DAİRESİNİN SIRA CETVELİ DÜZENLEME YETKİSİ YOKTUR (1)

 • VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI (1)

 • VERGİ DAVASI AÇABİLME ŞARTLARI (1)

 • VERGİ DEĞERİ (1)

 • VERGİ DEĞERİNİ TADİL EDEN SEBEPLER (2)

 • VERGİ DEĞERLERİNE TERS DÜŞECEK ŞEKİLDE DEĞERLENDİRME YAPAN BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİBAR EDİLMESİ (1)

 • VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞINDA ATAMA, YÜKSELME VE YER DEĞİŞİKLİĞİ (1)

 • VERGİ DENETMENİ KADRO UNVANININ KALDIRILMASI (1)

 • VERGİ DENETMENİ OLARAK GÖREV YAPMAKTA İKEN EMEKLİYE AYRILAN DAVACI (1)

 • VERGİ DIŞI KALMA (1)

 • VERGİ DÜZELTME TALEBİ (4)

 • VERGİ ERTELEMESİNDEN YARARLANMA (1)

 • VERGİ GELİRLERİNDEN BELEDİYELERE PAY AKTARILMASI (1)

 • VERGİ GÖREVLİLERİ (1)

 • VERGİ HASILATINDAN VERİLECEK PAYLAR (1)

 • VERGİ HATALARI (1)

 • VERGİ HATALARINI DÜLZELTMEDE ZAMANAŞIMI (1)

 • VERGİ HATALARINI DÜZELTME (9)

 • VERGİ HATALARINI DÜZELTME TALEBİ (5)

 • VERGİ HATALARINI DÜZELTME VE REDDİYAT (1)

 • VERGİ HATALARININ DÜZELTİLMESİ (1)

 • VERGİ HATALARININ ŞİKAYET YOLUYLA DÜZELTİLMESİ (1)

 • VERGİ HATASI (5)

 • VERGİ HATASINI ŞİKAYET YOLUYLA DÜZELTME (2)

 • VERGİ HESAPLAMASI VE DÜZELTMEDE YETKİ (1)

 • VERGİ HUKUKUNDA CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ (1)

 • VERGİ İADE ALACAĞI (1)

 • VERGİ İADE BİLDİRİMLERİNDE USULSÜZLÜK (1)

 • VERGİ İADE BİLDİRİMLERİNİN İBRAZ EDİLMEMESİ (1)

 • VERGİ İADE BİLDİRİMLERİNİN İNCELEMEYE İBRAZ EDİLMEMESİ (1)

 • VERGİ İADEESİNE AİT BELGELERİN SAHTE OLUP OLMADIĞI (1)

 • VERGİ İADESİ (1)

 • VERGİ İADESİ ALACAĞI (1)

 • VERGİ İADESİ ALACAĞI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • VERGİ İADESİ ALACAKLARININ TAHSİLİNE YÖNELİK BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ (1)

 • VERGİ İADESİ BELGELERİNİN İŞVERENE VERİLDİĞİNİN İSPATI (1)

 • VERGİ İADESİ DİNİ VE MİLLİ BAYRAM TATİLİ İLE YILLIK İZİN ÜCRET ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (1)

 • VERGİ İADESİ HAKKINDAKİ KANUNA MUHALEFET ETMEK (1)

 • VERGİ İADESİNDE SAHTECİLİK (1)

 • VERGİ İADESİNDE ZAMANAŞIMI (1)

 • VERGİ İADESİNE AİT BELGELERİN SAHTE OLMASI (1)

 • VERGİ İADESİNİN GEÇ ÖDENMEK SURETİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAHSİLİ (1)

 • VERGİ İHBAR İKRAMİYESİ (1)

 • VERGİ İHBARNAMESİ (1)

 • VERGİ İLE VERGİ CEZASINDAN YALNIZCA BİRİSİ İÇİN UZLAŞMA (1)

 • VERGİ İNCELEME ELEMANLARININ KİŞİSEL AMAÇ VE KUSURLARI İLE VERGİ İNCELEMESİ YAPIP KAÇAKÇILIK RAPORU DÜZENLEDİKLERİ İDDİASI (1)

 • VERGİ İNCELEME RAPORLARININ İDARİ DAVAYA KONU OLABİLMESİ (1)

 • VERGİ İNCELEME RAPORU (4)

 • VERGİ İNCELEME RAPORU EKLENMEKSİZİN VERGİ VE CEZA İHBARNAMELERİ TEBLİĞ EDİLMESİ (1)

 • VERGİ İNCELEME RAPORUNUN TEBLİĞİ (1)

 • VERGİ İNCELEME YETKİSİ (5)

 • VERGİ İNCELEMELERİ (8)

 • VERGİ İNCELEMESİ (14)

 • VERGİ İNCELEMESİ YAPMA YETKİSİ (1)

 • VERGİ İNCELEMESİNDE AMAÇ (5)

 • VERGİ İNCELEMESİNDE YETKİLİ OLANLARIN YAPAMAYACAKLARI İŞLER (1)

 • VERGİ İNCELEMESİNİN VERGİ DAİRESİNDE YAPILMASI (2)

 • VERGİ İNCELEMESİNİN YAPILACAĞI YER (5)

 • VERGİ İNCELEMESİYLE ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇ İSE ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLERİN DOĞRULUĞUNU ARAŞTIRMAK TESPİT ETMEK VE SAĞLAMAKTIR (1)

 • VERGİ İNCELEMEYE YETKİLİLER (2)

 • VERGİ İNCELENMESİNDEN MAKSAT (2)

 • VERGİ İNDİRİMİ (16)

 • VERGİ İNDİRİMİ VE İNDİRİMİN BELGELENDİRİLMESİ (1)

 • VERGİ İNDİRİMİN BELGELENDİRİLMESİ (3)

 • VERGİ İNDİRİMİNE İLİŞKİN TARİFE VE ORANLARDAN AYRI AYRI FAYDALANILMASI NEDENİYLE KAMU ZARARININ SAPTANDIĞI (1)

 • VERGİ İNDİRİMİNE KONU HARCAMA BELGELERİNİN DÖNER SERMAYEDEN ÖDENEN KATKI PAYI İÇİN AYRI GENEL BÜTÇEDEN ÖDENEN MAAŞLARI İÇİN AYRI VERİLDİĞİ (1)

 • VERGİ İNDİRİMİNİN BELGELENDİRİLMESİ (4)

 • VERGİ İNDİRİMİNİN KABUL EDİLMEMESİ (1)

 • VERGİ İNDİRİMİNİN UYGULANMIYACAĞI GELİRLER (1)

 • VERGİ İSTİSNASI (1)

 • VERGİ İSTİSNASINDAN YARARLANABİLME (1)

 • VERGİ İŞLEMİNDE SAHTE BELGE (3)

 • VERGİ İTİRAZ KOMİSYONU (1)

 • VERGİ KAÇAKÇILIĞI (7)

 • VERGİ KAÇAKÇILIĞI İÇİN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (1)

 • VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDA VERGİ ZİYAI KOŞULU ARANMAMASI (1)

 • VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU (6)

 • VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNUN OLUŞUP OLUŞMADIĞININ TESPİTİ (2)

 • VERGİ KAÇAKÇILIĞINA İŞTİRAK (1)

 • VERGİ KAÇAKÇILIĞINA TEŞEBBÜS SUÇU (1)

 • VERGİ KAÇAKÇILIĞINA YARDIM (2)

 • VERGİ KAÇAKÇILIĞINDA TEMİNAT İSTEME (1)

 • VERGİ KAÇAKÇILIĞININ RESMİ MAKAMLARA İHBAR EDİLMESİ (1)

 • VERGİ KAÇAKÇILIK CEZASI (2)

 • VERGİ KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE CEZALARI (4)

 • VERGİ KAÇAKLIĞI SUÇUNUN MANEVİ UNSURLARI (1)

 • VERGİ KAÇIRMA EYLEMİNE İŞTİRAK (1)

 • VERGİ KALINTILARI (2)

 • VERGİ KANUNLARININ LAFZI VE RUHU İLE HÜKÜM İFADE ETMESİ (1)

 • VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI VE İSPAT (9)

 • VERGİ KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ (1)

 • VERGİ KARNESİ ESASI (1)

 • VERGİ KAYBI (1)

 • VERGİ KAYBI DOĞMASI ŞARTLARI (1)

 • VERGİ KAYBINA NEDEN OLAN İŞLEMLER (2)

 • VERGİ KAYBINA NEDEN OLAN İŞLEMLERE UYGULANACAK CEZALAR (4)

 • VERGİ KAYBINA NEDEN OLMA (4)

 • VERGİ KAYBINA NEDEN OLMAK (15)

 • VERGİ KAYBINA YOL AÇAN OLAYIN NİTELİĞİNE GÖRE KESİLECEK CEZANIN BELİRLENMESİ (1)

 • VERGİ KAYBINA YOL AÇILMASI (1)

 • VERGİ KAYBINAYOL AÇMA (2)

 • VERGİ KAYBINI ÖNLEME (1)

 • VERGİ KAYDI (42)

 • VERGİ KAYDI BULUNMADAN BAĞ-KUR'A PRİM ÖDEYEN SİGORTALI (1)

 • VERGİ KAYDI İLE FINDIK BAHÇESİ NİTELİĞİ İLE KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ NEDENİYLE M. E. ADINA TESBİT EDİLMİŞTİR (1)

 • VERGİ KAYDI İLE KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (3)

 • VERGİ KAYDI İLE TAŞINMAZ EDİNİMİ (1)

 • VERGİ KAYDI KAPSAMININ BELİRLENMESİ (1)

 • VERGİ KAYDI MİKTAR FAZLASI (3)

 • VERGİ KAYDI MİKTAR FAZLASININ SINIRDA BULUNAN ORMANDAN AÇMA (1)

 • VERGİ KAYDI MİKTARI (1)

 • VERGİ KAYDI MİKTARINA İLAVE EDİLECEK MİKTAR (1)

 • VERGİ KAYDI SINIRLARININ GENİŞLETİLEBİLİR NİTELİKTE OLMASI (1)

 • VERGİ KAYDI VE KAZANDIRICI ZAMAN AŞIMI ZİLYETLİĞİ (1)

 • VERGİ KAYDI VE KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (19)

 • VERGİ KAYDI VE KAZANMAYI SAĞLAYAN ZİLYETLİĞE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL (1)

 • VERGİ KAYDI VE SATIN ALMAYA DAYALI DAVA (2)

 • VERGİ KAYDI VE ZİLYEDLİĞE DAYANARAK AÇILAN DAVA (1)

 • VERGİ KAYDI VE ZİLYETLİĞE DAYALI MERA PARSELİMNİN İPTALİ VE TESCİL (1)

 • VERGİ KAYDI VE ZİLYETLİĞE DAYALI MÜLK EDİNME (3)

 • VERGİ KAYDI VE ZİLYETLİĞE DAYANAN ORMAN NİTELİĞİNDEKİ TAPUNUN (1)

 • VERGİ KAYDI VE ZİLYETLİKLE KAZANMA (2)

 • VERGİ KAYDI, İRSEN İNTİKAL VE KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (2)

 • VERGİ KAYDI, MİRAS YOLUYLA GELEN HAK VE KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI (1)

 • VERGİ KAYDINA DAYALI ÇALIŞMA SÜRESİ (1)

 • VERGİ KAYDINA DAYANARAK KENDİLERİNE AİT TAŞINMAZLARIN EKSİK ÖLÇÜLDÜĞÜ EKSİK KISMIN MERA İÇİNDE BIRAKILDIĞI İDDİASIYLA TAŞINMAZLAR İÇİNDE KENDİLERİNE AİT BÖLÜMLERİN İPTALİ VE TESCİLİ İSTEMİ (1)

 • VERGİ KAYDINA DAYANARAK TESCİL İSTEME (3)

 • VERGİ KAYDINA DAYANILAMAMASI (1)

 • VERGİ KAYDINA VE KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ (2)

 • VERGİ KAYDINDA GÖSTERİLEN YOL SINIRI (1)

 • VERGİ KAYDINDAKİ METRUK İBARESİ (2)

 • VERGİ KAYDININ BAĞLAYICILIĞI (1)

 • VERGİ KAYDININ BULUNMADIĞI BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ VE PRİM BORCUNUN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • VERGİ KAYDININ DAVA KONUSU TAŞINMAZA UYMAMASI (1)

 • VERGİ KAYDININ DELİL NİTELİĞİ (6)

 • VERGİ KAYDININ DELİL TEŞKİL ETMESİ (1)

 • VERGİ KAYDININ GAYRİ SABİT HUDUTLU OLMASI (1)

 • VERGİ KAYDININ GEÇERLİ BİR MÜLKİYET BELGESİ OLMAMASI (1)

 • VERGİ KAYDININ HUKUKİ DEĞERİNİ YİTİRMESİ (1)

 • VERGİ KAYDININ KAPSAMININ BELİRLENMESİ (1)

 • VERGİ KAYDININ MİKTARIYLA GEÇERLİ OLMASI (1)

 • VERGİ KAYDININ MÜLKİYETE KARİNE TEŞKİL ETMESİ (1)

 • VERGİ KAYDININ NİTELİĞİ (3)

 • VERGİ KAYDININ SONA ERDİĞİ TARİH (1)

 • VERGİ KAYDININ SONA ERMESİ (1)

 • VERGİ KAYDININ TERKİNİ DAVASI (1)

 • VERGİ KAYDININ TESBİTİ (1)

 • VERGİ KAYDININ UYGULANIP UYGULANMADIĞININ TESPİTİ (1)

 • VERGİ KAYDININ ZİLYETLİKLE BİRLEŞMEMESİ (2)

 • VERGİ KAYDININ ZİLYETLİKLE BİRLEŞMESİ (1)

 • VERGİ KAYDININ ZİLYETLİKLE BİRLEŞMESİ HALİNDE DEĞER VERİLEN KAYIT NİTELİĞİNDE BULUNMASI (1)

 • VERGİ KAYIDI SINIRI (1)

 • VERGİ KAYIT FAZLASI (1)

 • VERGİ KAYIT FAZLASI OLARAK HAZİNE ADINA TESPİT (1)

 • VERGİ KAYIT MİKTARI (3)

 • VERGİ KAYITLARI (3)

 • VERGİ KAYITLARINA İTİBAR EDİLMEMESİ (1)

 • VERGİ KAYITLARININ DELİL NİTELİĞİ (1)

 • VERGİ KAYITLARININ GAYRİ SABİT HUDUTLU OLMASI (1)

 • VERGİ KAYITLARININ GÜNCELLENMESİ DOSYALARIN BİRLEŞMESİ VE EŞLENMESİ İŞLEMLERİ İÇİN HİZMET ALIMI İŞİNDE YÜKLENİCİYE ASGARİ ÜCRET FİYAT FARKININ FAZLA ÖDENDİĞİ (3)

 • VERGİ KAYITLARININ İÇERİĞİ (1)

 • VERGİ KAYITLARININ İNCELENMESİ (2)

 • VERGİ KAYITLARININ KADASTRO TESPİTİNDEKİ DURUMU (1)

 • VERGİ KAYITLARININ NİTELİĞİ (2)

 • VERGİ KAYITLARININ OLUŞTURULDUĞU TARİHİN TESPİTİ (1)

 • VERGİ KESENLERİN SORUMLULUĞU (7)

 • VERGİ KESİNTİSİ (1)

 • VERGİ KİMLİK NUMARASI (3)

 • VERGİ KİMLİK NUMARASI BULUNMAYAN ÇEKLER (1)

 • VERGİ KİMLİK NUMARASININ ÇEKLERE YAZILMAMASI (1)

 • VERGİ KİMLİK NUMARASININ SONRADAN TAMAMLANABİLMESİ (1)

 • VERGİ KİMLİK NUMARASININ TAKİP TALEBİ VE ÖDEME EMRİNE YAZILMAMASI (1)

 • VERGİ KİMLİK NUMARASININ TAKİP TALEBİNDE ASLİ UNSUR OLMAMASI (1)

 • VERGİ KİMLİK NUMARASININ TAKİP TALEBİNDE YAZILMAMIŞ OLMASI (1)

 • VERGİ KİMLİK NUMARASININ YAZILMASININ ZORUNLU UNSUR OLMAMASI (1)

 • VERGİ KONUSUNU TEŞKİL EDEN İŞLEMLER (1)

 • VERGİ LEVHASI (1)

 • VERGİ LEVHASI İBRAZININ YETLİ KANIT NİTELİĞİNE SAHİP OLMAMASI (1)

 • VERGİ LEVHASI TASDİK EDİLEN MÜKELLEF LİSTESİNİN VERGİ DAİRESİNE VERİLMEMESİ (1)

 • VERGİ LEVHASININ MALİ MÜŞAVİRCE TASDİKİ (1)

 • VERGİ MAHKEMELERİ (1)

 • VERGİ MAHKEMELERİNCE TAKDİR EDİLECEK AVUKATLIK ÜCRETİ (2)

 • VERGİ MAHKEMELERİNDE DAVA AÇILABİLMESİNİN KOŞULLARI (1)

 • VERGİ MAHKEMELERİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ (1)

 • VERGİ MAHKEMELERİNDE İSPAT YÜKÜ (1)

 • VERGİ MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ (6)

 • VERGİ MAHKEMESİ (1)

 • VERGİ MAHKEMESİ ISRAR KARARINDA DAYANAK ALINAN AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İPTAL EDİLDİĞİNDEN BU TARİFEYE GÖRE AVUKATLIK ÜCRETİNİN TAYİN EDİLMESİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU (1)

 • VERGİ MAHKEMESİ İLAMLARI KESİNLEŞMEDİKÇE TAKİP EDİLEMEMESİ (1)

 • VERGİ MAHKEMESİ İLAMLARININ TAKİBİ (1)

 • VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ (4)

 • VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMAYA YETKİLİ OLANLAR (12)

 • VERGİ MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI (11)

 • VERGİ MAHKEMESİNİN GÖREVİ (2)

 • VERGİ MAHKEMESİNİN İDARİ YARGI YETKİSİ HUKUKA UYGUNLUK DENETİMİYLE SINIRLANDIRILMASI (1)

 • VERGİ MAHKEMESİNİN KARARININ DAVACININ KANUNİ TEMSİLCİLİĞİNİ YAPTIĞI ŞİRKETİN ÖDENMEYEN VERGİ BORÇLARINDAN SORUMLU OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEREK BOZULMASI İSTEMİ (1)

 • VERGİ MAHKEMESİNİN KARARININ İTHALE KONU EŞYA NEDENİYLE MÜNFESİH İTHALATÇI ŞİRKETTEN TAHSİL EDİLEMEYEN VERGİLER (1)

 • VERGİ MAHKEMESİNİN KARARININ YASAL BİR DÜZENLEME YAPILINCAYA KADAR SÖZ KONUSU FONUN TAHSİLİNE DEVAM OLUNACAĞI İLERİ SÜRÜLEREK BOZULMASI İSTEMİ (1)

 • VERGİ MAHKEMESİNİN SATIŞ KARARININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN KARARI (1)

 • VERGİ MAHREMİYETİ (2)

 • VERGİ MATRAHINA GİREN KIYMETİN KONTROLÜ (1)

 • VERGİ MATRAHININ TESPİTİ (3)

 • VERGİ MEVZUUNDA HATA (1)

 • VERGİ MİKTAR FAZLASI (1)

 • VERGİ MİKTARI (1)

 • VERGİ MUAFİYETİ (3)

 • VERGİ MUAFİYETİ KANUNUNUN İHLALİ (1)

 • VERGİ MUAFİYETİ TANINMIŞ VAKIF (1)

 • VERGİ MUAFİYETİ TANINMIŞ VAKIFLAR (1)

 • VERGİ MUAFİYETİ TESPİTİ (1)

 • VERGİ MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLME (1)

 • VERGİ MUAFİYETİNDEN YARARLANMA (1)

 • VERGİ MUAFİYETİNE TABİ KAMU KURUMLARI (1)

 • VERGİ MUAFİYETİNİN KALDIRILMASI (1)

 • VERGİ MUAFLIĞI (1)

 • VERGİ MUAFLIK VE İSTİSNA HÜKÜMLERİ (1)

 • VERGİ MUAMELELERİNDE KANUNİ VE İDARİ SÜRELER (1)

 • VERGİ MUAMELELERİNDE SÜRELERİN HESAPLANMASI (1)

 • VERGİ MÜKELLEFİ (2)

 • VERGİ MÜKELLEFİ OLMA ŞARTI (1)

 • VERGİ MÜKELLEFİ OLMASI ŞARTI (1)

 • VERGİ MÜKELLEFİNİN TESPİTİ (2)

 • VERGİ MÜKELLEFİYET TESİSİ (1)

 • VERGİ MÜKELLEFİYETİ (2)

 • VERGİ MÜKELLEFİYETİNİN BULUNMAMASI (1)

 • VERGİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEYECEKLERİ FON PAYI (1)

 • VERGİ ORANININ ARTIRILMASI (1)

 • VERGİ ORANININ DÜZELTİLMESİ (1)

 • VERGİ ORANLARININ YANLIŞ UYGULANMASI (1)

 • VERGİ ÖDEME ŞEKİLLERİ (1)

 • VERGİ ÖDEME ZAMANI VE ÖNCE ÖDEME (4)

 • VERGİ ÖDEMEDEN İHRACAAT YAPILMASI (1)

 • VERGİ ÖDEVİ (6)

 • VERGİ ÖDEVİNİ YERİNE GETİRMEYEN KANUNİ TEMSİLCİLERİN TAKİP EDİLMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • VERGİ ÖDEVLERİNDE MÜCBİR SEBEP (1)

 • VERGİ ÖZEL ÖDEME ZAMANLARI (3)

 • VERGİ PARA CEZASI (1)

 • VERGİ SORUMLULUĞU (4)

 • VERGİ SORUMLULUĞUNDA MÜCBİR SEBEPLER (1)

 • VERGİ SORUMLUSU (4)

 • VERGİ SORUŞTURMASI (1)

 • VERGİ SUÇU (3)

 • VERGİ TAHAKKUKU (1)

 • VERGİ TAHAKKUKU VAKİ İTİRAZ (1)

 • VERGİ TAHAKKUKUNUN KESİNLEŞMESİ (1)

 • VERGİ TARHI (1)

 • VERGİ TARHİYATI (3)

 • VERGİ TARHİYATININ TERKİNİ (1)

 • VERGİ TEBLİGATI (1)

 • VERGİ TECİL VE TAKSİTLENDİRMEDEN YARARLANABİLME (1)

 • VERGİ TEKNİĞİ RAPORU EKLERİ VE MATRAHIN HESAPLANIŞ BİÇİMİNE İLİŞKİN TABLOLARIN DAVACIYA TEBLİĞ EDİLMEMESİ (1)

 • VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN İPTALİ (1)

 • VERGİ TEVFİKATI (7)

 • VERGİ TEVKİFATI (57)

 • VERGİ TEVKİFATINDA FAZLA KESİNTİ (1)

 • VERGİ TEVKİFATINDA UYULACAK ESASLAR (1)

 • VERGİ TEVKİFATINDA ZAMANAŞIMI (1)

 • VERGİ TEVKİFATININ ERTELENMESİ (1)

 • VERGİ TEVKİFATININ GÖSTERİLMESİ (1)

 • VERGİ TEVKİFATININ MAHSUBU (3)

 • VERGİ TEVKİFATININ YAPILMAMASI (1)

 • VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ'NİNDE YER ALAN HUKUKA AYKIRILIK (1)

 • VERGİ USUL KANUNU KAPSAMINDA İSPAT YÜKÜ (1)

 • VERGİ USUL KANUNU’NA AYKIRILIK SUÇU (1)

 • VERGİ USUL KANUNU’NA MUHALEFET SUÇU (7)

 • VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRI DAVRANIŞ (45)

 • VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRILIK (4)

 • VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRILIK SUÇU (1)

 • VERGİ USUL KANUNU'NA AYKIRILIK SUÇU (2)

 • VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET (12)

 • VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET EDİLDİĞİ (1)

 • VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET ETMEK (1)

 • VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET SUÇU (18)

 • VERGİ USUL YASASINA MUHALEFET ETMEK (1)

 • VERGİ USUL YASASINA MUHALEFET SUÇU (9)

 • VERGİ USÜL KANUNU UYARINCA TEKERRÜR (1)

 • VERGİ UYGULANMASINDA YETKİ (4)

 • VERGİ UYUŞMAZLIĞI (1)

 • VERGİ UYUŞMAZLIĞINA İLİŞKİN OLMAYAN KONULARDA, VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ HASIM KONUMUNDA BULUNAMAYACAĞI (1)

 • VERGİ UYUŞMAZLIKLARI (1)

 • VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA YETKİ (4)

 • VERGİ VE BENZERİ MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN YASA İLE DÜZENLENMESİ ZORUNLULUĞU (1)

 • VERGİ VE BORÇ VE CEZALARIYLA İLİŞİK KESME BELGESİ (1)

 • VERGİ VE CEZA İÇİN UZLAŞMA (1)

 • VERGİ VE CEZA İHBARNAMELERİNDEN SONRA UZLAŞMA (1)

 • VERGİ VE CEZA İHBARNAMELERİNİ TEBLİĞ ETME YETKİSİ (1)

 • VERGİ VE CEZA İHBARNAMELERİNİN YETKİSİZ KİŞİYE TEBLİĞİ (1)

 • VERGİ VE CEZA İHBARNAMESİ (2)

 • VERGİ VE CEZA İHBARNAMESİNE KARŞI DAVA (1)

 • VERGİ VE CEZA İHBARNAMESİNE KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ (1)

 • VERGİ VE CEZA İHBARNAMESİNİN USULSÜZLÜĞÜ (1)

 • VERGİ VE CEZADA SORUMLULUK (5)

 • VERGİ VE CEZANIN BELİRLİLİĞİ AMACI (1)

 • VERGİ VE CEZANIN KALDIRILMASI (2)

 • VERGİ VE CEZAYA İLİŞKİN İHBARNAME TEBLİĞİNİN DAVACININ DURUMUNDA BİR DEĞİŞİKLİK YARATMAYACAĞI (1)

 • VERGİ VE FON PAYININ İADESİ (1)

 • VERGİ VE HARÇTAN MUAFİYET (1)

 • VERGİ VE HESAP HATALARI (6)

 • VERGİ VE HESAP HATASI (2)

 • VERGİ VE MATRAH HATALARININ TESPİTİ (1)

 • VERGİ VE RESİMLERİ ÖDENMEDEN YURT DIŞINA ÇIKIŞ (1)

 • VERGİ VE TADİLAT KOMİSYONU (1)

 • VERGİ VE VERGİ CEZASI SALINMASI NEDENİYLE KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK VE MÜLKİYET HAKLARININ İHLAL EDİLMESİ (1)

 • VERGİ YARGISI HARÇLARI (5)

 • VERGİ YARGISI HARÇLARINDAN MUAF OLMA (2)

 • VERGİ YASALARININ UYGULANMASI VE İSPATI (1)

 • VERGİ YASASINA MUHALEFET (1)

 • VERGİ YASASINDA DÜZENLENEN KONULAR (1)

 • VERGİ YOKLAMA MÜKELLEFİ (1)

 • VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (2)

 • VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN TESPİTİ (1)

 • VERGİ YÜKÜMLÜSÜ OLMA (1)

 • VERGİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ (1)

 • VERGİ ZIYAI CEZALI KURUMLAR VERGİSİ (1)

 • VERGİ ZIYAI CEZASI (6)

 • VERGİ ZIYAI CEZASI KESİLMESİ (1)

 • VERGİ ZIYAI CEZASINA İLİĞŞKİN İŞLEMİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • VERGİ ZIYAI SUÇU (3)

 • VERGİ ZIYAINA SEBEBİYET VERME (1)

 • VERGİ ZİAYI (1)

 • VERGİ ZİAYI CEZASI KESİLMESİ İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİ (1)

 • VERGİ ZİYAI (18)

 • VERGİ ZİYAI CEZALI DAMGA VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • VERGİ ZİYAI CEZALI GEÇİCİ VERGİNİN MATRAHI (1)

 • VERGİ ZİYAI CEZALI GELİR VERGİSİ VE FON PAYININ İPTALİ TALEBİ (1)

 • VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİ (1)

 • VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİ GECİKME FAİZİ VE YARGI HARCI BORÇLARININ TAHSİLİ AMACIYLA ADINA DÜZENLENEN ÖDEME EMİRLERİ (1)

 • VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİ İLE AYNI YIL İÇİN KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİ TARHİYATI (1)

 • VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİ VE HESAPLANAN GECİKME FAİZİNİN TAHSİLİ AMACIYLA DÜZENLENEN ÖDEME EMİRLERİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI (2)

 • VERGİ ZİYAI CEZALI KATMA DEĞER VERGİSİNİN TERKİNİ (5)

 • VERGİ ZİYAI CEZALI KDV’NİN KALDIRILMASI (1)

 • VERGİ ZİYAI CEZALI KURUMLAR VERGİSİ (4)

 • VERGİ ZİYAI CEZALI KURUMLAR VERGİSİ VE FON PAYI TARHİYATI (1)

 • VERGİ ZİYAI CEZALI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ (1)

 • VERGİ ZİYAI CEZALI TAPU HARCININ KALDIRILMASI DAVASI (1)

 • VERGİ ZİYAI CEZALI TRAFİK HARCININ TERKİNİ DAVASI (1)

 • VERGİ ZİYAI CEZASI (46)

 • VERGİ ZİYAI CEZASI İÇİN HESAPLANAN GECİKME FAİZİNİN KALDIRILMASI TALEBİ (1)

 • VERGİ ZİYAI CEZASI İLE GECİKME FAİZİNİN TAHSİLİ (1)

 • VERGİ ZİYAI CEZASINI KALDIRAN VERGİ MAHKEMESİ ISRAR KARARININ DAVALI İDARE TARAFINDAN TEMYİZ EDİLDİĞİ (1)

 • VERGİ ZİYAI CEZASININ HESAPLANMASI (2)

 • VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI TALEBİ (2)

 • VERGİ ZİYAI KAZANCI (1)

 • VERGİ ZİYAI SUÇU (3)

 • VERGİ ZİYAI SUÇUNUN UNSURLARI (1)

 • VERGİ ZİYAINA NEDEN OLMAK (3)

 • VERGİ ZİYAINA SEBEBİYET VERME (1)

 • VERGİ ZİYAINA SEBEBİYET VERMEK (3)

 • VERGİ ZİYAINA SEBEP OLMAK (2)

 • VERGİ ZİYANINA SEBEBİYET VERME (1)

 • VERGİ, HARÇ VE PRİMLERİN ÖDENMESİ (1)

 • VERGİ, MESLEK KURULUŞU VEYA SİCİL MEMURLUĞU KAYITLARI (1)

 • VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI BELGESİNİN İPTALİ (1)

 • VERGİ, RESİM, HARÇ VE BENZERİ MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER (1)

 • VERGİ, RESİM, HARÇ VE MASRAFLARIN FON ALACAĞINDAN MAHSUP EDİLEMEMESİ (1)

 • VERGİDE DELİL (1)

 • VERGİDE DÜZELTME İSTEMİNİN REDDİ (1)

 • VERGİDE DÜZELTME TALEBİ (1)

 • VERGİDE DÜZELTME VE ŞİKAYET YOLU (1)

 • VERGİDE EŞİTLİK İLKESİ (2)

 • VERGİDE FON UYUŞMAZLIĞI (1)

 • VERGİDE GECİKME FAİZİ HESAPLANMASI (1)

 • VERGİDE GENELLİK İLKESİ (1)

 • VERGİDE HESAP HATASI (3)

 • VERGİDE İNDİRİLİCEK GİDERLER (1)

 • VERGİDE İSPAT KÜLFETİ (1)

 • VERGİDE KANUNİ TEMSİLCİNİN SORUMLULUĞU (13)

 • VERGİDE ÖDEME ZAMANI VE ÖNCE ÖDEME (2)

 • VERGİDE ÖZEL ÖDEME ZAMANLARI (16)

 • VERGİDE PİŞMANLIK (1)

 • VERGİDE PİŞMANLIK DİLEKÇESİ (1)

 • VERGİDE PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN YARARLANABİLME (2)

 • VERGİDE PİŞMANLIKTAN YARARLANABİLME (2)

 • VERGİDE SÜRELERİN HESAPLANMASI (2)

 • VERGİDE TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA (1)

 • VERGİDE TARHİYATTAN ÖNCE UZLAŞMA (1)

 • VERGİDE UZALAŞMA (1)

 • VERGİDE UZLAŞMA (6)

 • VERGİDE YOKLAMA VE İNCELEME (1)

 • VERGİDE ZAMANAŞIMI (2)

 • VERGİDE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ (1)

 • VERGİDE ZORLAYICI NEDEN (1)

 • VERGİDEN İNDİRİLECEK GİDERLER (3)

 • VERGİDEN İSTİSNA TUTULAN KAZANÇLAR (1)

 • VERGİDEN MAHSUP İSTEMLİ DÜZELTME TALEBİ (1)

 • VERGİDEN MUAF VAKIFLAR KAPSAM DIŞI TUTULMAMASI (1)

 • VERGİDEN MÜSTESNA TUTULACAK KAZANÇ (1)

 • VERGİDEN MÜSTESNA TUTULAN TAZMİNATLAR (3)

 • VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ (1)

 • VERGİLEME ÖLÇÜLERİ (3)

 • VERGİLEME ÖLÇÜMÜ (1)

 • VERGİLENDİRİLMEYECEK DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI (1)

 • VERGİLENDİRİLMEYECEK DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI (5)

 • VERGİLENDİRİLMEYEN YATIRIM İNDİRİMİ (1)

 • VERGİLENDİRME DÖNEMİ (1)

 • VERGİLENDİRME HATALARI (12)

 • VERGİLENDİRME HATASI (7)

 • VERGİLENDİRME İŞLEMİNİN İPTALİ (2)

 • VERGİLENDİRME YÖNÜNDEN SÜRE (1)

 • VERGİLENDİRMEDE GAYRİMENKULLERİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇ DEĞERLENDİRMESİNDE TİCARİ KAZANÇ NİTELEMESİ (1)

 • VERGİLENDİRMEDE HATA (1)

 • VERGİLENDİRMENİN GENEL İLKELERİ (1)

 • VERGİLENDİRMENİN LEHE KALAN PARADAN YAPILMASI GEREĞİ (1)

 • VERGİLENDİRMEYE KARŞI AÇILAN DAVA (1)

 • VERGİLERİN İADESİ İSTEMİ (1)

 • VERGİLERİN KAYITLARININ GÜNCELLENMESİ DOSYALARIN BİRLEŞMESİ VE EŞLENMESİ İŞLEMLERİ İÇİN HİZMET ALIMI İŞİNDE YÜKLENİCİYE ASGARİ ÜCRET FİYAT FARKININ FAZLA ÖDENDİĞİ (2)

 • VERGİLERİN KİRA PARASINDAN DÜŞÜLMESİ (1)

 • VERGİLERİN ÖDEME SÜRESİ İÇERİSİNDE ÖDENMEMESİ (1)

 • VERGİLERİN TAHAKKUK VE TAHSİLİ (1)

 • VERGİLERİN TEMİNATININ EKSİK BEYAN EDİLMESİ (1)

 • VERGİLERİN VADESİNDE ÖDENMEMESİ (1)

 • VERGİLERİN YÜKÜMLÜLERE İADESİ (2)

 • VERGİNİN DAYANAĞI TARİFENİN İPTALİ (1)

 • VERGİNİN DÜZELTİLMESİ (2)

 • VERGİNİN DÜZELTME YOLUYLA İADESİ (1)

 • VERGİNİN ERTELENMESİ (1)

 • VERGİNİN GENELLİĞİ İLKESİ (1)

 • VERGİNİN İKMALEN TARH EDİLEMEMESİ (1)

 • VERGİNİN İLK TAKSİDİNİN ERTELENMESİ (1)

 • VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN İŞLEMLER (2)

 • VERGİNİN MALİ GÜCE GÖRE ALINMASI İLKESİ (1)

 • VERGİNİN MATRAHI VE İLK TARHİYAT (3)

 • VERGİNİN NİSPETİ (1)

 • VERGİNİN ÖDENMESİ (1)

 • VERGİNİN ÖZEL ÖDEME ZAMANLARI (4)

 • VERGİNİN TANIMI (1)

 • VERGİNİN TARH VE TAHAKKUKU (4)

 • VERGİNİN TARH, TEBLİĞ VE ÖDENMESİ (1)

 • VERGİNİN TARHI (1)

 • VERGİNİN TEMİNATA BAĞLANMASI İŞLEMİ (1)

 • VERGİNİN TERKİNİ İSTEMİNİN REDDİ (1)

 • VERGİNİN UÇ KATI TUTARINDA KESİLEN VERGİ ZİYAI CEZASININ KALDIRILMASI İSTEMİYLE AÇILAN DAVA (2)

 • VERGİNİN VADESİNDE ÖDENMEMESİ (1)

 • VERGİNİN YASALLIĞI (1)

 • VERGİNİN YASALLIĞI İLKESİ (20)

 • VERGİNİN YASALLIĞI İLKESİNE AYKIRILIK (1)

 • VERGİNİN YURT İÇİNDEKİ MUHATAP TARAFINDAN TÜRKİYEDE İKAMETGAHI İŞYERİ KANUNİ MERKEZİ VE İŞ MERKEZİ BULUNMAYAN YÜKLENİCİYE ÖDENDİĞİ (1)

 • VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ NEDENİYLE KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI (1)

 • VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜĞÜN SONA ERMESİ (1)

 • VERGİSİ HESAPLANMADAN SATILAN MALLAR (1)

 • VERGİSİ MATRAHININ TESPİTİ (1)

 • VERGİYE İLİŞKİN EVRAKLARDA TEBLİGAT USULÜ (1)

 • VERGİYE TABİ OLMAYAN İŞLEMLERE İLİŞKİN FATURALARDA VERGİ GÖSTERİLMESİ (1)

 • VERGİYE TABİ OLMAYI GEREKTİREN HALLER (1)

 • VERGİYİ DOĞURAN OLAY (10)

 • VERGİYİ DOĞURAN OLAY HİZMETİN İFASI ANIDIR (1)

 • VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN BELGELENDİRİLMESİ (3)

 • VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN HİZMETİN YAPILMASI ANINDA MEYDANA GELMESİ (1)

 • VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN MEYDANA GELMESİ (4)

 • VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN MEYDANA GELMESİNİN SÜRÜCÜ BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE BAĞLI OLMASI (1)

 • VERİ CETVELİNİN GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNDEN GETİRTİLİP BİLİRKİŞİ KURULU RAPORUNUN DENETLENMEMESİ (1)

 • VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ (1)

 • VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ KADROSUNDA GÖREV YAPAN DAVACININ ADANA İLİ CEYHAN TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE ATANMASINA İLİŞKİN DAVALI İDARE İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • VERİ YAYIN SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİ (1)

 • VERİCİ İSTASYONU KURMAK (2)

 • VERİCİ VE VERİCİ-ALICI TELSİZ (2)

 • VERİLECEK SÜRE ZARFINDA ŞİRKETİN DURUMUNU YASAL GEREKLERE UYGUN HALE GETİREMEMESİ HALİNDE ŞİRKETİN FESHİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • VERİLEMEMESİ (2)

 • VERİLEN BİLİRKİŞİ RAPORLARI ÇELİŞKİLİ İSE MAHKEME BİLİRKİŞİDEN AÇIKLAMA YA DA EK RAPOR İSTEYEBİLECEKTİR (1)

 • VERİLEN CEZANIN FİİLLE ORANTILI OLMASI (4)

 • VERİLEN CEZANIN, SEÇENEK YAPTIRIMA ÇEVRİLMESİ ZORUNLULUĞUNUN GÖZETİLMEMESİ (1)

 • VERİLEN ÇEKİN MALIN AYIPLI ÇIKMASI NEDENİYLE BEDELSİZ KALDIĞINDAN ÇEK NEDENİYLE BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ İLE UĞRADIĞI ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ (1)

 • VERİLEN HÜKMÜ DÜŞEREN YENİ BİR KARAR VERİLMESİ (1)

 • VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ HUKUKA AYKIRI OLDUĞU İDDİASIYLA İPTALİ İSTEMİ (1)

 • VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ (1)

 • VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ MÜHÜRLEME TARİHİNDE İSTASYONDA FİİLEN AKARYAKIT SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLMEDİĞİ ONARIM SEBEBİYLE KAPALI OLDUĞU İSTASYONDA FAALİYET OLMADIĞI İLERİ SÜRÜLEREK İPTALİ İSTEMİ (1)

 • VERİLEN İHTİYATİ HACİZ KARARI, HAKEM VEYA HAKEM KURULU KARARININ İCRA EDİLEBİLİR HALE GELMESİYLE YA DA DAVANIN HAKEM VEYA HAKEM KURULU TARAFINDAN REDDEDİLMESİ HALİNDE KENDİLİĞİNDEN ORTADAN KALKAR (1)

 • VERİLEN İKRAMİYELERİN YANLIŞ HESAPLANMASI NEDENİYLE TAZMİN HÜKMÜ (1)

 • VERİLEN KARARIN AYNI TAKİP DOSAYSINDA TAKİBE KONULMASI (1)

 • VERİLEN KARARIN GÖREVSİZ MAHKEMEDE OLUŞMASI (1)

 • VERİLEN KARARIN TEMYİZ SÜRESİNİN TEBLİĞDEN İTİBAREN BAŞLAMASI (2)

 • VERİLEN KESİN SÜRE İÇİNDE HARÇ VE GİDERLER TAMAMLANMADIĞI TAKDİRDE MAHKEME KARARININ TEMYİZ EDİLMEMİŞ SAYILACAĞI (1)

 • VERİLEN KESİN SÜRENİN HAK DÜŞÜMÜNE SEBEP OLMASI (1)

 • VERİLEN KINAMA CEZASININ DERNEK KURMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İHLAL ETTİĞİ (1)

 • VERİLEN MENFİ TESPİT BELGESİNİN REKABET KURULU TARAFINDAN GERİ ALINMASI (1)

 • VERİLEN ÖDENEKLERDEN BAZI AYLARDA GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILMAMASI SONUCU ALEYHİNE ALINAN TAZMİN KARARI (1)

 • VERİLEN PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN KABAHATLER KANUNU KAPSAMINDA ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ (1)

 • VERİLEN PARA CEZASININ VE ARACIN TRAFİKTEN MEN EDİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN İPTAL EDİLMESİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ (3)

 • VERİLEN PETROL LİSANSININ İPTALİ (1)

 • VERİLEN SÜRE İÇERİSİNDE DELİLLERİN BİLDİRİLMEMESİ (1)

 • VERİLEN SÜRE İÇİNDE KEŞİF AVANSININ YATIRILMAMASI (1)

 • VERİLEN SÜREYE YAPILARIN YIKTIRILMASINA VE FENNİ MESUL OLAN DAVACIYA PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARININ İPTALİ İSTEMİ (1)

 • VERİLEN TAZMİN HÜKMÜNDE DİLEKÇİNİN SORUMLULUĞA İŞTİRAKİ BULUNMAMAKTADIR (1)

 • VERİLEN TEDBİR KARARININ UYGULANMAMASI SEBEBİYLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI (1)

 • VERİLEN TEDBİRE MUHALEFET (1)

 • VERİLEN TEVBİH CEZASINA DAİR İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • VERİLEN UZAKLAŞTIRMA CEZASININ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE YER ALMAMASI (1)

 • VERİLEN VEKALETNAMEYE DAYALI OLARAK YAPILAN HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • VERİLEN YETKİNİN KÖTÜYE KULLANILARAK MÜVEKKİLİNE AİT MALLAR ÜZERİNDE HACİZ TALEP EDİLDİĞİNİ BELİRTEREK MÜVEKKİLİNİN DAVALILARA BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ (1)

 • VERİLEN YETKİYE DAYANILARAK DÜZELTME TALEBİNDE BULUNULMASI (1)

 • VERİLENİN İADESİ TALEBİ (1)

 • VERİLENLERİN İADESİ (1)

 • VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME (16)

 • VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME SUÇUNUN, ŞİKAYETE TABİ OLMADIĞI HK (1)

 • VERİLERİN SİLİNMESİ SURETİYLE İŞVERENİ ZARARA UĞRATMAYI AMAÇLADIĞI (1)

 • VERİLMEMESİ (1)

 • VERİLMESİ (1)

 • VERİLMESİ GEREKEN DAİRELERİN TESPİTİ DAİRE OLARAK VERİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL İSE DEĞER OLARAK TESPİTİ VE TAZMİNİ İSTEMİ (1)

 • VERİM MİKTARLARININ GEÇMİŞ YILLARA ORANLA BİR YILDA BU DENLİ DEĞİŞİP AZALMIŞ OLMASININ OLAĞAN KABULÜ MÜMKÜN DEĞİLDİR (2)

 • VERİM MİKTARLARININ KENDİ İÇİNDE FARKLI DEĞERLER İÇERMESİ (1)

 • VERİMLİLİĞİ TEŞVİK PRİMİ (1)

 • VESAİK MUKABİLİ SATIŞ (1)

 • VESAİK MUKABİLİ TESLİM ŞARTIYLA DÜZENLENEN TAŞIMA SÖZLEŞMESİ (1)

 • VESAYET (24)

 • VESAYET ALTINA ALINACAK KİŞİNİN DİNLENMESİ (1)

 • VESAYET ALTINA ALINAN BORÇLU (1)

 • VESAYET ALTINA ALINAN KISITLI (1)

 • VESAYET ALTINA ALINAN ŞAHIS ALEYHİNE AÇILAN DAVA (1)

 • VESAYET ALTINA ALINMA (21)

 • VESAYET ALTINA ALINMA İLE İLGİLİ RAPOR (2)

 • VESAYET ALTINA ALINMA KARARI (1)

 • VESAYET ALTINA ALINMADA USUL (60)

 • VESAYET ALTINA ALINMANIN GEREKİP GEREKMEDİĞİ (4)

 • VESAYET ALTINA ALINMANIN GEREKİP GEREKMEMESİ (1)

 • VESAYET ALTINA ALINMASI İSTEMİ (1)

 • VESAYET ALTINA ALMA (3)

 • VESAYET ALTINDA BULUNAN KİŞİ (2)

 • VESAYET ALTINDA BULUNAN KİŞİNİN DAVADA TEMSİLİ (2)

 • VESAYET ALTINDA İKEN YAPILAN KEFALET AKDİ (1)

 • VESAYET ALTINDA OLMA (1)

 • VESAYET ALTINDAKİ ÇOCUK (1)

 • VESAYET ALTINDAKİ EŞ (1)

 • VESAYET ALTINDAKİ KİMSENİN İKAMETGAHI (2)

 • VESAYET ALTINDAKİ KİŞİ (2)

 • VESAYET ALTINDAKİ KİŞİ ADINA DAVA AÇMA (2)

 • VESAYET ALTINDAKİ KİŞİ ADINA KEFİL OLMAK VAKIF KURMAK VE ÖNEMLİ BAĞIŞLARDA BULUNMANIN YASAK OLDUĞU (1)

 • VESAYET ALTINDAKİ KİŞİ ADINA YAPILMASI YASAK İŞLEMLER (2)

 • VESAYET ALTINDAKİ KİŞİLER (1)

 • VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN ALACAĞI (37)

 • VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN BOŞANMASI (1)

 • VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN DAVA AÇMASI (1)

 • VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN FİİL EHLİYETİNE HAİZ OLDUĞU HUSUSUNDA DİĞER TARAFI YANILTMIŞ OLMASI HALİNDE ONUN BU YÜZDEN UĞRADIĞI ZARARDAN SORUMLU OLACAĞI (1)

 • VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI (1)

 • VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN MESLEK VEYA SANATININ YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLULUĞU (3)

 • VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN SERBEST MALLARI (1)

 • VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN ŞİKAYET VE İTİRAZI (4)

 • VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN ŞİKAYET VE İTİRAZI VASİNİN ATANMA USULÜ (1)

 • VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN TAŞINMAZININ SATIMI (2)

 • VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN TAŞINMAZLARININ SATILMASI (6)

 • VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN VASİNİN RIZASI İLE YAPABİLECEĞİ İŞLER (3)

 • VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN YERLEŞİM YERİNİN DEĞİŞMESİ (10)

 • VESAYET ALTINDAKİ KİŞİYE HUSUMET YÖNELTİLMESİ (1)

 • VESAYET ALTINDAKİ KİŞİYE YAPILAN TEBLİGAT (1)

 • VESAYET DAİRELERİ (3)

 • VESAYET DAVASI (4)

 • VESAYET DAVASINDA YETKİ (1)

 • VESAYET GÖREVİNİN YERİNE GETİRİLMESİ (1)

 • VESAYET HAKKINDAKİ HÜKÜMLER KAMU DÜZENİNE İLİŞKİNDİR (1)

 • VESAYET HALİNİN DEVAM ETMESİ (1)

 • VESAYET HUKUKU KAPSAMINA GİREN UYUŞMAZLIKLAR (1)

 • VESAYET HÜKÜMLERİNE TABİ OLMASI (2)

 • VESAYET İLİŞKİN DAVALAR (1)

 • VESAYET İŞLERİ (2)

 • VESAYET İŞLERİNDE YETKİ (4)

 • VESAYET İŞLERİNDE YETKİ KÜÇÜĞÜN VEYA KISITLININ YERLEŞİM YERİNDEKİ VESAYET DAİRELERİNE AİTTİR (1)

 • VESAYET İŞLERİNDE YETKİLİ MAHKEME (2)

 • VESAYET İŞLERİNDE YETKİLİ MAHKEMENİN KISITLININ YERLEŞİM YERİ MAHKEMESİ OLDUĞU (1)

 • VESAYET İŞLERİNDE YETKİLİ VESAYET DAİRESİ (24)

 • VESAYET KARARI (1)

 • VESAYET KARARINI VERECEK MAKAM (1)

 • VESAYET KARARININ KALDIRILMASI (1)

 • VESAYET KARARININ KALDIRILMASINDA GÖREVLİ MAHKEME (1)

 • VESAYET MAKAMI (23)

 • VESAYET MAKAMI KARARI (1)

 • VESAYET MAKAMI KARARINA KARŞI İTİRAZ (3)

 • VESAYET MAKAMI TARAFINDAN BİRDEN ÇOK VASİ TAYİNİ (1)

 • VESAYET MAKAMIDAN İZİN ALINMASI GEREĞİ (1)

 • VESAYET MAKAMINA HESAP VERME (1)

 • VESAYET MAKAMINA İHBAR (1)

 • VESAYET MAKAMINA KARŞI İTİRAZ ETME (1)

 • VESAYET MAKAMINCA GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ (1)

 • VESAYET MAKAMINDA İNCELEME (1)

 • VESAYET MAKAMINDAN HUSUMET İZNİ ALINMASI GEREĞİ (4)

 • VESAYET MAKAMINDAN HUSUMETE İZİN ALINMASI GEREKTİĞİ (1)

 • VESAYET MAKAMINDAN İZİN (1)

 • VESAYET MAKAMINDAN İZİN ALINMASI (5)

 • VESAYET MAKAMINDAN İZİN ALINMASI GEREĞİ (1)

 • VESAYET MAKAMINDAN İZİN ALINMASI GEREKİR (1)

 • VESAYET MAKAMINDAN İZİN ALMA ZORUNLULUĞU (1)

 • VESAYET MAKAMINDAN SONRA DENETİM MAKAMINCA KARAR VERİLMESİ (1)

 • VESAYET MAKAMININ GÖREVİ (2)

 • VESAYET MAKAMININ İZİN KARARININ TEMYİZİ (1)

 • VESAYET MAKAMININ İZNİ (16)

 • VESAYET MAKAMININ İZNİ ALINMADAN YAPILAN İŞLERİN GEÇERLİLİĞİ (1)

 • VESAYET MAKAMININ İZNİ GEREĞİ (1)

 • VESAYET MAKAMININ İZNİ OLMADIKÇA VESAYET ALTINDAKİ KİŞİ YERLEŞİM YERİNİ DEĞİŞTİREMEZ (1)

 • VESAYET MAKAMININ İZNİNDEN SONRA DENETİM MAKAMININ İZNİNİ GEREKTİREN HALLER (4)

 • VESAYET MAKAMININ İZNİNİ GEREKTİREN HALLER (100)

 • VESAYET MAKAMININ İZNİNİN ALINMASI GEREĞİ (2)

 • VESAYET MAKAMININ İZNİNİN DAVADA SORULMAMASI (1)

 • VESAYET MAKAMININ KARARI (2)

 • VESAYET MAKAMININ KARARLARINA KARŞI İTİRAZ (9)

 • VESAYET MAKAMININ KARARLARINA KARŞI İTİRAZ SÜRESİ (1)

 • VESAYET MAKAMININ RAPOR VE HESAPLARININ İNCELENMESİ (2)

 • VESAYET MAKAMININ SULH HUKUK MAHKEMESİ OLMASI (1)

 • VESAYET MAKAMININ YETKİLİ OLMASI (1)

 • VESAYET ORGANININ ÖZEN YÜKÜMÜ (5)

 • VESAYET ORGANLARI (8)

 • VESAYET TALEBİ (1)

 • VESAYET UZUVLARI (1)

 • VESAYET VE KAYYIMLIK YETKİLERİ İLE İLGİLİ HAK YOKSUNLUĞUNUN KOŞULLU SALIVERMEYE KADAR UYGULANACAĞI (1)

 • VESAYET VEYA KAYYIMLIĞA AİT HİZMETTE BULUNMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA GÜVENLİK TEDBİRİ (1)

 • VESAYET YETKİSİNİN SINIRLARI (1)

 • VESAYETE İLİŞKİN DAVA VE İŞLER (1)

 • VESAYETE İLİŞKİN DAVA VE İŞLERDE YETKİ (1)

 • VESAYETE İLİŞKİN DAVALAR (1)

 • VESAYETE İLİŞKİN DAVALARIN KAMU DÜZENİNDEN OLMASI (3)

 • VESAYETE İLİŞKİN HÜKÜMLER KAMU DÜZENİNE İLİŞKİNDİR (1)

 • VESAYETE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN KAMU DÜZENİNDEN OLDUĞU (1)

 • VESAYETE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI (2)

 • VESAYETİ GEREKTİREN HÂL (2)

 • VESAYETİ GEREKTİREN HALLER (4)

 • VESAYETİ GEREKTİREN HALLERDEN AKIL HASTALIĞI VEYA AKIL ZAYIFLIĞI (82)

 • VESAYETİ GEREKTİREN HALLERDEN KÜÇÜKLÜK (20)

 • VESAYETİ GEREKTİREN HALLERDEN ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZA (24)

 • VESAYETİ GEREKTİREN HALLERDEN SAVURGANLIK ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI, KÖTÜ YAŞAMA TARZI, KÖTÜ YÖNETİM (1)

 • VESAYETİ GEREKTİREN HALLERDEN SAVURGANLIK, ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI, KÖTÜ YAŞAMA TARZI, KÖTÜ YÖNETİM (25)

 • VESAYETİ MÜSTELZİM HALLER (1)

 • VESAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ (1)

 • VESAYETİN İDARESİ (1)

 • VESAYETİN KALDIRILMASI (7)

 • VESAYETİN KALDIRILMASI İSTEMİ (2)

 • VESAYETİN KALDIRILMASI TALEBİ (2)

 • VESAYETİN KALDIRILMASI TALEBİNİN DURUŞMASIZ İNCELENMESİ (1)

 • VESAYETİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ (2)

 • VESAYETİN ORTADAN KALKMASI (1)

 • VESAYETİN REF'İ ŞARTLARI (1)

 • VESAYETİN SONA ERMESİ (28)

 • VESAYETİN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ KARARLARIN BELİRTİLEN NİTELİKLERİ İTİBARİYLE (İLÂM VASFI TAŞIMADIKLARINDAN) TANINMASI DA MÜMKÜN DEĞİLDİR (1)

 • VESAYETİN YÖNETİMİ İLE İLGİLİ KARARLARIN İDARİ NİTELİKTE KARARLAR OLDUĞU KAZAİ NİTELİK TAŞIMADIĞI VE BU NEDENLE TEMYİZ EDİLEMEYECEĞİ (1)

 • VESAYETLE İLGİLİ DAVALARIN KAMU DÜZENİ İLE İLGİLİ OLMASI (1)

 • VESAYETNAMENİN İPTALİ (1)

 • VESAYTEİN KALDIRILMASI (1)

 • VETERİNER İLAÇLARININ İZİNSİZ ÜRETİLMESİ (1)

 • VETERİNER ODASI UMUMİ HEYETİ TEMSİLCİ SAYISINA İTİRAZ DAVASI (1)

 • VETERİNER SAĞLIK RAPORU BULUNMAKSIZIN HAYVAN TAŞINMASI (3)

 • VETRİLEN KARARININ GEREĞİ YERİNE GETİRİLMESİ NEDENİYLE İLGİLİLERE SORUMLULUK YÜKLENEMEYECEĞİNDEN DİLEKÇİNİN KARAR DÜZELTME TALEBİ (1)

 • VEYSEL ŞAHİN/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • VEZNEDAR (1)

 • VILHO ESKELINEN VE DİĞERLERİ (1)

 • VILHO ESKELINEN VE DİĞERLERİ - FİNLANDİYA DAVASI (1)

 • VILHO ESKELINEN VE DİĞERLERİ/FİNLANDİYA DAVASI (4)

 • VİCDANİ KANAAT (2)

 • VİCDANİ KANAATİN DOSYA İÇİNDEKİ BİLGİLERE DAYANDIRILMASI (1)

 • VİCDANİ KANI (3)

 • VİDEO PAYLAŞIM SİTESİ YOUTUBE.COM İSİMLİ İNTERNET SİTESİNE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ (1)

 • VİNCİN ZİNCİRİNİN KOPMASI NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASARIN (1)

 • VİNÇ KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN KİRA BEDELİNİN TAHSİLİ İÇİN İCRA TAKİBİNE YAPILAN İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ (1)

 • VİNÇLE TAŞIMAKTA OLDUĞU KAPI REZERVASYONU METAL ÇERÇEVESİNİN VİNCİN KANCASINDAN KURTULARAK İŞÇİNİN KAFASINA DÜŞMESİ SONUCU ÖLDÜĞÜ (1)

 • VİRMAN TALİMATI (2)

 • VİRMAN TALİMATININ YERİNE GETİRİLMEMESİNDEN KAYNAKLANAN ZARAR (1)

 • VİSA KREDİ KARTI (1)

 • VİTRİN TADİLAT İZNİ (1)

 • VİZE BİTİMLERİNDE İŞ AKDİNİN ASKIYA ALINMASI (1)

 • VİZE BİTİMLERİNDE İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI (3)

 • VİZE NEDENİYLE İŞ AKDİNİN ASKIYA ALINMASI (1)

 • VİZE SÜRESİ GEÇTİĞİ HALDE TÜRKİYE'DE KALMAK (1)

 • VİZE SÜRESİNİN DOLMASI (1)

 • VİZE VE TESCİLE TABİ SÖZLEŞMELER (1)

 • VİZE YETERSİZLİĞİ (1)

 • VİZE YETERSİZLİĞİNİN HAKLI NEDENE DAYANMASI GEREĞİ (1)

 • VİZELİ ÇALIŞMADA İŞÇİNİN VE İŞVERENİN İRADESİNİN BİRLEŞMESİ (1)

 • VİZELİ KADRO CETVELLERİ (1)

 • VİZESİZ ÇALIŞTIRILAN GEÇİCİ İŞÇİLER (1)

 • VİZEYE TABİ İŞÇİ (4)

 • VLKALETEN GÖREV YAPAN DAVACININ ASİLİN YETKİ VE SORUMLULUĞUNU TAŞIMASI (1)

 • VO/FRANSA DAVASI (1)

 • VOGT/ALMANYA DAVASI (2)

 • VOLEYBOL SPORCU ANTRENÖRÜ (1)

 • VOLKAN ÖZDEMİR/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • VOLKAN ŞAHİN/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • VUCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİNDEN DOĞAN ZAARARIN TAZMİNİ (1)

 • VUKU BULAN TRAFİK İŞ KAZASINDA VEFAT EDEN KAZALI H. S.'NIN HAK SAHİBİ ANNE BABA VE KARDEŞLERİNİN MADDİ VE MANEVİ ZARARLARININ GİDERİLMESİ İSTEMİ (1)

 • VURAL / TÜRKİYE DAVASI (1)

 • VURAL/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • VURAN KAYA/TÜRKİYE DAVASI (1)

 • VURANKAYA/TÜRKİYE DAVASI (2)

 • VUSUKUN İHLALİ (1)

 • VÜCUDA ORGAN VEYA SAİR BİR CİSİM SOKULDUĞU SAPTANAN LEZYONLARIN BASİT TIBBİ MÜDAHALE İLE GİDERİLEBİLECEK NİTELİKTE OLDUĞU (1)

 • VÜCUDUNDA MEYDANA GELEN SAKATLIKLAR NEDENİYLE NORMAL BİR İNSAN GİBİ HAYATINI SÜRDÜREMEDİĞİ (1)

 • VÜCUDUNUN ÖLÜMCÜL BÖLGELERİNE VURMAK SURETİYLE MAĞDURU YAŞAMSAL TEHLİKE OLUŞTURACAK ŞEKİLDE YARALAMASI EYLEMİ (1)

 • VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT (1)

 • VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİNDEN DOĞAN ZARARDA ZAMANAŞIMI (1)

 • VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİNDEN DOĞAN ZARARLARA İLİŞKİN TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI (1)

 • VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI (1)

 • VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA YÖNELİK SALDIRI (1)

 • VÜCUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ (1)

 • VÜCUT VE CİNSEL DOKUNULMAZLIĞINA SALDIRI (1)

 • VÜCUT VEYA CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA YÖNELİK SALDIRI (1)

 • VÜCUTTAN ALINAN SIVI ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ (1)

 • Tooltip